Přeskočit na obsah
Mezinárodní projekt MECOG-CE – Posílení metropolitní spolupráce a řízení ve střední Evropě začal v dubnu 2023 a potrvá do konce března 2026. Je podpořen z fondů Evropské unie skrze program nadnárodní a meziregionální spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE.

Cílem projektu je posílení metropolitní spolupráce a řízení ve střední Evropě v partnerských metropolitních oblastech. Záměrem projektu je najít nejlepší nástroje, postupy a příklady dobré praxe pro posílení metropolitní spolupráce a řízení ve střední Evropě a aplikovat je v metropolitních oblastech směrem k posílení integrovaného metropolitního strategického a územního rozvoje.

Součástí projektu jsou partneři z řad měst, metropolitních oblastí či výzkumných institucí. Jedná se o:

 • Město Brno (Brněnská metropolitní oblast),
 • Město Varšava,
 • Město Ostrava, 
 • Metropolitní oblast Stuttgart, 
 • Metropolitní oblast Berlín-Brandenburg, 
 • Metropolitní město Turín, 
 • Karlova univerzita, 
 • Slezská univerzita v Katovicích, 
 • Metropolitní výzkumný institut.

Na projektu se také podílejí i přidružení partneři, a to:

 • Metropolitní město Milán, 
 • Hornoslezská metropolitní oblast, 
 • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 
 • Unie polských metropolí, 
 • Eurocities, 
 • METREX.

Město Ostrava zapojením se do projektu očekává nalezení příkladů a nástrojů, jak dále posílit dobrovolnou metropolitní spolupráci v Ostravské metropolitní oblasti (OMO), což napomůže následnému integrovanému metropolitnímu strategickému a územnímu rozvoji. Takovýto rozvoj je přínosný nejen pro města a obce v OMO, ale také pro samotné občany.

Způsob práce spočívá v intenzivní spolupráci jednotlivých partnerských měst, výzkumných expertů a zástupců mezinárodních sítí. Spolupráce probíhá na základě mezinárodních setkání, které mají za cíl sdílet dobrou praxi. První dvě setkání partnerů již proběhlo, a to v Brně a ve Varšavě.

Průběh projektu je rozdělen do tří částí:

 1. V rámci probíhající první části bude nejprve partnery shrnutý současný status-quo metropolitní spolupráce a řízení v partnerských městech a následně budou identifikovány nejlepší nástroje/příklady dobré praxe, které lze v rámci jejich fungování sdílet a aplikovat na ostatní města a metropolitní oblasti. Zároveň dojde k identifikaci nových nástrojů, kterými lze prohlubovat metropolitní spolupráci a řízení (inspirace z jiných částí Evropy).  
 2. Na základě vybraných nástrojů a příkladů dobré praxe vytvoří partneři v druhé části projektu “učící klastry”, jejichž hlavním cílem bude prohlubovat sdílení zkušeností s implementací, řízením a přenositelností těchto nástrojů. Součástí budou i tzv. pilotní akce, které slouží k odzkoušení vybraných nástrojů a metod v praxi. Partneři během této části navrhnou nová řešení v rámci jednotlivých klastrů a vybraných nástrojů. 
 3. Třetí část se bude zaměřovat na hlavní cíl spolupráce partnerů, a to tvorbu Strategie pro posilování metropolitní spolupráce a řízení v rámci střední Evropy a vytvoření akčních plánů pro jednotlivé města a metropolitní oblasti.

Součástí projektu bude i tvorba pozičních dokumentů směrem k evropské úrovni, reflektující postavení metropolitních oblastí a měst a jejich výzev (v souvislosti se strategickými evropskými dokumenty). Zároveň bude vytvořena obecná přenositelná metodika posilování metropolitní spolupráce a řízení, která bude následně sdílena dalším městům v rámci střední Evropy.

Projekt má během tří let předpokládaný rozpočet ve výši 1,647 milionu eur (necelých 40 milionů Kč), kdy 80 % z této částky bude spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 5 % prostřednictvím státní dotace.

Projekt má také oficiální internetovou stránku, která je vedena v angličtině v rámci webových stránek programu Interreg CENTRAL EUROPE. Navštívit ji můžete zde. Projekt má dále vlastní profil na sociální síti LinkedIn, který můžete sledovat zde. Ten je také pouze v angličtině.

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2022 Záměr ikona I
2022 Příprava ikona I
2023 Realizace ikona I
2026 Dokončeno ikona I

Partneři projektu

Zpracovatelé

 • Město Brno (Brněnská metropolitní oblast)
 • Město Varšava
 • Metropolitní oblast Stuttgart
 • Metropolitní oblast Berlín-Brandenburg
 • Metropolitní město Turín
 • Karlova univerzita
 • Slezská univerzita v Katovicích
 • Metropolitní výzkumný institut
 • Město Ostrava

Garanti

 • Hana Tichánková náměstkyně pro strategický rozvoj a stavební řád

  Kontaktujte nás
  zpracováním osobních údajů

  https://fajnova.cz/projekt/mecog-ce-posileni-metropolitni-spoluprace-a-rizeni-ve-stredni-evrope