Aktualizováno 24.5.2022

Koncertní sál a rekonstrukce Domu kultury města Ostravy

Strategický projekt
1969
Záměr
2018
Příprava
»
2023
Realizace
2025
Dokončeno

Po 150 letech od první myšlenky a téměř 70 letech od založení Janáčkovy filharmonie je Ostrava jen krůček od nového koncertního sálu a kulturního centra.

Koncertní sál je spolu s proměnou Domu kultury města Ostravy vlajkovou lodí aktuální transformace města. Celá lokalita se v následujících letech výrazně promění a oživí. Projekt propojí koncertní sál s městskou třídou 28.října, v bezprostřední blízkosti vzniknou dva parkovací domy, naproti domu kultury začne výstavba nové budovy Moravskoslezské knihovny známé jako „černá kostka“ a proměny se má dočkat i přilehlý park Milady Horákové.

Koncertní sál podle návrhu amerického architekta Stevena Holla bude novou dominantou Ostravy. S očekávanou návštěvností až 500 tisíc lidí ročně se stane hlavním centrem kultury v Ostravě a zázemí zde najde každý, kdo projeví zájem o kulturu. Své sídlo zde bude mít Janáčkova filharmonie Ostrava, která se téměř po 70 letech od svého vzniku dočká důstojných podmínek pro své hudební, technické i administrativní působení. Mimo to poskytne nové kulturní centrum zázemí Mezinárodnímu hudebnímu festivalu Leoše Janáčka či Ostravským dnům nové hudby a v pozadí nezůstanou ani aktivity samotného Domu kultury města Ostravy a dalších institucí.

Stavba takového významu mění a posouvá kulturní prestiž města skokově. Například Sydney má většina lidí pravděpodobně spojené s ikonickou stavbou Opery a také o něco bližší Berlínská filharmonie je nejen místem velkých kulturních událostí, ale také obdivovaným architektonickým experimentem.

Architektonický návrh

Originální návrh z dílny studia Steven Holl Architects z New Yorku a Architecture Acts z Prahy propojí stávající budovu Domu kultury města Ostravy z 60. let minulého století s moderním sálem se špičkovou akustikou. Projekt počítá s propojením koncertního sálu s městskou třídou 28. října i s přilehlým městským parkem. Původní budova kulturního domu navrženého Jaroslavem Fragnerem v roce 1954 i její historické detaily však zůstanou zachovány. Projekt počítá pouze s nezbytnými zásahy, které budou mít vliv na funkční využití prostor např. v podobě spojovací chodby. Tento koridor umožní plynulejší přesun návštěvníků, ale i zaměstnanců a umělců mezi oběma budovami.

Nový sál bude orientován na severní stranu směrem do parku Milady Horákové. Původní vstup do kulturního domu bude zachován a současně vznikne samostatný vstup do nové budovy. Jeho součástí bude mimo jiné obchod se suvenýry, kavárna a prosklený vestibul s výhledem na město.

Technická specifika stavby

Nová budova má potenciál stát se jednou z nejekologičtějších staveb v ČR. Vnější plášť sálu bude z patinovaného a 100% recyklovatelného modro-šedého zinku, který je vysoce flexibilní a vhodný právě pro oplášťování zakřivených geometrických tvarů. Rozlehlá střecha stávající budovy má značný solární potenciál pro umístění integrované fotovoltaické soustavy. Využití přirozeného světla (prosklené stěny a světlíky) dodá budově dostatečné denní osvětlení a sníží tak závislost na neobnovitelné energii. Rovněž co se týče vytápění a chlazení, hledá se způsob, jak ekologicky co nejméně zatížit okolí.

  • Celý komplex nabídne prostory a kapacity:
  • Velký koncertní sál s kapacitou 1300 míst
  • Zázemí pro 100 členný orchestr Janáčkovy filharmonie Ostrava
  • Komorní sál s kapacitou 515 míst
  • Edukační centrum s kapacitou 200 míst
  • Nahrávací studio světových parametrů
  • Divadelní sál s kapacitou 490 míst
  • Restaurace, kavárna, salónky, prostory pro volnočasové aktivity

Projekt nezapomíná ani na potřeby veřejnosti a dalších návštěvníků budovy a počítá s vytvořením kavárny s výhledem do sousedního parku nebo salónku pro zhruba 40 osob.

Velký sál s kapacitou 1300 míst v hledišti uspořádaném do tzv. vinohradu bude rozčleněn do menších sekcí, část hlediště bude i za samotným pódiem. Dostatečně strmé uspořádání zajistí dobrou viditelnost a praktické terasy vytvoří pocit intimity. Nejvzdálenější sedadla by měla být zhruba 28 metrů od jeviště. Skvělé akustické podmínky sálu vytvoří odborníci z ateliéru Nagata Acoustics, jež projektovali podobné sály po celém světě. Ve výšce 15 metrů nad jevištěm by měl být zavěšen zvukový reflektor, který bude odrážet zvuk s ideálním časovým zpožděním jak pro hudebníky, tak pro publikum v bezprostřední blízkosti jeviště. Kvalitní zvuk ještě umocní obložení z javorového dřeva, které se používá mj. i k výrobě houslí. Pravoúhlé podhledy vylepší akustiku na jevišti tak, že hudebníci uslyší nejen sami sebe, ale i své spoluhráče. Janáčkova filharmonie Ostrava bude sál využívat nejen ke koncertování, ale také ke každodennímu zkoušení, což orchestru umožní se nadále umělecky rozvíjet.

Z dosud největšího sálu Domu kultury – sálu společenského, vznikne nově komorní sál o kapacitě 475 míst. Pódia v obou sálech budou složena z pohyblivých panelů, čímž bude umožněno prostor variabilně uspořádat nejen dle požadavků umělců a orchestrů, ale také pro jiné komerční využití sálů.

Koncertní sál Ostrava_ vizualizace Steven Holl Architects / Architecture Acts

Akustické řešení

Návrh a zajištění odpovídajících akustických úprav ostravského koncertního sálu byly svěřeny uznávanému japonskému specialistovi Yasuhisovi Toyotovi. Jeho společnost Nagata Acoustics navrhla od roku 1971 akustické řešení u bezmála 60 koncertních sálů po celém světě (v Paříži, Šanghaji, Tokiu, Los Angeles, Katovicích, či Hamburku).

V rámci řešení akustiky byl také vyroben model v měřítku 1:10 interiéru koncertního sálu na kterém byly řešeny spolu s Nagata Acoustics a společností Aveton s.r.o. technické parametry aktustiky budoucího koncertního sálu.

V současné chvíli je zpracována a projednána dokumentace pro společné povolení a probíhají řízení nezbytná pro povolení stavby.Dořešeny byly také potřebné průzkumy a projekční práce se nyní zaměřují na zpracování dokumentace pro provedení stavby. Souběžně probíhá příprava podkladů pro výběr zhotovitele 1. fáze stavby.Vlastní výstavba sálu by měla začít v roce 2023. Slavnostní otevření se pak plánuje na rok 2025.

Autor návrhu

Autorem vítězného návrhu studia Steven Holl Architects z New Yorku a Architecture Acts z Prahy. Steven Holl patří k nejznámějším americkým architektům současnosti. V roce 1976 založil Studio Steven Holl Architects, které si vydobylo mezinárodní uznání řadou svých realizací, ať už se jedná o muzea, rezidenční komplexy či studentské koleje. Steven Holl je jedním z obhájců udržitelnosti životního prostředí a ve většině svých projektů prosazuje zatravnění střech, recyklaci či využití geotermální energie. Zajímavý je i postup jeho práce. Prvotní návrhy si nejraději zaznamenává do akvarelového skicáku a inspiraci hledá v hudbě, filozofii a literatuře. Pro koncertní sál v Ostravě čerpal námět přímo v tvorbě hudebního skladatele Leoše Janáčka. Na tvorbě návrhu se Steven Hollem spolupracoval rodák z Ostravy Martin Kropáč ze studia Architecture Acts, které založil spolu s Hanou Petříkovou po návratu ze svých studií architektury v New Yorku.

Koncertní sál bude postaven během celkové rekonstrukce Domu kultury města Ostravy. Odhad nákladů na funkční proměnu domu kultury  a výstavbu sálu je 2,6 miliardy Kč, přičemž se o financování na základě memoranda o spolupráci podělí statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a Ministerstvo kultury ČR.

Koncertní sál bude postaven během celkové rekonstrukce domu kultury. Odhad nákladů na funkční proměnu Domu kultury města Ostravy a výstavbu sálu je 2,6 miliardy Kč, přičemž se o financování na základě memoranda o spolupráci podělí statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj a Ministerstvo kultury ČR.

Aktuální informace o koncertním sále najdete na FB KONCERTNÍ SÁL OSTRAVA a WEBOVÝCH STRÁNKÁCH.