Počet P+R parkovacích míst

Ikona Počet P+R parkovacích míst
Částečně naplňuje plán

Původní stav (2016): 0 P+R parkovacích míst (výchozí hodnota)
Současný stav (2020): 118 P+R parkovacích míst
(v plánu 2 260)
Cílový stav (2023): 200 P+R parkovacích míst, 500 P+R parkovacích míst do roku 2030

Průběžný stav:

118 parkovacích míst (v plánu 2 260)

0 parkovacích míst (v plánu 2 379 parkovacích míst)

0 parkovacích míst

0 parkovacích míst

0 parkovacích míst (výchozí hodnota)

PODROBNÝ POPIS UKAZATELE

Zdůvodnění výběru ukazatele:

Kvalitně vybudovaná parkoviště Park and Ride (P+R) s potřebnou doprovodnou infrastrukturou umožňují efektivní zaparkování automobilu a pohodlný přestup na městskou hromadnou dopravu. Měla by být vybudována na vstupních branách do města tak, aby zachytávala automobilovou dopravu směřující do hustěji obydlených částí města. Budování P+R parkovišť má pozitivní vliv na čistotu ovzduší, kvalitu veřejného prostoru a lepší dopravní propustnost ve městě.

Původní stav:

Výchozí hodnota pro ukazatel v roce 2016 je 0 parkovacích míst na P+R parkovištích v Ostravě. Hodnota 0 parkovacích míst je podkladem pro monitoring indikátoru, neznázorňuje aktuální počet parkovacích míst na P+R parkovištích ve městě.

Současný stav:

Aktuální hodnota pro ukazatel v roce 2020 je 118 parkovacích míst na P+R parkovištích v Ostravě, v plánu výstavby je 2 260 parkovacích míst na P+R parkovištích v Ostravě.

Stav výstavby parkovacích míst a jejich plánovaná kapacita

Parkovací plocha / dům (předpokládaný rok dokončení) Kapacita Stav
Terminál Hranečník (2022) 93 V provozu od roku 2016 80 míst (není započítáno do indikátoru); rozšíření je ve fázi přípravy projektu
P+R Hlučínská (2020) 118 Dokončeno začátkem roku 2021
P+G Cingrova 340 Ideový návrh
Záchytné parkoviště Důl Hlubina (2021) 330 Příprava projektu
Parkovací dům u Krajského úřadu (2022) 615 Zpracovává se architektonická studie
Parkovací dům P+R u katedrály Božského Spasitele (2024) 417 V roce 2020 proběhne architektonická soutěž na návrh pod záštitou MAPPA
Multifunkční parkovací dům u MNO (2023) 465 Bylo vydáno územní rozhodnutí, zpracována dokumentace pro stavební povolení
Celkem 2 378

Zdroj: Statutární město Ostrava

Způsob měření:

Data Statutárního města Ostravy, vlastní zpracování

Na P+R parkovištích očekáváme výstavbu 500 parkovacích míst do roku 2030, z toho výstavbu alespoň 200 parkovacích míst do roku 2023.