Aktualizováno 6.4.2021

Revitalizace Místecké ulice

2019
Záměr
2019
Příprava
»
2023
Realizace
2025
Dokončeno

Vyřešení dopravy na ulici Místecká mezi Integrovaných bezpečnostním centrem a halou Tatran s cílem je eliminace dopravní bariéry mezi jednotlivými částmi města. Stavba rozhodně patří k nejvyšším prioritám města v oblasti dopravy.

Pro Ostravu jde o  velmi potřebnou dopravní stavbu. Město se totiž dlouhodobě bránilo řešení hlukové zátěže z dopravy v podobě vysoké protihlukové stěny, které dříve prosazovalo ŘSD. Takové řešení by bylo neadekvátní lokalitě blízké centrální části města a vytvářelo by další nežádoucí bariéru v prostoru. Proto přišlo v inkriminovaném úseku s řešením částečně zapuštěné polootevřené galerie, která prostorovou bariéru netvoří a naopak rozšiřuje veřejný prostor, a to při splnění hlukových limitů. Na toto řešení nechalo město na své náklady zpracovat investiční studii. Příprava stavby pokračuje podle této studie a ŘSD v současné době provádí aktualizaci a revizi hodnocení efektivnosti stavby.

Aktuální řešení počítá s tím, že v úseku ulic 28. října – Hornopolní zastřeší ulici Cingrovu v šířce čtyř jízdních pruhů polootevřená železobetonová galerie – částečně zapuštěný tunel, který bude ze strany od železnice odkrytý a bude do něj pronikat světlo a docházet v něm k přirozenému větrání. Střecha tunelu v délce přibližně 460 metrů nabídne parkovou úpravu, vhodnou k relaxaci s možností pěšího přesunu do centra města. Zásadním problémem předchozích návrhů řešení byla hlučnost, která bude současným řešením výrazně potlačena. Důraz ve studii je kladen na estetizaci a humanizaci lokality.

V roce 2019 proběhla jednání s města Ostrava s Moravskoslezským krajem a  Ředitelství silnic a dálnic ČR o požadavcích. Byla zpracována a připomínkována studie efektivnosti. Od roku 2020 se předpokládá zahájení přípravy dokumentací, které zajišťuje Ředitelství silnic a dálnic ČR. Náklady jsou odhadovány ve výši 1 288 mil. Kč, přičemž financování bude zajištěno z větší části z národních zdrojů nebo spolufinancován z dotačních prostředků EU. Finanční podíl města by činil 195 mil. Kč. Stavba by tak mohla být zahájena v roce 2023. Odhadujeme, že realizace akce by trvala dvě stavební sezóny, tedy do roku 2024/2025.

V rámci projektu dojde také k výstavbě P+R parkoviště pod Frýdlantskými mosty s kapacitou s 201 míst a napojením na hromadnou dopravu. Vybudování parkoviště bude zahrnovat také stavbu nového příjezdu k hale Tatran, výtah pro napojení na hromadnou dopravu a velkorysou výsadbu zeleně. Časový plán přípravy a realizace stavby teoreticky počítá v této chvíli s vypracováním projektové dokumentace (viz. odkaz výše), v roce 2021 se zpracováním dokumentace pro územní rozhodnutí a dalšími dokumenty.  Výběrové řízení na dodavatele a realizace stavby by mohlo proběhnout v roce 2021/2022.

Níže letecký pohled, studie z roku 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento projekt je úzce navázán na další projekty: Přestupní uzel Náměstí republiky, stavbu nového PARKOVACÍHO DOMU U MĚSTSKÉ NEMOCNICE OSTRAVA a na projekt Modernizace zastávky Důl Hlubina.