Aktualizováno 8.8.2022

Expat Centrum

Strategický projekt
2017
Záměr
2018
Příprava
2019
Realizace
2021
Dokončeno

Expat Centrum Ostrava pomáhá se začleňováním cizinců žijících v Ostravě a regionu. Podílí se na tvorbě a rozvoji podmínek pro jejich spokojený život ve městě.  Centrum spolupracuje s místními i zahraničními firmami. Klíčovou roli Expat Centrum Ostrava sehrává v oblasti komunikace, kdy cizincům pomáhá při hledání jejich pracovního uplatnění i volnočasového vyžití. Jedná se o veřejnou službu, jejímž cílem je přilákání a udržení kvalifikovaných cizinců v regionu. (angl. talent attraction)

Expat centrum svými aktivitami cílí na zahraniční odborníky v kreativních, manažerských, výzkumných, a akademických profesí, a to včetně jejich rodinných příslušníků. Pomáhá nejen těm, kteří pracují a žijí v Ostravě a blízkém okolí, ale zejména těm, kteří přestěhování do regionu plánují, resp. připravují. (angl. relocation).

Kvalifikovaných odborníků je v našem regionu nedostatek.  Proto je potřeba vytvářet podmínky, které by je motivovaly, aby právě do Ostravy přijeli pracovat a ideálně zde zůstali, například po studiu vysoké školy.

Expat centrum je otevřeno v pracovní dny. Je místem, kde cizinci získávají praktické informace a pomoc.  Aby si ve městě co nejdříve zvykli a cítili se v něm příjemně. Na jednom místě najdou vše potřebné – od nabídky práce po bydlení, přes možnosti odborných i neformálních setkání až po vzdělávání a volnočasové aktivity. Dlouhodobým cílem jen také udržet cizince na zdejším pracovním trhu.

Expat centrum Ostrava a jeho logo

Expat centrum Ostrava

Expat centrum a soulad s akčním plánem

Vznik Expat centra v Ostravě a regionu je jednou z hlavních priorit akčního plánu v rámci strategického projektu města In Focus. Založení Expat centra naplňuje priority Strategického plánu rozvoje města Ostravy 2017-2023 a strategický cíl „Metropole regionu a Bohatství v lidech.“ Mělo by tak přispět ke zpomalení a zastavení odlivu kvalifikovaných pracovníků z našeho regionu.

Provozování Expat centra bylo plánováno ve dvou etapách. První etapa projektu probíhala od roku 2020, kdy se úspěšně ověřil potenciál a nastavení služeb. Nyní projekt navazuje druhou fází, která zahrnuje rozšíření jeho služeb a do budoucna i aktivní lákání zahraničních odborníků do regionu. Provoz kanceláře byl zahájen 2. března 2020.

Pilotní fáze byla financována z rozpočtu statutárního města Ostravy. Ověřením bylo pověřeno Moravskoslezské inovační centrum, a.s., které má zkušenosti s realizací inovačních projektů a spoluprací se zahraničními odborníky. Od roku 2021 je Expat centrum financováno společně statutárním městem Ostravou a Moravskoslezským krajem.

Inspirací pro ostravské expat centrum bylo již 10 let fungující Expat Centrum Brno, které vznikalo ve spolupráci Magistrátu města Brna s Jihomoravským inovačním centrem a má za tuto dobu s cizinci bohaté zkušenosti.

 

 

Kontakty:

Tyršova 1683/20

WEB

FB stránky 

Přihlásit se k odebírání novinek

 

Expat centrum v médiích/Other articles

FOTOGALERIE