Aktualizováno 26.8.2020

Museum+

2019
Záměr
»
Příprava
Realizace
Dokončeno

V Ostravě bude zřízena nová příspěvková organizace státu. MUSEUM+ využije sbírky národních muzeí a prostřednictvím originálních exponátů seznámí návštěvníky s reálným světem přírody, historie, techniky, designu a umění. Mimo to se budoucí organizace bude podílet i na výzkumu a vzdělávání. MUSEUM+ vznikne v Dolní oblasti Vítkovice revitalizaci vysokých pecí 4 a 6, které jsou součástí národní kulturní památky. Jeho výstavbu i provoz bude financovat stát ze státního rozpočtu s přispěním evropských zdrojů.

Součástí muzea budou:

  • přírodovědné, historické, technické i umělecké exponáty z národních sbírek,
  • sbírkové předměty, které jsou zatím uložené v depozitářích muzeí a nejsou přístupné veřejnosti,
  • moderní pracoviště pro digitalizaci, konzervaci a restaurování sbírkových předmětů.

Na vzniku nového státního muzea se shodli Moravskoslezský kraj, statutární město Ostrava, Ministerstvo kultury ČR a Dolní Vítkovice. O společném postupu při přípravě a realizaci projektu uzavřeli memorandum.

Moravskoslezský kraj zadal zpracování studie proveditelnosti, kterou předá ministerstvu kultury jako další podklad pro realizaci projektu. Studie proveditelnosti zpřesní celkové náklady, které jsou zatím odhadované na dva a půl miliardy korun. Také určí možné termíny realizace. Prozatimní termín otevření je plánován na rok 2028.

Muzeum+ je zařazeno mezi projekty, které naplňují strategický cíl Propojit město uvnitř i se světem. Mezi další projekty patří například vznik pobočky Národního zemědělského muzea či Ostravského muzea dopravy.

Museum+ v médiích: