Podíl nízkoemisních vozidel MHD

Ikona Podíl nízkoemisních vozidel MHD
Naplňuje plán

Původní stav (2016): 17 % nízkoemisních vozidel MHD
Současný stav (2020): 33 % nízkoemisních vozidel MHD
Cílový stav (2025): 35 % nízkoemisních vozidel MHD

Průběžný stav:

33 % nízkoemisních vozidel CNG- EURO 6 (201 vozidel)

26 % nízkoemisních vozidel CNG – EURO 6 (162 vozidel)

23 % nízkoemisních vozidel CNG – EURO 6 (141 vozidel)

17 % nízkoemisních vozidel EURO 6 (105 vozidel)

17 % nízkoemisních vozidel CNG – EURO 6 (105 vozidel)

PODROBNÝ POPIS UKAZATELE

Zdůvodnění výběru ukazatele:

Jednou z podmínek funkčního veřejného prostoru je podpora využívání ekologických forem (vč. veřejné) dopravy na úkor individuální automobilové dopravy, a zpříjemnit tak lidem pohyb v městském prostoru. Konkurenceschopnost městské hromadné dopravy je slabá, protože Ostrava má nastaveny ideální podmínky pro rozvoj automobilismu (hustou silniční síť, více městských center, velké vzdálenosti mezi městskými částmi, dojíždění z hustě osídlené metropolitní oblasti). Některými ze způsobů, jak přilákat více cestujících do prostředků hromadné dopravy je ochota cestujících zlepšovat kvalitu ovzduší a životního prostředí, jejich pocit bezpečí a komfort cestování. Pro ukazatele pokroku v těchto oblastech jsou ilustrativní vybrané indikátory Dopravního podniku Ostrava.

Původní stav:

Statistika vozového parku Dopravního podniku Ostrava v roce 2016

Tramvaj Autobus Trolejbus Elektrobus CELKEM %
Počty nízkoemisních vozidel v MHD (CNG – Euro 6) 0 105 0 0 105 17%
Počet všech vozidel v MHD 261 284 65 4 614 100%

Zdroj: Dopravní podnik Ostrava a.s.

Současný stav:

Statistika vozového parku Dopravního podniku Ostrava v roce 2020

Tramvaj Autobus Trolejbus Elektrobus CELKEM %
Počty nízkoemisních vozidel v MHD (CNG – Euro 6) 0 201 0 0 201 33%
Počet všech vozidel v MHD 239 288 68 10 605 100%

Zdroj: Dopravní podnik Ostrava a.s.

 

Způsob měření:

Dopravní podnik Ostrava a.s., vlastní zpracování

Do roku 2025 bude v Ostravě součástí městské hromadné dopravy min. 35 % nízkoemisních vozidel EURO 6.