Přeskočit na obsah
V Ostravě vznikne nové muzeum s názvem MUSEUM+. To vznikne revitalizací vysokých pecí 4 a 6 v Dolní oblasti Vítkovice a využije sbírky národních muzeí. Na vzniku nového státního muzea se shodli Moravskoslezský kraj, statutární město Ostrava, Ministerstvo kultury ČR a Dolní Vítkovice. O společném postupu při přípravě a realizaci projektu uzavřeli memorandum.

MUSEum+ bude moderním muzeem, které ukazuje a zpřehledňuje svět, ve kterém žijeme – se všemi jeho výzvami a proměnami. Na pozadí změn, které se odehrály v posledních dvou stech letech, chce ukazovat naši společnost a to, kam se dále může vyvíjet. Sama Ostrava je mimořádným příkladem těchto proměn. MUSEum+ bude místem expozic a výstav, vědecké a sbírkotvorné činnosti, místem edukace a kreativity i diskusním fórem. Součástí muzea budou kreativní dílny a inkubátory přístupné profesionálům i široké veřejnosti.

O projektu

Muzeum zahrne:

 • Sbírky zaměřené na dokumentaci současnosti a kulturní a kreativní odvětví,
 • využití kulturního, industriálního a přírodního dědictví kraje pro tvorbu a produkci nových statků s průmyslovou hodnotou,
 • moderní pracoviště pro digitalizaci, konzervaci a restaurování sbírkových předmětů,
 • vybudovanou infrastrukturu pro „intelektualizaci výroby“ – ateliéry, laboratoře, vývojová pracoviště, dílny, studia, výstavní galerie, prodejny, sídla aukčních společností,
 • přírodovědné, historické, technické i umělecké exponáty z národních sbírek,
 • sbírkové předměty, které jsou zatím uložené v depozitářích muzeí a nejsou přístupné veřejnosti.

V květnu 2023 MUSEum+ uspělo v prestižní evropské grantové soutěži a bude se v rámci projektu Horizon Europe podílet na výzkumu rekonstrukce moderního architektonického dědictví, které bude naplňovat ambice nulových emisí skleníkových plynů.

Výstavba muzea by měla být financována z většiny z evropského Fondu pro spravedlivou transformaci (předpoklad je 85 %), zbytek by měl být spolufinancován ze státního rozpočtu. V současnosti byla zpracována studie proveditelnosti, která slouží jako další podklad pro realizaci projektu. Samotná realizace by měla probíhat v letech 2024–2027, prozatímní termín otevření je plánován na rok 2027.

MUSEum+ je zařazeno mezi projekty, které naplňují strategický cíl Propojit město uvnitř i se světem. Mezi další projekty patří například vznik pobočky Národního zemědělského muzea či Ostravského muzea dopravy.

Více informací k projektu zde: MUSEum+ (museum-plus.cz)

Projekt v médiích

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2021 Záměr ikona I
2023 Příprava ikona I
2024 Realizace ikona I
2027 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

 • Museum+, s.p.o.

Garanti

 • Ministerstvo kultury

  Kontaktujte nás
  zpracováním osobních údajů

  https://fajnova.cz/projekt/muzeum