Délka cyklostezek

Ikona Délka cyklostezek
Naplňuje plán

Původní stav (2015): 233 km
Současný stav (2019): 259 km
Cílový stav (2030):
průběžný růst počtu komunikací pro cyklisty

Průběžný stav:

259 km cyklostezek

253 km cyklostezek

244 km cyklostezek

244 km cyklostezek

233 km cyklostezek

PODROBNÝ POPIS UKAZATELE

Zdůvodnění výběru ukazatele:

Cyklodoprava je jedním z prvků udržitelné mobility a zdravého města. Zájmem obyvatel i města je budování kvalitní infrastruktury pro cyklisty v podobě cyklostezek, cyklistických pruhů, stezek pro chodce s povoleným provozem cyklistů, cyklistických zón, stanic pro kola apod. včetně doprovodné infrastruktury a dále tvorba vhodných podmínek pro rozvoj cyklodopravy (např. bikesharing – veřejné sdílení kol).

Původní stav:

Cyklisté mohli v roce 2015 využít 233 kilometrů cyklistických stezek, tras a pruhů ve městě.

Současný stav:

Cyklisté dnes mohou využít 259 kilometrů cyklistických stezek, tras a pruhů ve městě, v roce 2019 přibylo nových 6 km.

Tabulka 6 – Statistika bikesharingu (2018-2019)

Způsob měření:

Data statutárního města Ostravy

Průběžný růst počtu komunikací pro cyklisty a výrazné zvýšení přístupných parkovacích míst pro jízdní kola až do roku 2030.