Aktualizováno 24.5.2022

Vysokorychlostní trať – propojení Ostravy na Prahu, Brno a Katovice

Strategický projekt
2017
Záměr
2020
Příprava
»
2025
Realizace
2029
Dokončeno

Vysokorychlostní železnice znamená cestování vlaky rychlostmi nad 250 km/h, což přináší řadu výhod. Přiblížení k ostatním částem země a Evropy ve výrazně kratší době a navíc šetrně k životnímu prostředí. Vysokorychlostní vlaky v Evropě běžně dosahují rychlostí vyšších – až 320 km/h.

Vysokorychlostní trať Praha – Brno – Ostrava s odbočením do Břeclavi významně zlepší cestování v České republice i po Evropě. Cesta z Brna do Ostravy zabere 40 minut a trasu Praha – Ostrava zvládneme vlakem za necelé dvě hodiny. Z Prahy do Brna dojedeme za hodinu, z Prahy do Jihlavy pak za 45 minut. Nové železniční terminály usnadní kombinování železniční a osobní automobilové dopravy. Současně uleví dopravní zátěži v centrech velkých měst.

Dopravní studie pro ÚSEK PŘEROV – OSTRAVA uvádí tento popis stavby:
• Novostavba vysokorychlostní tratě v délce přes 70 km
• Výhradní provoz vlaků osobní dopravy
• Návrhová rychlost až 350 km/h
• Jednotné evropské vlakové zabezpečovací zařízení ETCS
• Cestovní doba Přerov – Ostrava cca 15 minut
• Posílení kapacity II. a III. tranzitního železničního koridoru
• Výhledové prodloužení přes Bohumín na hranice s Polskem

Předpoklad začátku realizace úseku Přerov-Ostrava od 2025. Celá síť VRT do roku 2050.

Nositelem projektu na území České republiky je Správa železnic, státní organizace. Pro VRT do Ostravy se zpracovává dokumentace pro územní rozhodnutí.

Aktuální stav přípravy stavby a harmonogramy dalších postupů jsou zde: Více o vysokorychlostní trati

Příspěvek ČT 

Foto: Správa železnic, státní organizace (SŽDC 2019)

 

FOTOGALERIE