Aktualizováno 5.4.2022

Vysokorychlostní trať – propojení Ostravy na Prahu, Brno a Katovice

Strategický projekt
2017
Záměr
2020
Příprava
»
2025
Realizace
2029
Dokončeno

Vysokorychlostní železnice znamená cestování vlaky rychlostmi nad 250 km/h, což přináší řadu výhod. Přiblížení k ostatním částem země a Evropy ve výrazně kratší době a navíc šetrně k životnímu prostředí. Vysokorychlostní vlaky v Evropě běžně dosahují rychlostí vyšších – až 320 km/h.

Vysokorychlostní trať Praha – Brno – Ostrava s odbočením do Břeclavi významně zlepší cestování v České republice i po Evropě. Cesta z Brna do Ostravy zabere 40 minut a trasu Praha – Ostrava zvládneme vlakem za necelé dvě hodiny. Z Prahy do Brna dojedeme za hodinu, z Prahy do Jihlavy pak za 45 minut. Nové železniční terminály usnadní kombinování železniční a osobní automobilové dopravy. Současně uleví dopravní zátěži v centrech velkých měst.

Dopravní studie pro ÚSEK PŘEROV – OSTRAVA uvádí tento popis stavby:
• Novostavba vysokorychlostní tratě v délce přes 70 km
• Výhradní provoz vlaků osobní dopravy
• Návrhová rychlost až 350 km/h
• Jednotné evropské vlakové zabezpečovací zařízení ETCS
• Cestovní doba Přerov – Ostrava cca 15 minut
• Posílení kapacity II. a III. tranzitního železničního koridoru
• Výhledové prodloužení přes Bohumín na hranice s Polskem

Nositelem projektu na území České republiky je Správa železnic, státní organizace.

Aktuální stav přípravy stavby a harmonogramy dalších postupů jsou zde: Více o vysokorychlostní trati

Příspěvek ČT 

Foto: Správa železnic, státní organizace (SŽDC 2019)

 

FOTOGALERIE