Přeskočit na obsah
Rychlejší a pohodlnější cestování rychlostí nad 250 km/h – to bude nově možné díky vybudování vysokorychlostní trati. Cesta z Brna do Ostravy tak bude trvat pouhých 40 minut, do Prahy pak necelé dvě hodiny.

Cestování vysokorychlostní železnicí přináší řadu výhod. Ostrava se díky ní významně přiblíží městům nejen v Česku, ale i v Evropě. Nová, vysokorychlostní trať na trase Praha – Brno – Ostrava s odbočením do Břeclavi výrazně zkrátí dojezdové časy, cesta z Brna do Ostravy by tak mohla zabrat pouhých 40 min, z Brna do Prahy pak hodinu. Modernizace se bude týkat také železničních terminálů, které umožní propojit železniční a automobilovou dopravu, zásadně tak díky tomu uleví dopravní zátěži v centrech velkých měst. 

O projektu

Aktuálně se připravuje modernizace úseku Ostrava – Přerov, doba cestování se tak díky tomu zkrátí na pouhých 15 minut.

Na trase se plánují tyto úpravy:

 • novostavba vysokorychlostní tratě v délce přes 70 km
 • výhradní provoz vlaků osobní dopravy
 • návrhová rychlost až 350 km/h
 • jednotné evropské vlakové zabezpečovací zařízení ETCS
 • posílení kapacity II. a III. tranzitního železničního koridoru
 • výhledové prodloužení přes Bohumín na hranice s Polskem

Aktuálně Správa Železnic jako nositel projektu uzavřela smlouvy na zpracování dokumentací pro územní rozhodnutí (DÚR) vysokorychlostních tratí Moravská brána I. a II. Projektanti připraví také podklady pro proces posouzení vlivů stavby na životní prostředí EIA.

Předpokládaný termín zahájení stavby je rok 2025, celá síť VRT by měla být dokončena do roku 2050.

Projekt v médiích

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2017 Záměr ikona I
2020 Příprava ikona I
2025 Realizace ikona I
2050 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

 • Správa železnic

Garanti

 • Ministerstvo dopravy

  Kontaktujte nás
  zpracováním osobních údajů

  https://fajnova.cz/projekt/vrt-vysokorychlostni-trate-propojeni-ostravy-na-prahu-brno-a-katovice