Přeskočit na obsah
Město Ostrava připravuje dostavbu Severního spoje. Jde o významné komunikační propojení centra města a Poruby, které odlehčí dopravě na přetížených ulicích Opavské a Rudné. Zároveň umožní přímé napojení městských obvodů Poruba, Martinov a Třebovice na dálnici D1. Výhledově budou na Severní spoj napojeny i Hošťálkovice.

Stavba se realizuje ve 2 etapách. První, již realizovaný úsek Severního spoje, propojil ulici Mariánskohorskou s mimoúrovňovou křižovatkou na dálnici D1 a slouží jako dálniční přivaděč. Pro výstavbu dalšího úseku firma Dopravoprojekt Ostrava zpracovala pro město investiční záměr. Jde o úsek komunikace, který povede od mimoúrovňové křižovatky na dálnici D1 směrem na Třebovice, až k ulici Průběžné v Martinově, kde se napojí na ulici Martinovskou. 

Celková délka druhé části Severního spoje bude činit 4,17 km. V roce 2019 byla vydána EIA (vyhodnocení vlivu na životní prostředí). Je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí i dokumentace pro územní řízení. Město Ostrava dokumentaci připravilo, aby došlo k urychlení stavby. Spolu s MS krajem město usiluje o to, aby stavbu financoval stát a převzal ji také k realizaci. Předpoklad zahájení samotných stavebních prací je v roce 2024.

Připravuje se memorandum ohledně dalšího pokračování projektu. Realizační náklady stavby včetně rezervy se pohybují ve výši 1,85 mld. Kč včetně DPH. 

Projekt v médiích 

Dokumenty ke stažení

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2017 Záměr ikona I
2020 Příprava ikona I
2025 Realizace ikona I
2027 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

  • Správa silnic Moravskoslezského kraje

Garanti

  • Jan Dohnal náměstek primátora pro oblast dopravy

    Kontaktujte nás    zpracováním osobních údajů