Zavedení eko-managementu

Ikona Zavedení eko-managementu
Naplňuje plán

Původní stav (2016): zahájen proces zavádění ISO na Magistrátu města Ostravy
Současný stav (2019): certifikováno 1 ze 2 ISO na Magistrátu města Ostravy
Cílový stav (2023): zavedený energetický (ISO 51 001) a environmentální (ISO 14 001) management na Magistrátu města Ostravy

Průběžný stav:

certifikováno 1 ze 2 ISO na Magistrátu města Ostravy

certifikováno 1 ze 2 ISO na Magistrátu města Ostravy

zahájen proces zavádění ISO na Magistrátu města Ostravy

zahájen proces zavádění ISO na Magistrátu města Ostravy

PODROBNÝ POPIS UKAZATELE

Zdůvodnění výběru ukazatele:

Cílem strategického cíle 7 je snížit dopad života ve městě na životní prostředí a podpořit efektivní nakládání obyvatel i organizací s přírodními a energetickými zdroji. Město Ostrava jako veřejná instituce by měla jít příkladem v této oblasti a snižovat ekologickou a uhlíkovou stopu své vlastní provozované infrastruktury a akcentovat tento přístup i u svých zaměstnanců. Realizace projektů pomůže zvyšovat individuální a kolektivní odpovědnost k životnímu prostředí, hledat nová řešení a adaptační přístupy s cílem lépe chránit přírodní zdroje ve městě i připravit město na budoucí klimatickou změnu.

Původní stav:

V roce 2016 byl zahájen proces zavádění energetického a ekologického managementu na MMO.

Současný stav:

ISO 51 001 je v současnosti v přípravě, rovněž energetický management a jeho propojení na městské obvody a organizace je v přípravě. ISO 14 001 byl na Magistrátu města Ostravy již zaveden, proběhla certifikace a zároveň už i aktivity k jeho naplnění.

Způsob měření:

Zdroje statutárního města Ostravy.

Zavedený energetický (ISO 51 001) a environmentální (ISO 14 001) management na Magistrátu města Ostravy a jeho vybraných organizacích v roce 2023 a celkové energetické úspory a kvantifikátory, které vyplývají z monitorovacích ukazatelů jednotlivých ISO (bude doplněno po jejich zavedení).