Aktualizováno 12.5.2021

CLAIRO

2017
Záměr
2018
Příprava
2019
Realizace
»
2022
Dokončeno

Více než pět desítek milionů korun z evropských fondů získala Ostrava na projekt Clairo, který pomůže zlepšit ovzduší ve městě. Stává se tak prvním městem v republice, které získalo grant z komunitárního programu Evropské unie. Program, ze kterého dotace přijdou (Urban Innovative Actions), slouží k podpoře nejinovativnějších projektů v Evropě a nese s sebou značnou prestiž.

Projekt s názvem CLAIRO (z anglického názvu: CLear AIR and CLimate Adaptation in Ostrava and other cities) má za cíl systematické snižování znečištění ovzduší výsadbou vhodné zeleně s prokázanou schopností pohlcovat nečistoty z různých zdrojů. Využije pokročilé a inovativní výpočty na záchyt nečistot na základě využití prostorových dat místního proudění vzduchu. Dalším inovativním prvkem projektu je zvyšování odolnosti vysazených rostlin speciálním ošetřením.

Ostrava projekt realizuje ve spolupráci s dalšími projektovými partnery – Moravskoslezským krajem, Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, Slezskou univerzitou v Opavě, Univerzitou Palackého v Olomouci, SOBIC Smart & Open Base for Innovations in European Cities and Regions a Regionálním sdružením územní spolupráce Těšínského Slezska (RSTS). Vybraná zeleň bude vysázena za odborného dozoru Slezské univerzity v městském obvodu Radvanice a Bartovice. Data budou vyhodnocována průběžně přesným měřením znečištění, což bude mít na starost Vysoká škola báňská v Ostravě. Zeleň bude ošetřována speciálním ošetřením vytvořeným ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci, snižujícími vliv vnějšího prostředí na kondici zeleně a zlepšující obecně její stav.

První část výzkumu začala již v roce 2019, kdy vědci v místě výsadby zeleně nainstalovali měřící senzory monitorující stav ovzduší. Senzory umožňují sledování naměřených koncentrací prachových částic, ozonu a oxidů dusíku online bez složité analýzy v laboratoři. Data lze nahlížet prostřednictvím stránky airsens.eu pod odkazem „Přístup pro veřejnost“. Pilotní měření zároveň probíhá i v dalších městech v kraji, konkrétně ve Frýdku-Místku, Karviné, Třinci, Opavě, Havířově a Rychvaldu. Na základě přesného měření vědci vybrali takové druhy rostlin, které jsou odolnější a schopny dlouhodobě zachytávat více prachových částic. Součástí aktivit v úvodní fázi projektu byl také průzkum veřejného mínění (RSTS a SOBIC), který zkoumal, jak lidé v aglomeraci vnímají životní prostředí a zda by kvůli němu byli ochotní změnit svůj životní styl. V průběhu dubna 2021 proběhl také webinář pro veřejnost na téma ovzduší v Moravskoslezském kraji, několik webinářů pro střední školy a také soutěž pro žáky základních škol.

Během dubna 2021 se v městské části Radvanice a Bartovice vysázelo 442 nových stromů, 1 867 keřů a 14 700 m² trávníku. Projektovou dokumentaci pro výsadbu zeleně připravila odborná firma Zahrada Olomouc ve spolupráci se Slezskou univerzitou Opava, jejíž tým navrhl druhově rozdílná společenstva dřevin, která by odpovídala podmínkám v daných lokalitách. Rostliny poté vysázelo sdružení firem Lukáš Janáček a Hortiscentrum, které zvítězilo ve výběrovém řízení na dodavatele výsadby zeleně a její údržbu.

Rozpočet projektu CLAIRO je 65 milionů korun, dotace z evropských fondů představuje 52,7 milionů korun. Další informace o projektu můžete získat na stránkách Urban Innovative Action.

V Ostravě vznikne živá, zelená laboratoř!

FOTOGALERIE