Aktualizováno 22.9.2022

In Focus – regionální talent management

Strategický projekt
2016
Záměr
Příprava
2016
Realizace
2018
Dokončeno

Akční plán pro přilákání talentovaných lidí

V posledních letech v Ostravě čelíme tomu, čemu se říká „odliv mozků“, kdy se talentovaní a kvalifikovaní lidé stěhují za lepšími platy či příležitostmi do jiných českých měst, jako je Praha nebo Brno, nebo na jiná místa v Evropě či ve světě. Firmám chybí kvalifikovaná pracovní síla. V regionu je také nízká úroveň podnikání. Na univerzitách chybí větší počet progresivních výzkumníků, inovátorů a talentovaných studentů. Je čím dál těžší jít proti proudu a přilákat vysoce vzdělané lidi (vědce, inženýry atd.), aby k nám přicházeli pracovat. To chceme v Ostravě změnit, proto vznikl akční plán s názvem Ostrava – Talents in Focus.

Priorita města je lákání lidí do města

Mezi hlavní priority patří také silný důraz na lepší image a koherentní řízení značky, marketingovou strategii města a regionu a přilákání nových investic, ale i pracovníků a mladých lidí. Lákání talentů se tak stalo nezbytnou součástí nového Strategického plánu rozvoje města Ostravy 2017–2023 pod značkou fajnOVA, stejně jako vytvoření přátelského městského prostředí, které talentované lidi přirozeně přitahuje.

Akční plán – „Ostrava – Talents in Focus“

Akční plán je prvním dokumentem tohoto druhu na Ostravsku. Využívá mezinárodní metodiky pro „Talent Attraction Management“, je strukturován do čtyř fází získávání a udržení lidí na základě 10 faktorů atraktivity, kterými k sobě města a regiony přitahují talenty z celého světa, a pro cílové skupiny v každé ze čtyř fází identifikuje společné aktivity a projekty, které mají být v následujících letech iniciovány a realizovány.

Akční plán pro lákání talentů byl vytvořen společně s místními stakeholdery zapojenými do expertní skupiny URBACT (ULG – Urbact Local Group) vytvořené v rámci projektu IN FOCUS. Tato skupina osobností a zástupců organizací vznikla v regionu s vhledem a vizí ve vztahu k tématu projektu. ULG skupina se stala základem ekosystému fungujícího okolo tématu lákání a udržení lidí v Ostravě a regionu. Na ni navazuje v současné době pracovní skupina TAM (Talent Attraction Management) organizovaná Moravskoslezským inovačním centrem pro tvorbu nové inovační strategie. Ta hledá další aktivity v oblasti lákání a udržení kvalitních a talentovaných lidí v regionu a koordinuje implementaci projektů z akčního plánu IN FOCUS. Tím je zajištěna udržitelnost partnerství napříč místními organizacemi i příslib, že tyto aktivity povedou k potřebnému cílovému stavu, kterým je především zastavení procesu odlivu mozků talentovaných lidí z Ostravy i regionu.

Mezinárodní projekt v rámci sítě URBACT

Akční plán a jeho aktivity jsou výstupem mezinárodního projektu IN FOCUS v rámci sítě URBACT, který probíhal od září 2015 do května 2018 a kde Ostrava byla jedním z 10 partnerských měst. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

AKČNÍ PLÁN KE STAŽENÍ

VIDEOZÁZNAM ZE ZÁVĚREČNÉ AKCE PROJEKTU: OSTRAVA – TALENTS IN FOCUS

Fotografie ze závěrečné akce projektu: Ostrava – Talents in Focus!

In Focus | URBACT        URBACT – Česká republika        OSTRAVA | IN FOCUS | URBAC