Podíl bezemisních vozidel MHD

Ikona Podíl bezemisních vozidel MHD
Částečně naplňuje plán

Původní stav (2016): 54 % bezemisních vozidel MHD
Současný stav (2021): 52 % bezemisních vozidel MHD
Cílový stav (2025): 60 % bezemisních vozidel MHD

Průběžný stav:

52 % bezemisních vozidel MHD (303 vozidel)

52 % bezemisních vozidel MHD (317 vozidel)

54 % bezemisních vozidel (342 vozidel)

54 % bezemisních vozidel (339 vozidel)

54 % bezemisních vozidel (327 vozidel)

54 % bezemisních vozidel (330 vozidel)

PODROBNÝ POPIS UKAZATELE

Zdůvodnění výběru ukazatele:

Jednou z podmínek funkčního veřejného prostoru je podporovat využívání ekologických forem (vč. veřejné) dopravy na úkor individuální automobilové dopravy, a zpříjemnit tak lidem pohyb v městském prostoru. Konkurenceschopnost městské hromadné dopravy je slabá, protože Ostrava má nastaveny ideální podmínky pro rozvoj automobilismu (hustou silniční síť, více městských center, velké vzdálenosti mezi městskými částmi, dojíždění z hustě osídlené metropolitní oblasti). Některými ze způsobů, jak přilákat více cestujících do prostředků hromadné dopravy je ochota cestujících zlepšovat kvalitu ovzduší a životního prostředí, jejich pocit bezpečí a komfort cestování. Pro ukazatele pokroku v těchto oblastech jsou ilustrativní vybrané indikátory Dopravního podniku Ostrava.

Původní stav:

Statistika vozového parku Dopravního podniku Ostrava v roce 2016

TramvajAutobusTrolejbusElektrobusCELKEM%
Počty bezemisních vozidel v MHD (tramvaj, trolejbus, elektrobus)261065433054 %
Počet všech vozidel v MHD26184654614100 %

Zdroj: Dopravní podnik Ostrava a.s.

Současný stav:

Statistika vozového parku Dopravního podniku Ostrava v roce 2021

TramvajAutobusTrolejbusElektrobusCELKEM%
Počty bezemisních vozidel v MHD (tramvaj, trolejbus, elektrobus)230065830352 %
Počet všech vozidel v MHD230284658587100 %

Zdroj: Dopravní podnik Ostrava a.s.

Související projekty:

Díky realizaci těchto projektů se nám podaří dosáhnout stanoveného cíle: Vozy hromadné dopravy na alternativní pohon, Vodíková infrastruktura pro dopravu

Očekávaný cílový stav:

Do roku 2025 bude v Ostravě součástí městské hromadné dopravy min. 60 % bezemisních vozidel.