Přeskočit na obsah
Life & Environment Research Center Ostrava (LERCO) představuje unikátní vědecko-výzkumné centrum zaměřené na biomedicínské, přírodovědné a behaviorální obory. Jeho aktivity povedou od základního přes aplikovaný výzkum napříč VaV institucemi města (OU, FNO).

Lékařská fakulta Ostravské univerzity klade vedle personálního posílení velký důraz také na vědu. Ve spolupráci s vedením univerzity a Fakultní nemocnicí Ostrava vznikl plán rozvoje vědecké činnosti, jehož cílem je vytvořit v Ostravě atraktivní zázemí pro špičkové vědecké týmy v oblasti medicíny. Nová výzkumná budova bude stát v areálu Lékařské fakulty v blízkosti bývalé Nemocnice Ostrava-Zábřeh.

Cílem projektu LERCO je propojit oblast základního výzkumu, aplikovaného výzkumu a oblast komercializace vědeckých výstupů. Projekt směřuje k vybudování 9 ohnisek excelentního výzkumu mezinárodního formátu. Podpoří tak rozvoj inovačního vědecko-výzkumného potenciálu v netechnických oborech s dopadem na zdraví obyvatelstva. Lékařská fakulta si projektem slibuje skokové navýšení výzkumného potenciálu Ostravské univerzity, kraje i celé České republiky. Pro vznik takového centra je však nutné vybudovat středně velkou infrastrukturu pro sjednocení a rozšíření výzkumných kapacit a vytvořit podmínky pro přilákání kvalitních team leadrů a vědců ze zahraničí.

Vědecko-výzkumné projekty Ostravské univerzity

Podle Strategického záměru Ostravské univerzity na období 2021–2025 má univerzita ambici přispět také k řešení aktuálních problémů v regionu, ať už jde o sociální, enviromentální či zdravotní otázky. Chce tak formovat Ostravu jako skutečné univerzitní město a přinášet do regionu progresivní tendence evropské vědy a vzdělanosti, stejně jako vytvářet příznivé podmínky pro internacionální spolupráci a přívětivé prostředí pro zahraniční akademiky a studenty.

Jedním ze strategických cílů univerzity je „Posílení výzkumných infrastruktur spojených s reálnou internacionalizací a mezioborovostí tvůrčí činnosti“ a zaměření na cílenou finanční a metodickou podporu vybraných výzkumných směrů. Toho plánuje dosáhnout zejména za pomoci strategických projektů LERCO a REFRESH. Druhý klíčový projekt, REFRESH, využívá humanitní a sociálně-vědní výzkum pro sledování aktuálních problémů moderní globální společnosti. Tyto projekty mají škole umožnit dobudovat potřebné výzkumné infrastruktury a internacionalizovat tamější výzkumné prostředí.

Aktuálně

Ostravská univerzita projekt výstavby centra připravuje již několik let, hotová je veškerá projektová dokumentace stavby i stavební povolení. V únoru 2023 univerzita vyhlásila veřejnou zakázku na generálního dodavatele stavby za bezmála 700 milionů. Celkový rozpočet strategického projektu dosahuje 1,874 miliardy korun. 30. ledna 2023 univerzita také podala projekt do výzvy Operačního programu Spravedlivá transformace, aby tak zajistila financování.

Stavba byla zahájena podzim 2024. Otevření je plánováno na přelom roku 2025 a 2026 a dokončení v plném rozsahu na rok 2027.

Projekt v médiích

28. 2. 2023 – Strategický projekt LERCO za 1,8 miliardy je v mašličkách. Vědeckovýzkumný hub chce Ostravská začít stavět letos na podzim

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2020 Záměr ikona I
2021 Příprava ikona I
2024 Realizace ikona I
2027 Dokončeno ikona I

Partneři projektu

Zpracovatelé

  • Ostravská univerzita

Garanti

  • Ostravská univerzita

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/lerco