Délka cyklostezek

Ikona Délka cyklostezek
Naplňuje plán

Původní stav (2015): 233 km
Současný stav (2021): 273 km
Cílový stav (2030): průběžný růst počtu komunikací pro cyklisty

Průběžný stav:

273 km cyklostezek

269 km cyklostezek

265 km cyklostezek

253 km cyklostezek

244 km cyklostezek

244 km cyklostezek

233 km cyklostezek

PODROBNÝ POPIS UKAZATELE

Zdůvodnění výběru ukazatele:

Cyklodoprava je jedním z prvků udržitelné mobility a zdravého města. Zájmem obyvatel i města je budování kvalitní infrastruktury pro cyklisty v podobě cyklostezek, cyklistických pruhů, stezek pro chodce s povoleným provozem cyklistů, cyklistických zón, stanic pro kola apod. včetně doprovodné infrastruktury a dále tvorba vhodných podmínek pro rozvoj cyklodopravy (např. bikesharing – veřejné sdílení kol).

Původní stav:

Cyklisté mohli v roce 2015 využít 233 kilometrů cyklistických stezek, tras a pruhů ve městě.

Současný stav:

Cyklisté dnes mohou využít 273 kilometrů cyklistických stezek, tras a pruhů ve městě, v roce 2021 přibyly 4 nové kilometry.

Způsob měření:

Data Statutárního města Ostravy, vlastní zpracování

Související projekty:

Díky realizaci těchto projektů se nám podaří dosáhnout stanoveného cíle: Napojení Dolní oblasti Vítkovice na síť cyklostezek ; Cyklostezky a cyklotrasy města,

Očekávaný cílový stav:

Průběžný růst počtu komunikací pro cyklisty a výrazné zvýšení přístupných parkovacích míst pro jízdní kola až do roku 2030.