Počet sociálních bytů

Ikona Počet sociálních bytů
Částečně naplňuje plán

Původní stav (2022): 496 bytů
Současný stav (2022): 496 bytů
Cílový stav (2023): 511 bytů

Průběžný stav:

496 bytů

589 bytů

508 bytů

503 bytů

439 bytů

PODROBNÝ POPIS UKAZATELE

Zdůvodnění výběru ukazatele:

Funkční veřejný prostor je i takový, kde je dostatečná a adekvátní nabídka kvalitních sociálních a zdravotních služeb pro všechny generace a lidi se specifickými potřebami. Vyspělá společnost se posuzuje mimo jiné podle toho, jak se stará o občany se specifickými potřebami. Ostrava má odpovídající síť sociálních služeb a prosociálních aktivit pro lidi se specifickými potřebami a pro lidi pečující o své blízké (volnočasové aktivity pro lidi s handicapem, aktivity pro rodiny s dětmi, aktivity protidrogové prevence a prevence kriminality, které přispívají ke zvyšování pocitu bezpečí apod.).

V rámci sociálních služeb probíhá plánování ve čtyřletých obdobích, v současnosti podle 6. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2023-2026.

Klíčovou oblast inkluzivních aktivit představuje bydlení. V Ostravě žije množství domácností, které se ocitly v obtížné bytové situaci, kterou by bez vnější pomoci velmi pravděpodobně nemohly samy vyřešit. Jedná se o jednotlivce, samoživitele a samoživitelky, rodiny s dětmi, kteří z různých příčin žijí v nevyhovujících podmínkách. Systém podpory domácnostem představuje sociální bydlení.

Původní stav:

Sociální bydlení bylo realizováno v rámci projektů neziskových organizací, v roce 2018 nemělo statutární město Ostrava pro oblast bydlení zpracovaný strategický dokument. V programech neziskových organizací bylo v roce 2018 439 sociálních bytů.

Aktuálně je jako původní stav brán rok 2022, ve kterém došlo k ukončení spolupráce s jedním ze soukromých majitelů sociálních bytů a jejich počet se tak výrazně snížil na 496 bytů.

Současný stav:

Nový cíl ukazatele byl nastaven v roce 2023 na základě 6. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2023-2026. Výchozí hodnotou byl rok 2022 a v tomto roce počet 3 223 lůžek.

Způsob měření:

Zdroj: Data statutárního město Ostravy, 6. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2023-2026, vlastní zpracování

Související projekty:

Díky realizaci těchto projektů se nám podaří dosáhnout stanoveného cíle: Nastavení systému prevence ztráty bydlení a podpory domácnostem v bytové nouzi

 

 

Očekávaný cílový stav:

Počet vyčleněných sociálních bytů v rámci projektu Sociální bydlení ve městě Ostrava: 511 bytů v roce 2023.