Aktualizováno 16.3.2022

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava I, II

Strategický projekt
2014
Záměr
2015
Příprava
2016
Realizace
»
2022
Dokončeno

Projekty „Místní akční plán (MAP) rozvoje vzdělávání ORP Ostrava I a II“ se zaměřují na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnují oblast včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, včetně zájmového a neformálního vzdělávání. Cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách prostřednictvím výměny zkušeností a spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání pro řešení místně specifických problémů a potřeb.

Mezi hlavní opatření, která projekt v rámci tvorby MAP v podmínkách města Ostravy strategicky řeší, je otázka předškolního vzdělávání a péče, čtenářské a matematické gramotnosti v základním vzdělávání, inkluzivního vzdělávání a podpory dětí a žáků ohrožených školních neúspěchem. Dále se zabývá rozvojem podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, rozvojem kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání, otázkou kariérového poradenství v základních školách, problematikou digitálních a jazykových kompetencí dětí a žáků, a dalšími.

Existence zpracovaného MAP dle metodiky MŠMT je podmínkou pro využití finančních prostředků na projekty škol a školských zařízení z OP VVV a IROP. Výstupy projektu jsou Strategický plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava do roku 2023, Strategický rámec priorit a Akční plán aktivit rozvoje vzdělávání ve vazbě na celé ORP.

V současnosti je I. etapa ukončena, II. etapa se nachází v realizaci. Projekt MAP I byl realizován v období od 1.1.2016 do 31.12.2017, projekt MAP II je realizován od 1.3.2018 až do 28.2.2022. Celkový rozpočet projektu je 28,3 mil. Kč, z toho rozpočet projektu MAP I byl 3 630 000 Kč a rozpočet projektu MAP II je 24 594 767,68 Kč.

Více informací naleznete na stránce map.ostrava.cz.


  • Fotografie 1 – dlouhodobá aktivita „Polytechnické vzdělávání v mateřských školách v ORP Ostrava“ (Malý řemeslník Světa techniky Ostrava). Děti předškolního věku z celkem 55 mateřských škol se v projektu seznamují se základním dílenským nářadím (kladivo, vrtačka, šroubovák a další).
  • Fotografie 2 – dlouhodobá aktivita „Šachy pro nejmenší“ lektorky Mgr. Tatsiany Bahatka. Děti předškolního věku se učí základy šachu. Jejich lekcí se mimo dětí účastní také další pedagogové, učí se tak její metodu a následně ji přenáší do svých mateřských škol.
  • Fotografie 3 – v rámci projektu je pořádána široká škála seminářů, workshopů a dalších vzdělávacích aktivit, vždy pod vedením odborníka z oboru. Fotografie je pořízena na semináři „Radikální změny ve financování škol od 01.09.2019 v praxi“.
  • Fotografie 4 – Řídící výbor projektu, vrcholný orgán schvalující směřování projektu, strategické dokumenty nebo např. zařazení projektových záměrů škol do Strategického rámce MAP s ohledem na možné čerpání dotací na investiční projekty škol.

FOTOGALERIE