Počet realizovaných architektonických soutěží

Ikona Počet realizovaných architektonických soutěží
Částečně naplňuje plán

Původní stav (2016): 0 realizovaných soutěží
Současný stav (2016-2020): 2 realizované soutěže
Cílový stav (2030): průběžný růst počtu realizovaných architektonických soutěží

Průběžný stav:

2 realizované architektonické soutěže

1 realizovaná architektonická soutěž

0 realizovaných architektonických soutěží

0 realizovaných architektonických soutěží

0 realizovaných architektonických soutěží

PODROBNÝ POPIS UKAZATELE

Zdůvodnění výběru ukazatele:

Realizací architektonických soutěží ve městě se systematicky uplatňují trendy prostorového plánování a urbanismu vyspělých měst, Ostravě to umožní realizovat kvalitní architekturu nebo funkční řešení veřejného prostoru, který je příjemný pro pobyt a pohyb lidí.

Původní stav:

V roce 2016 nebyla realizována žádná architektonická soutěž.

Současný stav:

Od roku 2016 do roku 2020 byly realizovány 2 architektonické soutěže – Hrob Augustina Handzela a Památník obětem střelby ve Fakultní nemocnici v Ostravě v roce 2020.

Vyhlášené architektonické soutěže v Ostravě 2016-2020 (již zrealizované projekty jsou vyznačeny tučně)

Rok Název architektonické soutěže
2016 Revitalizace Umělecké ulice
Nová lávka přes Ostravici
2017 Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava
Revitalizace veřejného prostoru náměstí Msgre Šrámka v Ostravě
2018 Novostavba bytového domu Kostelní – Biskupská v Ostravě
Památník táboru Hanke
Koncertní hala města Ostravy
2019 Parkovací dům u Domu kultury
Hrob Augustina Handzela
Památník válečných veteránů
Rekonstrukce krematoria ve Slezské Ostravě
2020 Památník válečných veteránů (2. soutěž)
Památník obětem střelby v poliklinice Fakultní nemocnice v Ostravě dne 10.prosince 2019
Parkovací dům za katedrálou
Zámecký park v Ostravě-Porubě

Zdroj: Statutární město Ostrava

Způsob měření:

Data Statutárního města Ostravy (odbor územního plánování a stavebního řádu), vlastní zpracování

Průběžný růst počtu realizovaných architektonických soutěží vyhlášených městem až do roku 2030.