Přeskočit na obsah
Město Ostrava připravuje dostavbu Severního spoje. Jde o významné komunikační propojení centra města a Poruby, které odlehčí dopravě na přetížených ulicích Opavské a Rudné. Zároveň umožní přímé napojení městských obvodů Poruba, Martinov a Třebovice na dálnici D1. Výhledově budou na Severní spoj napojeny i Hošťálkovice.

Stavba se realizuje ve 2 etapách. První, již realizovaný úsek Severního spoje, propojil ulici Mariánskohorskou s mimoúrovňovou křižovatkou na dálnici D1 a slouží jako dálniční přivaděč. Pro výstavbu dalšího úseku firma Dopravoprojekt Ostrava zpracovala pro město investiční záměr.

Jde o úsek komunikace, který povede od mimoúrovňové křižovatky na dálnici D1 směrem na Třebovice, až k ulici Průběžné v Martinově, kde se napojí na ulici Martinovskou. Stavba o délce zhruba 3,5 kilometru má navázat na již hotový úsek dálničního přivaděče. V první fázi by měli stavbaři vybudovat úsek o délce zhruba 1,8 kilometru, a to od ukončeného přivaděče z Mariánskohorské ulice až po napojení na ulici Provozní. Druhá fáze zahrnuje úsek od odbočení v Provozní po napojení na Průběžnou.

Investiční záměr stavby byl zadán už v roce 2013, po řadě průzkumů a studií byla roce 2020 dokončena dokumentace pro územní řízení, které začalo v témže roce. Zhotovitelem investičního záměru i dokumentace územního řízení je společnost Dopravoprojekt Ostrava.

Projekt se ale v roce 2022 dostal do problémů. Krajský úřad Olomouckého kraje jako příslušný stavební úřad zamítl žádost o vydání územního rozhodnutí pro jeho stavbu. Z rozhodnutí zveřejněného na úřední desce tehdy vyplývalo, že předložený záměr podle úřadu nesplňoval požadavky stavebního zákona. Ostrava se proti rozhodnutí odvolala a Ministerstvo pro místní rozvoj nařídilo nové projednání.

Ministerstvo pro místní rozvoj na jaře 2023 zrušilo rozhodnutí stavebního úřadu a vrátilo mu věc k novému projednání. Krajský úřad Olomouckého kraje nakonec odvolání města vyhověl a pro danou stavbu územní rozhodnutí vydal. S vlastní realizací Severního spoje se počítá v letech 2027 až 2029.

Projekt v médiích 

Dokumenty ke stažení

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2017 Záměr ikona I
2020 Příprava ikona I
2027 Realizace ikona I
2029 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

  • Správa silnic Moravskoslezského kraje

Garanti

  • Břetislav Riger náměstek pro investice, dopravu a dopravně správní činnosti

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/vystavba-severniho-spoje