Aktualizováno 20.8.2021

Museum+

V Ostravě bude zřízena nová příspěvková organizace státu, která oficiálně vznikla k datu 8. 4. 2021. MUSEUM+ využije sbírky národních muzeí a prostřednictvím originálních exponátů seznámí návštěvníky s reálným světem přírody, historie, techniky, designu a umění. Mimo to se budoucí organizace bude podílet i na výzkumu a vzdělávání. MUSEUM+ vznikne v Dolní oblasti Vítkovice revitalizací vysokých pecí 4 a 6, které jsou součástí národní kulturní památky. Jeho výstavbu i provoz bude financovat stát ze státního rozpočtu s přispěním evropských zdrojů.

Muzeum zahrne:

  • přírodovědné, historické, technické i umělecké exponáty z národních sbírek,
  • sbírkové předměty, které jsou zatím uložené v depozitářích muzeí a nejsou přístupné veřejnosti,
  • moderní pracoviště pro digitalizaci, konzervaci a restaurování sbírkových předmětů.

Na vzniku nového státního muzea se shodli Moravskoslezský kraj, statutární město Ostrava, Ministerstvo kultury ČR a Dolní Vítkovice. O společném postupu při přípravě a realizaci projektu uzavřeli memorandum.

Byla zpracována studie proveditelnosti, která slouží jako další podklad pro realizaci projektu. Prozatimní termín otevření je plánován na rok 2028.

Muzeum+ je zařazeno mezi projekty, které naplňují strategický cíl Propojit město uvnitř i se světem. Mezi další projekty patří například vznik pobočky Národního zemědělského muzea či Ostravského muzea dopravy.

Museum+ v médiích: