Aktualizováno 16.3.2022

Národní zemědělské muzeum – pobočka Ostrava, Dolní Vítkovice

Strategický projekt
2018
Záměr
2018
Příprava
2019
Realizace
2020
Dokončeno

V polovině roku 2020 otevřelo Národní zemědělské muzeum (NZM) v Dolní oblasti Vítkovice novou pobočku. Původní dvojhalí vítkovických železáren, jež sloužilo jako měděná huť a posléze jako sklad žáruvzdorného materiálu a veronikárna, se změnilo v depozitárně expoziční objekt NZM. Autory architektonického řešení revitalizace obou hal a nové vestavby studijního depozitáře jsou Josef Pleskot a Milan Šraml.

Po rekonstrukci jsou návštěvníkům zpřístupněny dvě expozice:

  • jedinečné sbírky historické zemědělské techniky, vč. velkých exponátů jako parních lokomobil, sekaček, traktorů nebo pluhů,
  • interaktivní expozice Potravinářství zaměřená nejen na kvalitní české potraviny, ale i na jejich složení, rozmanitost, technologie zpracování a další souvislosti.

Hlavním cílem projektu je zlepšení podmínek pro uchovávání, prezentaci a zabezpečení sbírkových fondů Národního zemědělského muzea, a to zejména těchto podsbírek: Doprava a zdroje energie, Rostlinná výroba II, Potravinářská výroba, Lesnictví a Fotoarchiv.

Cílem projektu je:

  • výrazné zlepšení podmínek pro uchovávání sbírkových předmětů v depozitářích,
  • rozšíření nabídky prezentace sbírkových předmětů muzea pro návštěvníky (dynamická expozice potravinářství, studijní depozitář zemědělské techniky),
  • zpřístupnění expozic pro návštěvníky s omezenou mobilitou (objekt je bezbariérový),
  • zabezpečení sbírkových předmětů, a to především z hlediska požární ochrany, ochrany sbírkových předmětů proti jejich odcizení, před nežádoucím vniknutím osob do objektu a ochrany před neoprávněnou manipulací.

Národní zemědělské muzeum v médiích