Aktualizováno 20.8.2021

Expat Centrum

2017
Záměr
2018
Příprava
2019
Realizace
»
2021
Dokončeno

Expat Centrum Ostrava by mělo pomáhat tvořit a rozvíjet podmínky pro začleňování cizinců žijících v Ostravě a regionu do života a pracovního trhu. Centrum by mělo být také klíčovým partnerem místních zahraničních firem v oblasti komunikace s cizinci, hledání jejich pracovního a volnočasového uplatnění a vyžití. Jedná se o veřejnou službu, jejímž cílem je přilákání a udržení cizinců v regionu.

Hlavní cílovou skupinou centra jsou zahraniční odborníci kreativních, manažerských, výzkumných, a akademických profesí včetně rodinných příslušníků, kteří pracují a žijí v Ostravě a blízkém okolí, nebo zvažují přestěhování do regionu. Těchto odborníků je v našem regionu nedostatek. Z tohoto důvodu je potřeba budovat takové podmínky, které by je motivovaly přijet právě sem nebo v Ostravě zůstat, například po studiu vysoké školy.

Expat centrum by mělo být místem, kde budou cizinci v regionu získávat praktické informace a pomoc.  Aby si ve městě co nejdříve zvykli a cítili se v něm příjemně, přicházíme se službami centra, ve kterém časem na jednom místě najdou vše potřebné – od nabídky práce po bydlení, přes možnosti odborných i neformálních setkání až po vzdělávání a volnočasové aktivity. Cílem je mimo jiné udržet cizince na zdejším pracovním trhu. Vzniká tedy centrum, které zajistí komunikaci mezi městem, partnery a těmi, kteří přijíždějí, aby zde nějakou dobu žili a třeba i trvale zůstali.

Expat centrum Ostrava a jeho logo

Expat centrum Ostrava

Expat centrum a soulad s akčním plánem

Vznik Expat centra v Ostravě a regionu je jednou z hlavních priorit akčního plánu v rámci strategického projektu města In Focus. Založení Expat centra naplňuje priority Strategického plánu rozvoje města Ostravy 2017-2023 a strategický cíl „Metropole regionu a Bohatství v lidech.“ Mělo by tak přispět ke zpomalení a zastavení odlivu kvalifikovaných pracovníků z našeho regionu.

Provozování Expat centra je plánováno ve dvou etapách. První etapa projektu probíhá již v roce 2020, kdy se ověřuje potenciál a nastavení služeb. V případě, že se tato služba s ohledem na funkčnost a umístění centra potvrdí, naváže projekt druhou fází, která bude zahrnovat aktivní lákání cizinců do regionu a rozšíření jeho služeb. Provoz kanceláře byl zahájen 2. března 2020.

Pilotní fáze bude financována z rozpočtu statutárního města Ostravy. Ověřením bylo pověřeno Moravskoslezské inovační centrum, a.s., které má zkušenosti s realizací inovačních projektů a spoluprací se zahraničními odborníky. Náklady na provoz kanceláře na první rok jsou odhadovány na 2,3 mil Kč vč. DPH.

Inspirací pro ostravské expat centrum bylo již 10 let fungující Expat Centrum Brno, které vznikalo ve spolupráci Magistrátu města Brna s Jihomoravským inovačním centrem a má za tuto dobu s cizinci bohaté zkušenosti.

 

Kontakty:

Českobratrská ulice 1888/14

 

WEB

Email

FB stránky 

Přihlásit se k odebírání novinek

 

Expat centrum v médiích/Other articles

FOTOGALERIE