Aktualizováno 20.8.2021

LERCO

Lékařská fakulta Ostravské univerzity dělá maximum pro znovuzískání akreditace pro všeobecné lékařství a vedle personálního posílení klade velký důraz také na vědu. Pod vedením nového děkana Rastislava Maďara a ve spolupráci s vedením univerzity a Fakultní nemocnicí Ostrava vznikl plán rozvoje vědecké činnosti, jehož cílem je vytvořit v Ostravě atraktivní zázemí pro špičkové vědecké týmy v oblasti medicíny.

Hlavní prioritou je motivovat studenty, absolventy i akademiky k vědecké činnosti, a také přilákat špičkové vědecké pracovníky z venčí. Za tímto účelem vznikl projekt LERCO, jehož cílem je propojit oblast základního výzkumu, aplikovaného výzkumu a oblast komercializace vědeckých výstupů. „Projekt směřuje k vybudování 9 ohnisek excelentního výzkumu mezinárodního formátu. Pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity, v jejímž areálu bude nová centrální budova projektu LERCO za 1,2 miliardy umístěna, projekt znamená významný rozvoj a stabilizaci vědy a výzkumu ve střednědobém horizontu,“ vysvětluje Roman Hájek, prorektor pro strategii a rozvoj OU. Vznikne nové mezinárodní vědecko-výzkumné centrum v ostravském regionu s mezinárodním přesahem. Fakulta si projektem slibuje skokové navýšení výzkumného potenciálu Ostravské univerzity, kraje i celé České republiky. Pro vznik takového centra je nutné vybudovat středně velkou infrastrukturu pro sjednocení a rozšíření výzkumných kapacit a vytvořit podmínky pro přilákání kvalitních team leadrů a vědců ze zahraničí.