Přeskočit na obsah
Expat Centrum Ostrava pomáhá začleňovat cizince žijící v Ostravě a regionu do života a pracovního trhu. Klíčovou roli EC sehrává v oblasti komunikace, kdy cizincům pomáhá při hledání jejich pracovního uplatnění i volnočasového vyžití.

Expat centrum svými aktivitami cílí na zahraniční odborníky v kreativních, manažerských, výzkumných a akademických profesích, a to včetně jejich rodinných příslušníků. Pomáhá nejen těm, kteří pracují a žijí v Ostravě a blízkém okolí, ale zejména těm, kteří přestěhování do regionu plánují. Expat centrum je místem, kde cizinci získávají praktické informace a pomoc. Na jednom místě najdou vše potřebné – od nabídky práce po bydlení, přes možnosti odborných i neformálních setkání až po vzdělávání a volnočasové aktivity. Dlouhodobým cílem EC je také udržet cizince na zdejším pracovním trhu.

Historie projektu

Provozování Expat centra bylo plánováno ve dvou etapách. První etapa probíhala od roku 2020, kdy se úspěšně ověřil potenciál a nastavení služeb. Nyní projekt navazuje druhou fází, která zahrnuje rozšíření jeho služeb a do budoucna i aktivní lákání zahraničních odborníků do regionu. Vedením bylo pověřeno Moravskoslezské inovační centrum, a.s., které má zkušenosti s realizací inovačních projektů a spoluprací se zahraničními odborníky.

Vznik Expat centra v Ostravě a regionu je jednou z hlavních priorit akčního plánu v rámci strategického projektu města In Focus. Založení Expat centra naplňuje priority Strategického plánu rozvoje města Ostravy 2017-2023 a strategický cíl „Metropole regionu a Bohatství v lidech“. Centrum by tak mělo přispět ke zpomalení a zastavení odlivu kvalifikovaných pracovníků z našeho regionu.

Od roku 2021 je Expat centrum financováno společně statutárním městem Ostravou a Moravskoslezským krajem.

Web Expat centra Ostrava

Projekt v médiích

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2017 Záměr ikona I
2018 Příprava ikona I
2019 Realizace ikona I
2021 Dokončeno ikona I

Partneři projektu

Zpracovatelé

  • Moravskoslezské inovační centrum
  • Statutární město Ostrava
  • Moravskoslezský kraj

Garanti

  • Hana Tichánková náměstkyně primátora pro strategický rozvoj, územní plánování a stavební řád

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/expat_centrum