MECOG-CE

Cílem projektu je posílení metropolitní spolupráce a řízení ve střední Evropě v partnerských metropolitních oblastech. Záměrem projektu je najít nejlepší …

Číst více
Hlavní nádraží Ostrava - stav před rekonstrukcí

Rekonstrukce a estetizace Hlavního nádraží a jeho okolí

Hlavní nádraží Ostrava je důležitým dopravním uzlem a zároveň jednou z nejvýznamnějších vstupních bran do města, jeho aktuální využití a …

Číst více

IDS – Zvýšení propustnosti křižovatek

Projekt Zvýšení propustnosti křižovatek v Ostravě je připravován ke spolufinancování z prostředků EU v rámci Operačního programu Doprava. Popis projektu: …

Číst více
Skladištní ulice

Přednádraží Ostrava-Přívoz, prodloužená ulice Skladištní

Záměrem projektu je vybudování nové komunikace, která propojí přednádražní prostor s ulicí Sokolskou směrem na Hlučín. Vznikne tak nová, 4-ramenná, …

Číst více

Průmyslově-obchodní čtvrť P3 Ostrava Central

Bývalý brownfield o rozloze 44 ha je ohraničený komunikacemi Místecká, Rudná, řekou Ostravicí a areálem DOV a prošel v minulosti náročnou …

Číst více
Vstup

Rozvoj areálu Zoo Ostrava

Zoologická zahrada Ostrava byla založena v roce 1951. V současné době chová na zhruba 100 ha přes 435 druhů zvířat …

Číst více

POTEnT

Orgány regionální a místní samosprávy mohou poskytnout pozitivní alternativu k tržnímu poskytování energetických služeb a zajistit nepřímou podporu komunitní energetiky. …

Číst více

Com.Unity.Lab

Lisabonská radnice prostřednictvím specificky zaměřeného mapování zjistila, že byť sociálně slabé oblasti tvoří 8 % rozlohy města, týkají se sociální …

Číst více
Vysázená zeleň v lokalitě Radvanice

CLAIRO

Ostrava projekt realizovala ve spolupráci s dalšími projektovými partnery – Moravskoslezským krajem, Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, Slezskou …

Číst více

AIR TRITIA

Cílem projektu AIR TRITIA bylo pomoci orgánům veřejné správy vytvořit jednotnou prostorovou informační databázi a zavést nové nástroje v řízení …

Číst více

Koncertní sál a rekonstrukce Domu kultury města Ostravy

Po 150 letech od první myšlenky je Ostrava jen krůček od nového koncertního sálu a kulturního centra. S novým sálem …

Číst více
Expat centrum - aktivity centra

Expat Centrum

Expat centrum svými aktivitami cílí na zahraniční odborníky v kreativních, manažerských, výzkumných a akademických profesích, a to včetně jejich rodinných …

Číst více

Malá rozvojová zóna Ostrava-Mošnov

Pozemky Malé rozvojové zóny v Mošnově prodalo město Ostrava společnosti Panattoni za 286 milionů korun bez DPH na konci roku …

Číst více
VRT

Vysokorychlostní trať – propojení Ostravy na Prahu, Brno a Katovice

Cestování vysokorychlostní železnicí přináší řadu výhod. Ostrava se díky ní významně přiblíží městům nejen v Česku, ale i v Evropě. …

Číst více
Museum+ v Dolní oblasti Vítkovice - letecký pohled na oblast

Museum+

MUSEum+ bude moderním muzeem, které ukazuje a zpřehledňuje svět, ve kterém žijeme – se všemi jeho výzvami a proměnami. Na …

Číst více
Národní zemědělské muzeum: stav po revitalizaci - čelní pohled

Národní zemědělské muzeum – pobočka Ostrava, Dolní Vítkovice

Rekonstrukce hal a stavba muzea probíhaly od září 2018. Zpátky halám vdechnul život projekt architekta Josefa Pleskota a inženýra Milana …

Číst více

In Focus – regionální talent management

V posledních letech Ostrava zažívá tzv. odliv mozků. Díky tomu firmám chybí kvalifikovaná pracovní síla,  na univerzitách chybí větší počet …

Číst více

Prodloužená Porážková IV.

Ulice Porážková je komunikací distribučního okruhu centra, která bude vedena po okraji obytné zástavby centra, podél dopravního koridoru celostátní železniční …

Číst více
Ostravské muzeum dopravy - situace

Ostravské muzeum dopravy

Ostrava se dočká nového dopravního muzea. Původní záměr počítal s umístěním v areálu stávajících budov trojhalí v prostoru hlavního nádraží …

Číst více
Mapa výstavby severního spoje

Komunikace – Severní spoj

Stavba se realizuje ve 2 etapách. První, již realizovaný úsek Severního spoje, propojil ulici Mariánskohorskou s mimoúrovňovou křižovatkou na dálnici …

Číst více
Náhled

Revize statutu města

V roce 2019 byla schválena metodika spolufinancování projektů městských obvodů. Úprava statutu proběhla v roce 2020 v oblasti organizace projektů …

Číst více
Stavba prodloužené Rudné

Prodloužená Rudná

Čtyřproudá komunikace navázala na silnici s značením 1/11 severozápadně od Ostravy směrem na Opavu a odvedla velmi zatíženou dopravu městského …

Číst více