Přeskočit na obsah
V posledních letech Ostrava čelí tomu, čemu se říká „odliv mozků“, kdy se talentovaní a kvalifikovaní lidé stěhují za lepšími platy či příležitostmi do jiných českých měst. To chceme změnit, proto vznikl akční plán představující jasnou strategii a konkréty aktivity, jak přilákat aktivní mladé lidi (i investice) do města.

V posledních letech Ostrava zažívá tzv. odliv mozků. Díky tomu firmám chybí kvalifikovaná pracovní síla,  na univerzitách chybí větší počet progresivních výzkumníků, inovátorů a talentovaných studentů a obecně se snižuje množství podnikatelů ve městě. Je čím dál těžší jít proti proudu a přilákat vysoce vzdělané lidi (vědce, inženýry atd.), aby k nám přicházeli pracovat. To chceme v Ostravě změnit, proto vznikl akční plán s názvem Ostrava – Talents in Focus.

O projektu

Mezi hlavní priority projektu patří důraz na lepší image a koherentní řízení značky, marketingovou strategii města a regionu a přilákání nových investic, ale i pracovníků a mladých lidí. Lákání talentů se tak stalo nezbytnou součástí nového Strategického plánu rozvoje města Ostravy 2017–2023, stejně jako vytvoření přátelského městského prostředí, které talentované lidi přirozeně přitahuje.

K naplnění tohoto cíle slouží akční plán, který Ostrava zpracovala společně místními stakeholdery. Akční plán využívá mezinárodní metodiky pro „Talent Attraction Management“. Dokument je strukturován do čtyř fází získávání a udržení lidí na základě 10 faktorů atraktivity, kterými k sobě města a regiony přitahují talenty z celého světa. Zároveň pro cílové skupiny v každé ze čtyř fází identifikuje společné aktivity a projekty, které mají být v následujících letech iniciovány a realizovány.

Akční plán pro lákání talentů byl vytvořen společně se zapojením expertní skupiny URBACT (ULG – Urbact Local Group) vytvořené v rámci projektu IN FOCUS. Tato skupina osobností a zástupců organizací vznikla v regionu s vhledem a vizí ve vztahu k tématu projektu. ULG skupina se stala základem ekosystému fungujícího okolo tématu lákání a udržení lidí v Ostravě a regionu. Na ni navazuje v současné době pracovní skupina TAM (Talent Attraction Management) organizovaná Moravskoslezským inovačním centrem pro tvorbu nové inovační strategie. Ta hledá další aktivity v oblasti lákání a udržení kvalitních a talentovaných lidí v regionu a koordinuje implementaci projektů z akčního plánu IN FOCUS. Tím je zajištěna udržitelnost partnerství napříč místními organizacemi i příslib, že tyto aktivity povedou k potřebnému cílovému stavu, kterým je především zastavení procesu odlivu mozků talentovaných lidí z Ostravy i regionu.

Akční plán a jeho aktivity jsou výstupem mezinárodního projektu IN FOCUS v rámci sítě URBACT, který probíhal od září 2015 do května 2018 a kde Ostrava byla jedním z 10 partnerských měst. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

Dokumenty ke stažení

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2015 Záměr ikona I
2016 Příprava ikona I
2016 Realizace ikona I
2018 Dokončeno ikona I

Video

Zpracovatelé

  • Statutární město Ostrava

Garanti

  • Jan Dohnal primátor městy Ostravy

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/in-focus