Aktualizováno 11.8.2022

Museum+

Strategický projekt
2021
Záměr
»
2022
Příprava
2024
Realizace
2026
Dokončeno

V Ostravě byla 8. dubna 2021 zřízena nová příspěvková organizace státu MUSEum+.

Charakteristika projektu

MUSEum+ bude moderním muzeem, které ukazuje a zpřehledňuje svět, ve kterém žijeme – se všemi jeho výzvami a proměnami. Na pozadí změn, které se odehrály v posledních dvou stech letech, chce ukazovat naši společnost a to, kam se dále může vyvíjet. Sama Ostrava je mimořádným příkladem těchto proměn. MUSEum+ bude místem expozic a výstav, vědecké a sbírkotvorné činnosti, místem edukace a kreativity i diskusním fórem. Součástí muzea budou kreativní dílny a inkubátory přístupné profesionálům i široké veřejnosti.

MUSEum+ vznikne v Dolní oblasti Vítkovice revitalizací vysokých pecí 4 a 6, které jsou součástí národní kulturní památky.

Výstavba muzea by měla být financována z většiny z evropského Fondu pro spravedlivou transformaci (předpoklad je 85 %), zbytek by měl být spolufinancován ze státního rozpočtu.

Náplň muzea

Muzeum zahrne:

  • sbírky zaměřené na dokumentaci současnosti a kulturní a kreativní odvětví
  • využití kulturního, industriálního a přírodního dědictví kraje pro tvorbu a produkci nových statků s průmyslovou hodnotou
  • moderní pracoviště pro digitalizaci, konzervaci a restaurování sbírkových předmětů.
  • vybudovanou infrastrukturu pro „intelektualizaci výroby“ – ateliéry, laboratoře, vývojová pracoviště, dílny, studia, výstavní galerie, prodejny, sídla aukčních společností
  • přírodovědné, historické, technické i umělecké exponáty z národních sbírek,
  • sbírkové předměty, které jsou zatím uložené v depozitářích muzeí a nejsou přístupné veřejnosti

Vývoj projektu

Na vzniku nového státního muzea se shodly Moravskoslezský kraj, Statutární město Ostrava, Ministerstvo kultury ČR a Dolní oblast Vítkovice, z.s.. O společném postupu při přípravě a realizaci projektu uzavřeli říjnu 2019 memorandum.

Byla zpracována studie proveditelnosti, která slouží jako další podklad pro realizaci projektu. Samotná realizace by měla probíhat v letech 2024–2026, prozatímní termín otevření je plánován na rok 2027+.

MUSEum+ je zařazeno mezi projekty, které naplňují strategický cíl Propojit město uvnitř i se světem. Mezi další projekty patří například vznik pobočky Národního zemědělského muzea či Ostravského muzea dopravy.

Museum+ v médiích: