Přeskočit na obsah
1300
diváků v hlavním sále
10
zařazen mezi 10 nejočekávanější staveb světa
150
let od první myšlenky na koncertní sál
Unikátní architektonické řešení, nejmodernější technologie i osobitý styl. Koncertní sál podle návrhu amerického architekta Stevena Holla má potenciál stát se novým symbolem Ostravy. Již nyní je médii považován za jednu z nejočekávanějších staveb světa. Rekonstrukce kulturního domu a přístavba samotného koncertního sálu nabídne odborné i široké veřejnosti komplexní hudební, kulturní, produkční i vzdělávací zázemí.

Po 150 letech od první myšlenky je Ostrava jen krůček od nového koncertního sálu a kulturního centra. S novým sálem získá odpovídající zázemí jedno z předních českých hudebních těles, Janáčkova filharmonie Ostrava, která od svého založení působí v provizorních podmínkách. Stavba má ambici konkurovat nejlepším koncertním sálům v Evropě i ve světě a přilákat tak do Ostravy špičkové orchestry i sólisty všech hudebních žánrů. Své zázemí zde najdou také Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka, Ostravské dny nové hudby a další.

Architektonický návrh

Základem celého konceptu je unikátní architektonické řešení založené na propojení památkově chráněného objektu stávajícího Domu kultury města Ostravy s nadčasovou novostavbou koncertního sálu s kapacitou 1300 diváků. Autorem tohoto záměru je přední americký architekt Steven Holl se svým studiem Steven Holl Architects z New Yorku ve spolupráci s českými Architecture Acts. Moderní sál, který svým tvarem připomíná hudební nástroj v pouzdře, bude rozčleněn do menších sekcí a část hlediště bude i za samotným pódiem. Z dosud největšího sálu domu kultury nově vznikne komorní sál o kapacitě 515 míst. Specifickým způsobem budou v obou sálech řešeny prostory pódia – ta budou složena z pohyblivých panelů, čímž bude umožněno prostor variabilně uspořádat dle požadavků umělců a orchestrů. Modernizovaný komplex nabídne vzdělávací centrum s kapacitou 200 míst, nahrávací studio světových parametrů, divadelní sál s kapacitou 490 míst, restaurace, kavárny, salónky ke komerčnímu využití a prostory pro volnočasové aktivity. Výsledky analýz potvrzují, že zatímco v současné době navštíví stávající Dům kultury města Ostravy 300 tis. lidí ročně, po rekonstrukci se toto číslo zvýší minimálně na půl miliónu návštěvníků.

Celý komplex nabídne tyto prostory a kapacity:

 • Velký koncertní sál s kapacitou 1300 míst
 • Zázemí pro 100 členný orchestr Janáčkovy filharmonie Ostrava
 • Komorní sál s kapacitou 515 míst
 • Edukační centrum s kapacitou 200 míst
 • Nahrávací studio světových parametrů
 • Divadelní sál s kapacitou 490 míst
 • Restaurace, kavárna, salónky, prostory pro volnočasové aktivity

Obnova a rozšíření stávajícího kulturního a kreativního centra – Domu kultury města Ostravy je součástí projektu „Dům kultury města Ostravy – kulturní a kreativní centrum“.

Nová budova má potenciál stát se jednou z nejekologičtějších staveb v ČR. Vnější plášť sálu bude z patinovaného a 100% recyklovatelného modro-šedého zinku, který je vysoce flexibilní a vhodný právě pro oplášťování zakřivených geometrických tvarů. Rozlehlá střecha stávající budovy má značný solární potenciál pro umístění integrované fotovoltaické soustavy. Využití přirozeného světla (prosklené stěny a světlíky) dodá budově dostatečné denní osvětlení a sníží tak závislost na neobnovitelné energii. Rovněž co se týče vytápění a chlazení, hledá se způsob, jak ekologicky co nejméně zatížit okolí.

Akustické řešení

Návrh a zajištění odpovídajících akustických úprav ostravského koncertního sálu byly svěřeny uznávanému japonskému specialistovi Yasuhisovi Toyotovi. Jeho společnost Nagata Acoustics navrhla od roku 1971 akustické řešení u bezmála 60 koncertních sálů po celém světě (v Paříži, Šanghaji, Tokiu, Los Angeles, Katovicích, či Hamburku). Společnost v rámci řešení akustiky vyrobila akustický model v měřítku 1:10 interiéru koncertního sálu, na kterém byly řešeny spolu se společností Aveton s.r.o. technické parametry akustiky budoucího koncertního sálu.

Steven Holl Architects

Steven Holl patří k nejznámějším americkým architektům současnosti. V roce 1976 založil Studio Steven Holl Architects, které si vydobylo mezinárodní uznání řadou svých realizací, ať už se jedná o muzea, rezidenční komplexy či studentské koleje. Steven Holl je obhájce udržitelnosti životního prostředí a ve většině svých projektů prosazuje zatravnění střech, recyklaci či využití geotermální energie. Jeho projekt čističky vody v Hamdenu v Connecticutu, který má největší travnatou střechu v tomto státě (téměř 2800 metrů čtverečních), byl v roce 2007 zařazen mezi Top 10 zelených projektů, které každoročně vyhlašuje American Institute of Architects Committee on the Environment. Pro koncertní sál v Ostravě čerpal námět přímo v tvorbě hudebního skladatele Leoše Janáčka. Na tvorbě návrhu se Steven Hollem spolupracoval rodák z Ostravy Martin Kropáč ze studia Architecture Acts, které založil spolu s Hanou Petříkovou po návratu ze svých studií architektury v New Yorku.

Aktuálně

Začátkem roku 2023 stavba získala stavební povolení, dokončena byla také dokumentace pro provedení stavby. Následovala veřejná zakázka na výběr dodavatele stavebních prací. Souběžně s vyhlášením stavební zakázky radní města také rozhodli o podání žádosti o dotaci ve výši 600 mil. Kč v rámci adresné výzvy Ministerstva kultury ČR. Cílem výzvy, která je vypsána specificky právě pro město Ostrava, je naplnění memoranda o spolufinancování projektu koncertního sálu ze strany státu, které bylo uzavřeno v roce 2018.

Práce na projektu se dělí na dvě fáze: 1. přípravu území, 2. samotnou rekonstrukci Domu kultury města Ostravy a přístavbu koncertního sálu. V případě přípravy území došlo v březnu 2023 k demolici amfiteátru, v květnu 2023 pak k zahájení dalších přípravných prací (přeložky a přípojky).

V únoru 2024 byl oznámen zhotovitel druhé fáze projektu rekonstrukce Domu kultury města Ostravy a přístavby koncertního sálu. Vystavět tuto unikátní stavbu chtělo pět zájemců, nabídkové ceny se pohybovaly v rozsahu od 2,798 miliard do 3,69 miliardy korun. Hodnotící komise po analýze všech předložených materiálů doporučila radě města zhotovitele Sdružení pro koncertní halu, jehož společníky jsou společnosti IMOS Brno a. s. a IPS Třinec a. s., které nabídlo nejnižší nabídkovou cenu za splnění veřejné zakázky, a to ve výši 2,798 miliard korun. Rada města výběr zhotovitele schválila.

Financování stavby proběhne s pomocí grantu Evropské komise, úvěru Evropské investiční banky, dotací Ministerstva kultury ČR i Moravskoslezského kraje. Město zároveň připravuje žádosti o dotace z dalších možných dotačních titulů a rovněž šetří do svého účelového fondu na financování koncertního sálu, ve kterém je nyní 570 milionů korun.

Aktuální informace o koncertním sále najdete na facebooku Koncertní sál Ostrava a webových stránkách.

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

1969 Záměr ikona I
2018 Příprava ikona I
2023 Realizace ikona I
2027 Dokončeno ikona I

Aktuality

Video

Partneři projektu

Zpracovatelé

 • Statutární město Ostrava
 • Steven Holl Architects architektonický návrh
 • Architecture Acts architektonický návrh

Garanti

 • Břetislav Riger náměstek pro investice, dopravu a dopravně správní činnosti

  Kontaktujte nás
  zpracováním osobních údajů

  https://fajnova.cz/projekt/koncertni-sal-a-rekonstrukce-domu-kultury-mesta-ostravy