Nové vysokoškolské studijní programy

V rámci tohoto projektu dojde k dalšímu rozšíření studijních programů na vysokých školách. Na Ostravské univerzitě se ve spojení s …

Číst více

Obor Stomatologie na Ostravské univerzitě

V roce 2016 Ostravská univerzita zpracovala analýzu zaměřenou na možnosti přípravy a získaní akreditace studijního programu Zubní lékařství (Stomatologie) na …

Číst více

Soutěže pro studenty fakult architektury na téma funkčního veřejného prostoru

Městský ateliér MAPPA inicioval několik zadání pro ateliérové práce studentů katedry architektury FAST VŠB. Výsledky jejich prací ateliér MAPPA průběžně …

Číst více

Platforma pro výzkum orientovaný na Průmysl 4.0 a robotiku v ostravské aglomeraci

Cílem projektu je zintenzivnění dlouhodobé mezisektorové spolupráce prostřednictvím podpory vzniku nového a rozvoje stávajícího mezioborového partnerství a spolupráce výzkumných organizací …

Číst více

Life & Environment Research Center Ostrava (LERCO)

Lékařská fakulta Ostravské univerzity klade vedle personálního posílení velký důraz také na vědu. Ve spolupráci s vedením univerzity a Fakultní …

Číst více

Moravskoslezská vědecká knihovna

Moravskoslezská vědecká knihovna v současné době sídlí v budově Nové radnice. Denně ji navštíví přibližně 900 osob, prostory však nejsou …

Číst více

City campus na Černé louce

Přímo v centru města se díky Ostravské Univerzitě otevřelo zázemí pro sport, umění i inovativní vzdělání. Jde o miliardovou investici …

Číst více

Technologická a podnikatelská akademie

Projekt má za cíl podpořit mladé, nadané žáky v technických oborech. Díky založení nové střední školy, technického lycea, studenti získají …

Číst více

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava I, II, III

Cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách prostřednictvím výměny zkušeností a spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních …

Číst více
bilingvní výuka ve školách

Program na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky na MŠ, ZŠ a SŠ v Ostravě

Program byl poprvé byl vyhlášen v roce 2012. Podpořeno bylo 220 projektů v celkové výši 80,4 mil. Kč. V dubnu …

Číst více

Integrace handicapovaných a učebna pro řemeslné a technické obory

Cílem projektu bylo rozšíření možností pro výuku technických a řemeslných oborů. Projektem vznikla nová řemeslná učebna a multimediální učebna vybavena …

Číst více

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava I, II, III

I. etapa projektu byla zaměřena na zvýšení úspěšnosti dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem ve vzdělávání a na zvýšení připravenosti …

Číst více

Klíče pro budoucnost našich dětí ve školských zařízeních města Ostravy II

Projekt přispěl ke zkvalitnění a modernizaci zájmového vzdělávání dětí a studentů. Jeho realizací došlo k vytvoření nových odborných učeben (multimediálních …

Číst více

Zkvalitnění podmínek pro rozvoj strategických studijních programů FS a FMMI VŠB-TUO

Projekt byl zaměřen na zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na Fakultě strojní (FS) a Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství (FMT) Vysoké školy …

Číst více

Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu

Program podporuje práci koordinátorů nadání ve školách, hledání talentů a systematickou práci s nimi, vzdělávání pedagogů a vznik nových vzdělávacích …

Číst více
bazaly

Bazaly – tréninkové centrum pro mládež

Přestavbou původního fotbalového stadionu Bazaly vznikla moderní fotbalová akademie a tréninkové centrum pro mládež. Vzniklo moderní zázemí pro fotbalové kluby …

Číst více