Aktualizováno 10.12.2020

CLAIRO

2017
Záměr
2018
Příprava
2019
Realizace
»
2022
Dokončeno

Více než pět desítek milionů korun z evropských fondů získá Ostrava na projekt Clairo, který má pomoci zlepšit ovzduší ve městě. Stává se tak prvním městem v republice, které získalo grant z komunitárního programu Evropské unie. Program, ze kterého dotace přijdou (Urban Innovative Actions), slouží k podpoře nejinovativnějších projektů v Evropě a nese s sebou značnou prestiž.

Projekt s názvem CLAIRO (z anglického názvu: CLear AIR and CLimate Adaptation in Ostrava and other cities) má za cíl systematické snižování znečištění ovzduší výsadbou vhodné zeleně s prokázanou schopností pohlcovat nečistoty z různých zdrojů. Využije pokročilé a inovativní výpočty na záchyt nečistot na základě využití prostorových dat místního proudění vzduchu. Dalším inovativním prvkem projektu je zvyšování odolnosti vysazených rostlin speciálním ošetřením.

Ostrava projekt realizuje ve spolupráci s projektovými partnery Moravskoslezský kraj, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Slezská univerzita v Opavě, Univerzita Palackého v Olomouci, SOBIC Smart & Open Base for Innovations in European Cities and Regions a Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska (RSTS). Vybraná zeleň bude vysázena za odborného dozoru Slezské univerzity v městském obvodu Radvanice a Bartovice. Data budou vyhodnocována průběžně přesným měřením znečištění, což bude mít na starost Vysoká škola báňská v Ostravě. Zeleň bude ošetřována speciálními zálivkami, vytvořenými ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci, snižujícími vliv vnějšího prostředí na kondici zeleně a zlepšující obecně její stav.

V současnosti se projekt nachází ve fázi sběru a analýzy dat. V místě výsadby zeleně vědci nainstalovali měřící senzory, které umožňují sledování naměřených koncentrací online bez složité analýzy v laboratoři. Data lze nahlížet prostřednictvím stránky airsens.eu pod odkazem „Přístup pro veřejnost“. Pilotní měření zároveň probíhá i v dalších městech v kraji, konkrétně ve Frýdku-Místku a Karviné. Dalšími vybranými městy jsou Třinec, Opava, Havířov a Rychvald.

Součástí aktivit v úvodní fázi projektu byl také průzkum veřejného mínění (RSTS a SOBIC), který zkoumal, jak lidé v aglomeraci vnímají životní prostředí a zda by kvůli němu byli ochotní změnit svůj životní styl. Zároveň v průběhu tohoto roku plánují RSTS a SOBIC několik dalších osvětových akcí určených nejen pro zástupce měst a obcí, ale také pro střední školy, univerzity či širokou veřejnost. O chystaných událostech budeme informovat na webové stránce projektu Clairo.

Rozpočet projektu CLAIRO je 65 milionů korun, dotace z evropských fondů představuje 52,7 milionů korun. 

Další informace o projektu můžete získat na stránkách Urban Innovative Action.

V Ostravě vznikne živá, zelená laboratoř!

FOTOGALERIE