Imisní zatížení ovzduší

Ikona Imisní zatížení ovzduší
Naplňuje plán

Původní stav (2015): 17 z 25 hodnot překračuje limit
Současný stav (2021): 7 z 25 hodnot překračuje limit
Cílový stav (2030): 0 z 25 hodnot překračuje limit

Průběžný stav:

Limit překračuje 7 z 25 hodnot

Limit překračuje 6 z 25 hodnot

Limit překračuje 9 z 25 hodnot

Limit překračuje 17 z 25 hodnot

Limit překračuje 15 z 25 hodnot

Limit překračuje 14 z 25 hodnot

Limit překračuje 17 z 25 hodnot

PODROBNÝ POPIS UKAZATELE

Zdůvodnění výběru ukazatele:

Pokračující zlepšení kvality ovzduší je jednou z priorit města i regionu ve svém rozvoji do budoucna a pokrok v této oblasti bude sledován na dopadové úrovni strategie s vazbou na prioritu Zdravé město.

Pro zhodnocení kvality ovzduší na dopadové úrovni strategie byly vybrány pro monitoring ukazatele imisí (oproti emisním ukazatelům), jelikož lépe ilustrují dopad na lidské zdraví. Nevýhodou jejich měření je neprůkazná ovlivnitelnost výsledku, jelikož ten závisí na mnoha vnějších faktorech (povětrnostní podmínky, vliv znečištění z Polska, změny v rozmístění stanic apod.). V rámci realizace Strategického plánu je sledován ukazatel polétavého prachu PM10, PM2,5 a Benzo(a)pyrenu, jejichž imise mají významný negativní dopad na zdraví obyvatel. Tyto ukazatele jsou pravidelně sledovány na území města řadou měřicích stanic. Pro zachování dlouhodobého srovnání jsou použity pro sledování ty vybrané stanice, které měřily jednotlivé ukazatele v roce 2015 (viz tabulka níže).

V roce 2020 došlo ze strany ČHMÚ ke zpřísnění limitu roční koncentrace PM2,5 z původních 25 µg/m3 na 20 µg/m3. Za účelem objektivního srovnání dat ovšem nadále pracujeme s limitem 25 µg/m3.

Původní stav:

Překročená povolená norma max. 35 dní ročně u denního imisního limitu v roce 2015:

  • ukazatel PM10 na 8 z 8 vybraných stanic

Překročené roční koncentrace imisních limitů v roce 2015:

  • ukazatel PM10 na 1 z 8 vybraných stanic
  • ukazatel PM2,5 na 3 ze 4 vybraných stanic
  • ukazatel B(a)P na 5 z 5 vybraných stanic

 

Počet dnů s překročeným denním imisním limitem PM10 a lineární trend vývoje na vybraných měřicích stanicích v Ostravě (2005–2021)

Počet překročení denního imisního limitu PM10 50 µg/m3, zákon povoluje limit 35 dní ročně

Stanice 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Ostrava-Radvanice ZÚ * N N N N N N N 148 118 116 N 97 98 89 86 89 62 41 70
Ostrava-Zábřeh 110 144 106 120 92 80 61 89 110 78 66 107 92 54 49 53 59 26 14 26
Ostrava-Přívoz 151 166 146 160 149 116 102 111 119 94 80 94 99 67 52 63 87 39 20 34
Ostrava-Radvanice OZO * * * * * * * * * * * 87 77 60 52 57 70 33 11 25
Ostrava-Fifejdy 117 158 102 117 112 90 67 91 126 86 75 85 78 55 49 48 64 23 13 29
Ostrava-Českobratrská * * * 144 144 98 81 98 113 95 80 83 71 58 55 * * 47 17 31
Ostrava-Mariánské Hory N N N N 99 83 89 65 77 106 71 75 67 45 32 37 43 19 5 13
Ostrava-Poruba ČHMÚ N 76 71 99 64 47 45 59 83 58 59 66 63 44 33 42 38 19 10 24
Ostrava-Poruba IV. N N 6 11 11 N N N N N * * * * * * * * * *
Ostrava-Přívoz ZÚ N 106 72 105 110 84 * * * * * * * * * * * * * *
Ostrava-Radvanice ČHMÚ 117 129 60 53 * * * * * * * * * * * * * * * *
Ostrava-Poruba V. obvod 73 86 41 * * * * * * * * * * * * * * * * *
Ostrava-Poruba DD * * * * * * * * * * * * * * * 40 37 N 10 19
Ostrava-Hrabová * * * * * * * * * * * * * * * * 28 * * *
Ostrava-Kunčičky * * * * * * * * * * * * * * * * 48 * * *
Ostrava-Hošťálkovice * * * * * * * * * * * * * * * * * * 7 11
Ostrava-Hrušov * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 32

 

Roční průměrné koncentrace PM10, imisní limit 40 µg/m3

Stanice 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Ostrava-Radvanice ZÚ * * * * 63,7 65,4 48,6 47,6 61,7 49,4 49,5 52,5 42,6 42,2 41,0 43,9 44,0 33,9 29,8 34
Ostrava-Zábřeh 45,0 51,0 44,2 48,7 43,6 37,2 37,2 40,2 51,0 40,9 40,9 45,7 42,2 31,8 29,6 30,5 35,3 26,3 21,9 24,9
Ostrava-Přívoz 53,0 58,6 50,4 58,4 56,4 46,0 47,0 46,5 52,1 44,9 43,9 43,7 42,1 36,3 32,9 35,1 40,8 28,8 24,9 28
Ostrava-Radvanice OZO * * * * * * * * * * * 43,7 39,4 33,7 33,5 35,1 37,4 27,7 21,7 25,5
Ostrava-Fifejdy 50,0 56,7 44,5 50,1 46,9 39,3 40,5 40,7 51,3 42,2 41,3 40,6 38,6 33,9 30,2 31,0 36,2 26,1 22,5 25,8
Ostrava-Českobratrská * * * 54,9 54,1 42,9 43,1 43,8 50,5 43,6 42,4 40,3 37,3 33,7 34,2 * * 30,9 24,2 29,6
Ostrava-Mariánské Hory * * * * * 41,5 41,8 36,1 40,2 47,4 42,6 38,7 37,1 31,5 27,5 28,2 30,4 23,0 18,7 20,7
Ostrava-Poruba ČHMÚ * 42,2 37,3 43,6 37,5 30,6 30,0 34,0 39,9 34,0 35,1 35,5 33,4 29,1 27,1 27,4 30,0 22,9 20,5 22,9
Ostrava-Poruba IV. * * 22,8 25,7 * 19,2 22,7 25,6 28,6 * * * * * * * * * * *
Ostrava-Přívoz ZÚ * 48,9 38,3 45,2 45,1 39,6 * * * * * * * * * * * * * *
Ostrava-Radvanice ČHMÚ 51,0 53,4 39,2 * * * * * * * * * * * * * * * * *
Ostrava-Poruba V. obvod 37,0 42,8 34,9 * * * * * * * * * * * * * * * * *
Ostrava-Poruba DD * * * * * * * * * * * * * * 30,0 29,4 30,1 N 19,7 22,7
Ostrava-Hrabová * * * * * * * * * * * * * * * * 28,9 * * *
Ostrava-Kunčičky * * * * * * * * * * * * * * * * 32,8 * * *
Ostrava-Nová Ves * * * * * * * * * * * * * * * 29,7 * * * *
Ostrava-Hrušov * * * * * * * * * * * * * * * * * * N 27,5
Ostrava-Hošťálkovice * * * * * * * * * * * * * * * * * * 21,5 20

 

Roční průměrné koncentrace PM2,5, imisní limit 25 µg/m3

Stanice 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Ostrava-Radvanice ZÚ * * * * * * * 35,1 46,7 36,0 39,1 43,9 36,2 34,6 35,5 N 36,8 26,0 23,3 26,4
Ostrava-Přívoz * * 34,3 43,3 44,0 33,2 36,3 37,4 42,4 36,0 36,0 34,3 32,6 29,3 26,6 27,9 31,5 21,7 18,7 21,5
Ostrava-Zábřeh * * 32,3 38,7 35,1 29,5 29,4 30,4 38,8 32,3 30,4 33,9 30,5 25,4 23,7 25,1 28,1 19,6 16,4 18,2
Ostrava-Poruba ČHMÚ * * 25,1 34,1 31,4 24,4 25,5 27,6 33,2 27,6 27,3 28,1 25,8 22,7 22,2 21,7 22,9 17,4 15,1 N
Ostrava-Českobratrská * * * * * * * * * * * * * * * * * 22,5 17,3 21,8
Ostrava-Poruba DD * * * * * * * * * * * * * * * * * N 15,6 N
Ostrava-Hrušov * * * * * * * * * * * * * * * * * * N 21,5

 

Roční koncentrace benzo(a)pyren, imisní limit 1 ng/m3

Stanice 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Ostrava-Bartovice * * * * 11,7 8,9 9,3 * * * * * * * * * * * * *
Ostrava-Radvanice ZÚ * * * * * * * 9,2 7,2 10,1 10,8 9,4 9,3 7,8 9,0 9,6 7,7 8,7 7,7 8,8
Ostrava-Radvanice OZO * * * * * * * * * * * 5,4 5,9 4,9 4,6 4,5 4,7 3,9 3,8 4
Ostrava-Přívoz HS 7,7 7,8 6,5 * * * * * * * * * * * * * * * * *
Ostrava-Přívoz ZÚ * * * 9,2 6,8 6,4 * * * * * * * * * * * * * *
Ostrava-Přívoz * * * * * * 5,1 5,5 5,7 4,7 4,5 4,4 4,2 3,6 3,0 3,5 4,7 2,7 2,2 2,7
Ostrava-Mariánské Hory * * * * 4,9 4,1 3,9 4,8 4,4 3,5 4,2 2,9 3,6 2,0 1,9 1,4 2,0 1,6 1,6 2,1
Ostrava-Poruba ČHMÚ * * 2,1 3,2 3,7 2,2 3,5 3,3 3,8 3,4 3,3 2,9 2,9 2,6 2,2 2,5 2,9 2,0 2,0 1,8
Ostrava-Poruba DD * * * * * * * * * * * * * * 2,2 1,7 2,3 1,6 1,5 1,6
Ostrava-Hrabová * * * * * * * * * * * * * * * * 3,7 * * *
Ostrava-Kunčičky * * * * * * * * * * * * * * * * 3,4 * * *
Ostrava-Hrušov * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2,8 3,7
Ostrava-Hošťálkovice * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1,8 1,7

*- stanice neexistovala
N – stanice neměřila
Červeně jsou označené hodnoty stanic sledovaných od roku 2015.
Tučně jsou vyznačeny hodnoty překračující limit.

Ke stažení ve formátu PDF zde.

Zdroj: ČHMÚ – Roční koncentrace imisí PM10, PM2,5 a B(a)P na měřicích stanicích v Ostravě

Současný stav:

Překročená povolená norma max. 35 dní ročně u denního imisního limitu v roce 2021:

  • ukazatel PM10 na 1 z 8 vybraných stanic

Překročené roční koncentrace imisních limitů v roce 2021:

  • ukazatel PM10 na 0 z 8 vybraných stanic
  • ukazatel PM2,5 na 1 ze 4 vybraných stanic (od roku 2020 došlo ke zpřísnění limitu roční koncentrace PM2,5 na 20 µg/m3, pro zajištění kontinuity dat ale nadále pracujeme s limitem 25 µg/m3)
  • ukazatel B(a)P na 5 z 5 vybraných stanic

 

Způsob měření:

Data Českého hydrometeorologického ústavu, vlastní zpracování

Související projekty:

Díky realizaci těchto projektů se nám podaří dosáhnout stanoveného cíle: Bikesharing, Vozy hromadné dopravy na alternativní pohon, Revitalizace parků a zeleně, Air tritia, CLAIRO

Očekávaný cílový stav:

I přes řadu vnějších faktorů působících na výslednou hodnotu ukazatelů je ambice pokračovat v současném trendu snižování ročních koncentrací imisí a do roku 2030 plnit zákonem povolený limit 35 dní v roce s překročeným denním imisním limitem u ukazatele PM10 a normy ročních koncentrací imisních limitů u ukazatelů PM10, PM2,5 a B(a)P na měřicích stanicích v Ostravě.