Počet cyklostojanů

Ikona Počet cyklostojanů
Naplňuje plán

Původní stav (2017): “0“ stanic (výchozí hodnota)
Současný stav (2020): cca 280 stanic
Cílový stav (2030): výrazné zvýšení veřejně přístupných parkovacích míst pro jízdní kola

Průběžný stav:

280 stanic

200 stanic

60 stanic

“0“ stanic (výchozí hodnota)

PODROBNÝ POPIS UKAZATELE

Zdůvodnění výběru ukazatele:

Cyklodoprava je jedním z prvků udržitelné mobility a zdravého města. Zájmem obyvatel i města je budování kvalitní infrastruktury pro cyklisty v podobě cyklostezek, cyklistických pruhů, stezek pro chodce s povoleným provozem cyklistů, cyklistických zón, stanic pro kola apod., včetně doprovodné infrastruktury a dále tvorba vhodných podmínek pro rozvoj cyklodopravy (např. bikesharing – veřejné sdílení kol).

Původní stav:

Pro potřeby tohoto ukazatele je sledován počet nových veřejně přístupných stanic pro jízdní kola instalovaných v Ostravě a okolí v rámci bikesharingu. Pro průběžné sledování byla stanovena jako výchozí hodnota “0“ nových stanic v roce 2017.

Současný stav:

V roce 2020 bylo v rámci bikesharingu instalováno 80 nových veřejně přístupných stanic pro jízdní kola v Ostravě a okolí, celkový počet stanic je tedy 280.

Statistika bikesharingu

2018 2019 2020
Počet kol 240 600 900
Počet stanic 60 200 280
Počet provozovatelů 1 2 1
Počet měsíců fungování 7 8 10
Průměrný počet výpůjček denně 566 1810 2 018
Počet ujetých km uživateli 130 000 km 521 000 km 870 000 km
Počet nových stanic 60 140 80

Zdroj: Statutární město Ostrava, odbor strategického rozvoje

Způsob měření:

Data statutárního města Ostravy

Výrazné zvýšení veřejně přístupných parkovacích míst pro jízdní kola až do roku 2030.