Imisní zatížení ovzduší

Ikona Imisní zatížení ovzduší
Částečně naplňuje plán

Snížení imisního zatížení ovzduší na území Ostravy

Průběžný stav:

Limit překračuje 9 z 25 hodnot

Limit překračuje 17 z 25 hodnot

Limit překračuje 15 z 25 hodnot

Limit překračuje 14 z 25 hodnot

Limit překračuje 17 z 25 hodnot

PODROBNÝ POPIS UKAZATELE

Zdůvodnění výběru ukazatele:

Pokračující zlepšení kvality ovzduší je jednou z priorit města i regionu ve svém rozvoji do budoucna a pokrok v této oblasti bude sledován na dopadové úrovni strategie s vazbou na prioritu Zdravé město.

Pro zhodnocení kvality ovzduší na dopadové úrovni strategie byly vybrány pro monitoring ukazatele imisí (oproti emisním ukazatelům), jelikož lépe ilustrují dopad na lidské zdraví. Nevýhodou jejich měření je neprůkazná ovlivnitelnost výsledku, jelikož ten závisí na mnoha vnějších faktorech (povětrnostní podmínky, vliv znečištění z Polska, změny v rozmístění stanic apod.). V rámci realizace Strategického plánu je sledován ukazatel polétavého prachu PM10, PM2,5 a Benzo(a)pyrenu, jejichž imise mají významný negativní dopad na zdraví obyvatel. Tyto ukazatele jsou pravidelně sledovány na území města řadou měřicích stanic. Pro zachování dlouhodobého srovnání jsou použity pro sledování ty vybrané stanice, které měřily jednotlivé ukazatele v roce 2015 (viz tabulka níže).

Původní stav:

Překročená povolená norma max. 35 dní ročně u denního imisního limitu v roce 2015:

  • ukazatel PM10 na 8 z 8 vybraných stanic

Překročené roční koncentrace imisních limitů v roce 2015:

  • ukazatel PM10 na 1 z 8 vybraných stanic
  • ukazatel PM2,5 na 3 ze 4 vybraných stanic
  • ukazatel B(a)P na 5 z 5 vybraných stanic

Počet dnů s překročeným denním imisním limitem PM10 a roční koncentrace PM10, PM2,5 a B(a)P na měřicích stanicích v Ostravě (2002–2019)

imisní zatížení ovzduší

ČHMÚ: Roční koncentrace imisí PM10, PM2,5 a B(a)P na měřicích stanicích v Ostravě. Ke stažení ve formátu PDF zde .

Současný stav:

Překročená povolená norma max. 35 dní ročně u denního imisního limitu v roce 2019:

  • ukazatel PM10 na 3 z 8 vybraných stanic

Překročené roční koncentrace imisních limitů v roce 2019:

  • ukazatel PM10 na 0 z 8 vybraných stanic
  • ukazatel PM2,5 na 1 ze 4 vybraných stanic
  • ukazatel B(a)P na 5 z 5 vybraných stanic

Počet dnů s překročeným denním imisním limitem PM10 (35 dnů – černá linie) a lineární trend vývoje na vybraných měřicích stanicích v Ostravě (2005–2019)

I přes řadu vnějších faktorů působících na výslednou hodnotu ukazatelů je ambice pokračovat v současném trendu snižování ročních koncentrací imisí a do roku 2030 plnit zákonem povolený limit 35 dní v roce s překročeným denním imisním limitem u ukazatele PM10 a normy ročních koncentrací imisních limitů u ukazatelů PM10, PM2,5 a B(a)P na měřicích stanicích v Ostravě.