Počet vyhlášených architektonických soutěží

Ikona Počet vyhlášených architektonických soutěží
Naplňuje plán

Původní stav (2016): 2 vyhlášené soutěže
Současný stav (2016-2020): 15 vyhlášených soutěží
Cílový stav (2030): průběžný růst počtu vyhlášených architektonických soutěží

Průběžný stav:

15 vyhlášených architektonických soutěží (2016-2020)

11 vyhlášených architektonických soutěží (2016-2019)

8 vyhlášených architektonických soutěží (2016-2018)

4 vyhlášené architektonické soutěže (2016-2017)

2 vyhlášené architektonické soutěže

PODROBNÝ POPIS UKAZATELE

Zdůvodnění výběru ukazatele:

Realizací architektonických soutěží ve městě se systematicky uplatňují trendy prostorového plánování a urbanismu vyspělých měst, Ostravě to umožní realizovat kvalitní architekturu nebo funkční řešení veřejného prostoru, který je příjemný pro pobyt a pohyb lidí.

Původní stav:

V roce 2016 byly vyhlášeny 2 architektonické soutěže (na revitalizaci Umělecké ulice a na novou lávku přes Ostravici).

Současný stav:

V letech 2016-2020 bylo vyhlášeno 15 architektonických soutěží.

Vyhlášené architektonické soutěže v Ostravě (2016-2020)

Rok Název architektonické soutěže
2016 Revitalizace Umělecké ulice
Nová lávka přes Ostravici
2017 Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava
Revitalizace veřejného prostoru náměstí Msgre Šrámka v Ostravě
2018 Novostavba bytového domu Kostelní – Biskupská v Ostravě
Památník táboru Hanke
Koncertní hala města Ostravy
2019 Parkovací dům u Domu kultury
Hrob Augustina Handzela
Památník válečných veteránů
Rekonstrukce krematoria ve Slezské Ostravě
2020 Památník válečných veteránů (2. soutěže)
Památník obětem střelby v poliklinice Fakultní nemocnice v Ostravě dne 10. prosince 2019
Parkovací dům za katedrálou
Zámecký park v Ostravě-Porubě

Zdroj: Statutární město Ostrava, odbor územního plánování a stavebního řádu

Průběžný růst počtu vyhlášených architektonických soutěží vyhlášených městem až do roku 2030.