Podíl vozidel MHD s kamerovým systémem

Ikona Podíl vozidel MHD s kamerovým systémem
Naplňuje plán

Původní stav (2016): 12 % vozidel MHD s kamerovým systémem
Současný stav (2021): 53 % vozidel MHD s kamerovým systémem
Cílový stav (2025): 50 % vozidel MHD s kamerovým systémem

Průběžný stav:

53 % vozidel s kamerovým systémem (287 vozidel)

47 % vozidel s kamerovým systémem (287 vozidel)

39 % vozidel MHD s kamerovým systémem (248 vozidel)

35 % vozidel MHD s kamerovým systémem (216 vozidel)

12 % vozidel MHD s kamerovým systémem (74 vozidel)

12 % vozidel MHD s kamerovým systémem (74 vozidel)

PODROBNÝ POPIS UKAZATELE

Zdůvodnění výběru ukazatele:

Jednou z podmínek funkčního veřejného prostoru je podpora využívání ekologických forem (vč. veřejné) dopravy na úkor individuální automobilové dopravy, a zpříjemnit tak lidem pohyb v městském prostoru. Konkurenceschopnost městské hromadné dopravy je slabá, protože Ostrava má nastaveny ideální podmínky pro rozvoj automobilismu (hustou silniční síť, více městských center, velké vzdálenosti mezi městskými částmi, dojíždění z hustě osídlené metropolitní oblasti). Některými ze způsobů, jak přilákat více cestujících do prostředků hromadné dopravy je ochota cestujících zlepšovat kvalitu ovzduší a životního prostředí, jejich pocit bezpečí a komfort cestování. Pro ukazatele pokroku v těchto oblastech jsou ilustrativní vybrané indikátory Dopravního podniku Ostrava.

Původní stav:

Statistika vozového parku Dopravního podniku Ostrava v roce 2016

Tramvaj Autobus Trolejbus Elektrobus CELKEM %
Počet vozidel s nainstalovanými kamerovými systémy 68 0 6 0 74 12 %
Počet všech vozidel v MHD 261 284 65 4 614 100 %

Zdroj: Dopravní podnik Ostrava a.s.

Současný stav:

Statistika vozového parku Dopravního podniku Ostrava v roce 2021

Tramvaj Autobus Trolejbus Elektrobus CELKEM %
Počet vozidel s nainstalovanými kamerovými systémy 157 90 38 2 287 53 %
Počet všech vozidel v MHD 230 284 65 8 587 100 %

Zdroj: Dopravní podnik Ostrava a.s.

Způsob měření:

Data Dopravního podniku Ostrava a.s., vlastní zpracování

Související projekty:

Díky realizaci těchto projektů se nám podaří dosáhnout stanoveného cíle: Vozy hromadné dopravy na alternativní pohon

Očekávaný cílový stav:

Do roku 2025 budou v Ostravě součástí městské hromadné dopravy kamerové systémy v min. 50 % vozidel.