Počet realizovaných architektonických soutěží

Ikona Počet realizovaných architektonických soutěží
Částečně naplňuje plán

Původní stav (2016): 0 realizovaných soutěží
Současný stav (20162019): 1 realizovaná soutěž
Cílový stav (2030): průběžný růst počtu realizovaných architektonických soutěží

Průběžný stav:

1 realizovaná architektonická soutěž

0 realizovaných architektonických soutěží

0 realizovaných architektonických soutěží

0 realizovaných architektonických soutěží

PODROBNÝ POPIS UKAZATELE

Zdůvodnění výběru ukazatele:

Realizací architektonických soutěží ve městě se systematicky uplatňují trendy prostorového plánování a urbanismu vyspělých měst, Ostravě to umožní realizovat kvalitní architekturu nebo funkční řešení veřejného prostoru, který je příjemný pro pobyt a pohyb lidí.

Původní stav:

V roce 2016 nebyla realizována žádná architektonická soutěž.

Současný stav:

Od roku 2016 do roku 2019 byla realizována 1 architektonická soutěž – Hrob Augustina Handzela v roce 2019.

Vyhlášené architektonické soutěže v Ostravě, již zrealizované jsou vyznačeny modrou (2016-2019)

Rok Název architektonické soutěže
2016 Revitalizace Umělecké ulice
Nová lávka přes Ostravici
2017 Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava
Revitalizace veřejného prostoru náměstí Msgre Šrámka v Ostravě
2018 Novostavba bytového domu Kostelní – Biskupská v Ostravě
Památník táboru Hanke
Koncertní hala města Ostravy
2019 Parkovací dům u Domu kultury
Hrob Augustina Handzela
Památník válečných veteránů

Zdroj: Statutární město Ostrava

Průběžný růst počtu realizovaných architektonických soutěží vyhlášených městem až do roku 2030.