Podíl bezbariérových vozidel MHD

Ikona Podíl bezbariérových vozidel MHD
Naplňuje plán

Původní stav (2016): 67 % bezbariérových vozidel MHD
Současný stav (2020): 86 % bezbariérových vozidel MHD
Cílový stav (2025): 90 % bezbariérových vozidel MHD

Průběžný stav:

86 % bezberiérových vozidel

81 % bezbariérových vozidel (510 vozidel)

77 % bezbariérových vozidel (482 vozidel)

68 % bezbariérových vozidel (414 vozidel)

67 % bezbariérových vozidel (414 vozidel)

PODROBNÝ POPIS UKAZATELE

Zdůvodnění výběru ukazatele:

Jednou z podmínek funkčního veřejného prostoru je podpora využívání ekologických forem (vč. veřejné) dopravy na úkor individuální automobilové dopravy, a zpříjemnit tak lidem pohyb v městském prostoru. Konkurenceschopnost městské hromadné dopravy je slabá, protože Ostrava má nastaveny ideální podmínky pro rozvoj automobilismu (hustou silniční síť, více městských center, velké vzdálenosti mezi městskými částmi, dojíždění z hustě osídlené metropolitní oblasti). Některými ze způsobů, jak přilákat více cestujících do prostředků hromadné dopravy je ochota cestujících zlepšovat kvalitu ovzduší a životního prostředí, jejich pocit bezpečí a komfort cestování. Pro ukazatele pokroku v těchto oblastech jsou ilustrativní vybrané indikátory Dopravního podniku Ostrava.

Původní stav:

Statistika vozového parku Dopravního podniku Ostrava v roce 2016

Tramvaj Autobus Trolejbus Elektrobus CELKEM %
Počet bezbariérových vozidel 113 249 48 4 414 67
Počet všech vozidel v MHD 261 284 65 4 614 100

Zdroj: Dopravní podnik Ostrava a.s.

Současný stav:

Statistika vozového parku Dopravního podniku Ostrava v roce 2019

Tramvaj Autobus Trolejbus Elektrobus CELKEM %
Počet bezbariérových vozidel 153 288 68 10 519 86
Počet všech vozidel v MHD 239 288 68 10 605 100

Zdroj: Dopravní podnik Ostrava a.s.

Způsob měření:

Dopravní podnik Ostrava a.s., vlastní zpracování

Do roku 2025 bude v Ostravě součástí městské hromadné dopravy min. 90 % bezbariérových vozidel.