Podíl objasněných trestných činů

Ikona Podíl objasněných trestných činů
Částečně naplňuje plán

Původní stav (2015): 37,8 % objasněných trestných činů
Současný stav (2022): 47,6 % objasněných trestných činů
Cílový stav (2030): setrvalý růst podílu objasněných trestných činů

Průběžný stav:

47,6 % objasněných trestných činů

48,8 % objasněných trestných činů

47,8 % objasněných trestných činů

46,0 % objasněných trestných činů

43,6 % objasněných trestných činů

40,4 % objasněných trestných činů

40,0 % objasněných trestných činů

37,8 % objasněných trestných činů

PODROBNÝ POPIS UKAZATELE

Zdůvodnění výběru ukazatele:

Zvýšení bezpečnosti a pocitu bezpečí je jeden z hlavních požadavků obyvatel města na zvýšení kvality života v Ostravě. Pocit bezpečí i bezpečnost ve městě by měli růst zároveň s tím, jak se zvyšuje kvalita a čistota veřejného prostoru, proto zlepšení tohoto ukazatele naplňuje dopady strategického cíle č. 6. Zvýšení bezpečnosti ve městě je měřeno jednak poklesem indexu kriminality (počet zjištěných trestných činů na 10 tis. obyvatel) a jednak nárůstem objasnitelnosti trestných činů (podíl objasněných trestných činů) v okrese Ostrava-město.

Původní stav:

Objasněnost trestných činů v Ostravě výrazně roste od roku 2011, v roce 2015 byla vyšší než v Praze a Brně. Podíl objasněných činů byl dlouhodobě nejhorší v Praze, jelikož je z těchto čtyř sledovaných největším městem. I tam se však bezpečnost, měřena počtem trestných činů, zvyšuje.

Podíl objasněných trestných činů (na zjištěných) v Hl. m. Praze a v okresech Brno-město, Ostrava-město a Plzeň-město (2005–2022)

Současný stav:

Od roku 2012 do roku 2021 objasněnost trestných činů v Ostravě výrazně rostla. I v roce 2022 byla výrazně vyšší než v Praze, Brně i Plzni, ale oproti roku předchozímu byl zaznamenán její mírný pokles. Ten však nastal také u Plzně a Brna. Podíl objasněných činů je dlouhodobě nejhorší v Praze, jelikož je z těchto čtyř sledovaných největším městem.

Způsob měření:

Data Českého statistického úřadu, vlastní zpracování

Související projekty:

Díky realizaci těchto projektů se nám podaří dosáhnout stanoveného cíle: Kamerový systém v Bělském lese

 

Očekávaný cílový stav:

Zvýšení bezpečnosti v Ostravě – setrvalý růst podílu objasněných trestných činů (bez výraznějších a dlouhodobějších výkyvů) na území okresu Ostrava-město do roku 2030. Zároveň by bezpečnost v Ostravě neměla v průběhu sledovaného období být o mnoho horší než v Brně nebo v Plzni a také by měla být lepší než v Praze.