Podíl nízkoemisních vozidel MHD

Ikona Podíl nízkoemisních vozidel MHD
Naplňuje plán

Původní stav (2016): 17 % nízkoemisních vozidel MHD
Současný stav (2022): 39 % nízkoemisních vozidel MHD
Cílový stav (2025): 35 % nízkoemisních vozidel MHD

Průběžný stav:

39 % nízkoemisních vozidel EURO 6 (227 vozidel)

39 % nízkoemisních vozidel EURO 6 (227 vozidel)

33 % nízkoemisních vozidel EURO 6 (201 vozidel)

26 % nízkoemisních vozidel EURO 6 (162 vozidel)

23 % nízkoemisních vozidel EURO 6 (141 vozidel)

17 % nízkoemisních vozidel EURO 6 (105 vozidel)

17 % nízkoemisních vozidel EURO 6 (105 vozidel)

PODROBNÝ POPIS UKAZATELE

Zdůvodnění výběru ukazatele:

Jednou z podmínek funkčního veřejného prostoru je podpora využívání ekologických forem (vč. veřejné) dopravy na úkor individuální automobilové dopravy, a zpříjemnit tak lidem pohyb v městském prostoru. Konkurenceschopnost městské hromadné dopravy je slabá, protože Ostrava má nastaveny ideální podmínky pro rozvoj automobilismu (hustou silniční síť, více městských center, velké vzdálenosti mezi městskými částmi, dojíždění z hustě osídlené metropolitní oblasti). Některými ze způsobů, jak přilákat více cestujících do prostředků hromadné dopravy je ochota cestujících zlepšovat kvalitu ovzduší a životního prostředí, jejich pocit bezpečí a komfort cestování. Pro ukazatele pokroku v těchto oblastech jsou ilustrativní vybrané indikátory Dopravního podniku Ostrava.

Původní stav:

Statistika vozového parku Dopravního podniku Ostrava v roce 2016

Tramvaj Autobus Trolejbus Elektrobus CELKEM %
Počty nízkoemisních vozidel v MHD (CNG – Euro 6) 0 105 0 0 105 17 %
Počet všech vozidel v MHD 261 284 65 4 614 100 %

Zdroj: Dopravní podnik Ostrava a.s.

Současný stav:

Statistika vozového parku Dopravního podniku Ostrava v roce 2022

Tramvaj Autobus Trolejbus Elektrobus CELKEM %
Počty nízkoemisních vozidel v MHD (CNG – Euro 6) 0 227 0 0 227 39 %
Počet všech vozidel v MHD 218 262 66 32 578 100 %

Zdroj: Dopravní podnik Ostrava a.s.

 

Způsob měření:

Dopravní podnik Ostrava a.s., vlastní zpracování

Související projekty:

Díky realizaci těchto projektů se nám podaří dosáhnout stanoveného cíle: Vozy hromadné dopravy na alternativní pohon

Očekávaný cílový stav:

Do roku 2025 bude v Ostravě součástí městské hromadné dopravy min. 35 % nízkoemisních vozidel EURO 6.