Počet cyklostojanů

Ikona Počet cyklostojanů
Naplňuje plán

Původní stav (2017): “0“ stanic (výchozí hodnota)
Současný stav (2019): cca 210 nových stanic
Cílový stav (2030): výrazné zvýšení veřejně přístupných parkovacích míst pro jízdní kola

Průběžný stav:

200 nových stanic (2018-2019)

60 nových stanic

“0“ stanic (výchozí hodnota)

PODROBNÝ POPIS UKAZATELE

Zdůvodnění výběru ukazatele:

Cyklodoprava je jedním z prvků udržitelné mobility a zdravého města. Zájmem obyvatel i města je budování kvalitní infrastruktury pro cyklisty v podobě cyklostezek, cyklistických pruhů, stezek pro chodce s povoleným provozem cyklistů, cyklistických zón, stanic pro kola apod., včetně doprovodné infrastruktury a dále tvorba vhodných podmínek pro rozvoj cyklodopravy (např. bikesharing – veřejné sdílení kol).

Původní stav:

Pro potřeby tohoto ukazatele je sledován počet nových veřejně přístupných stanic pro jízdní kola instalovaných v Ostravě a okolí v rámci bikesharingu. Pro průběžné sledování byla stanovena jako výchozí hodnota “0“ nových stanic v roce 2017.

Současný stav:

Do roku 2019 bylo v rámci bikesharingu instalováno 200 nových veřejně přístupných stanic pro jízdní kola v Ostravě a okolí.

Statistika bikesharingu (2018-2019)

2018 2019
Počet kol 240 600
Počet stanic 60 200
Počet provozovatelů 1 2
Počet měsíců fungování 7 8
Průměrný počet výpůjček denně 566 1810
Počet ujetých km uživateli 130 000 km 521 000 km
Počet nových stanic 60 140

Zdroj: statutární město Ostrava, odbor strategického rozvoje

Způsob měření:

Data statutárního města Ostravy

Výrazné zvýšení veřejně přístupných parkovacích míst pro jízdní kola až do roku 2030.