Aktualizováno 4.1.2021

Expat Centrum

2017
Záměr
»
2018
Příprava
2019
Realizace
2021
Dokončeno

Expat Centrum Ostrava by mělo pomáhat tvořit a rozvíjet podmínky pro začleňování cizinců žijících v Ostravě a regionu do života a pracovního trhu. Centrum by mělo být také klíčovým partnerem místních zahraničních firem v oblasti komunikace s cizinci, hledání jejich pracovního a volnočasového uplatnění a vyžití. Jedná se o veřejnou službu, jejímž cílem je přilákání a udržení cizinců v regionu.

Hlavní cílovou skupinou centra jsou zahraniční odborníci kreativních, manažerských, výzkumných, a akademických profesí včetně rodinných příslušníků, kteří pracují a žijí v Ostravě a blízkém okolí, nebo zvažují přestěhování do regionu. Těchto odborníků je v našem regionu nedostatek. Z tohoto důvodu je potřeba budovat takové podmínky, které by je motivovaly přijet právě sem nebo v Ostravě zůstat, například po studiu vysoké školy.

Expat centrum by mělo být místem, kde budou cizinci v regionu získávat praktické informace a pomoc.  Aby si ve městě co nejdříve zvykli a cítili se v něm příjemně, přicházíme se službami centra, ve kterém časem na jednom místě najdou vše potřebné – od nabídky práce po bydlení, přes možnosti odborných i neformálních setkání až po vzdělávání a volnočasové aktivity. Cílem je mimo jiné udržet cizince na zdejším pracovním trhu. Vzniká tedy centrum, které zajistí komunikaci mezi městem, partnery a těmi, kteří přijíždějí, aby zde nějakou dobu žili a třeba i trvale zůstali.

Expat centrum Ostrava a jeho logo

Expat centrum Ostrava

Expat centrum a soulad s akčním plánem

Vznik Expat centra v Ostravě a regionu je jednou z hlavních priorit akčního plánu v rámci strategického projektu města In Focus. Založení Expat centra naplňuje priority Strategického plánu rozvoje města Ostravy 2017-2023 a strategický cíl „Metropole regionu a Bohatství v lidech.“ Mělo by tak přispět ke zpomalení a zastavení odlivu kvalifikovaných pracovníků z našeho regionu.

Provozování Expat centra je plánováno ve dvou etapách. První etapa projektu probíhá již v roce 2020, kdy se ověřuje potenciál a nastavení služeb. V případě, že se tato služba s ohledem na funkčnost a umístění centra potvrdí, naváže projekt druhou fází, která bude zahrnovat aktivní lákání cizinců do regionu a rozšíření jeho služeb. Provoz kanceláře byl zahájen 2. března 2020.

Pilotní fáze bude financována z rozpočtu statutárního města Ostravy. Ověřením bylo pověřeno Moravskoslezské inovační centrum, a.s., které má zkušenosti s realizací inovačních projektů a spoluprací se zahraničními odborníky. Náklady na provoz kanceláře na první rok jsou odhadovány na 2,3 mil Kč vč. DPH.

Inspirací pro ostravské expat centrum bylo již 10 let fungující Expat Centrum Brno, které vznikalo ve spolupráci Magistrátu města Brna s Jihomoravským inovačním centrem a má za tuto dobu s cizinci bohaté zkušenosti.

 

Expat Centre Ostrava: kontakty

Původní prostory kanceláře Refill

Českobratrská ulice 1888/14

Od pondělí do čtvrtku od 10 – 16 hodin (po domluvě si lze schůzku sjednat na jakýkoliv čas i mimo tyto hodiny)

WEB

Email

FB stránky 

Přihlásit se k odebírání novinek

 

(EN) Ostrava Expat Centre

The purpose of the new centre is to ensure that foreigners coming to work in Ostrava have a „soft landing“ here. Another key activity of the Expat Centre will be to build up a constantly expanding community that will offer services to foreign residents – with partners including companies, official institutions, organizations already offering expat services, expat clubs, universities and other educational institutions, health care providers, accommodation providers and more. Relevant information will be published on the centre’s website and social networks. Online communication channels will include:

  • a blog about life in Ostrava
  • key information and instructions for new arrivals
  • an overview of events
  • expat networking
  • opinion surveys and a newsletter.

In the pilot phase, the Expat Centre will operate as a point of contact providing all its services in English. The main target group consists of qualified foreign citizens who want to work, study or do business in Ostrava and the Moravian-Silesian Region – and of course their families too. The Expat Centre will help the City of Ostrava achieve one of the main goals in its Strategic Development Plan – stopping the „drain“ of people away from the city by 2030 and raising the number of foreign residents in Ostrava. The idea was inspired by the Expat Centre in Brno, which was established in 2010. Last year Prague also opened its own Expat Centre.

Initially, Ostrava’s Expat Centre will operate in a pilot phase which will last a year. After the evaluation of this pilot phase, a decision will be taken on the next phase, in which the Expat Centre will seek to actively attract foreign residents to Ostrava and the Region. The Expat Centre will be run by the Moravian-Silesian Innovation Centre (MSIC).

Expat Centre Ostrava: contacts

Former Refill´s office

1888/14, Českobratrská st.

Monday to Thursday, 10 a.m. – 4 p.m. (any other time by prior arrangement)

WEB

Email

FB page

Subscribe the news from Ostrava Expat Centre

Expat centrum Ostrava - ilustrační obrázek se sloganem: "Místo, kde nové příběhy začínají."

Expat centrum Ostrava

Expat centrum v médiích/Other articles