Aktualizováno 12.9.2022

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava I, II, III

Strategický projekt
2016
Záměr
2017
Příprava
2018
Realizace
»
2023
Dokončeno

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava

Hlavním cílem projektu bylo zvýšení úspěšnosti dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem ve vzdělávání – zvláště dětí a žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. A také zvýšení připravenosti ostravských škol na práci s těmito žáky. Na aktivity projektu navazuje projekt RRP OV III, který se realizuje od 1. 9. 2019.

I. etapa projektu byla zaměřena na zvýšení úspěšnosti dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem ve vzdělávání a na zvýšení připravenosti ostravských škol na práci s těmito žáky. Druhá etapa měla za cíl podpořit inkluzivní vzdělávání. Aktuálně probíhá třetí etapa, jejíž náplní je podpora inkluzivního vzdělávání s ohledem na žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a současně kulturně odlišného prostředí.

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II

Období realizace

  1. 9. 2017 – 31. 8. 2020

Cílem projektu byla podpora inkluzivního vzdělávání na území města Ostravy. Také tento projekt navazoval na aktivity realizované projektem Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava, s důrazem na aplikaci koordinovaného přístupu se zaměřením na kvalitu předškolního vzdělávání na území města Ostravy, zapojením zřizovatelů, představitelů škol a školských zařízení, zástupců pedagogů a dalších zapojených subjektů. Partnery projektu byly vybrané mateřské školy a středisko volného času. Projekt kladl důraz na posílení rovných příležitostí dětí předškolního věku ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí a kulturně odlišného prostředí.

Na aktivity projektu RRP OV II, který ukončil svou realizaci 31. 8. 2020, navazuje od 1. 9. 2020 projekt „Podpora inkluzivního vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality v Ostravě“, jehož realizátorem je rodinné a komunitní centrum Chaloupka. Statutární město Ostrava je partnerem bez finančního příspěvku. Projekt je zaměřen na podporu inkluzivního vzdělávání na území města Ostravy s cílem posílit rovné příležitosti dětí předškolního věku, zejména ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí, podpořit spolupráci školských zařízení s rodiči dětí v adaptačním období po nástupu do MŠ a zvýšit informovanost a povědomí rodičů o důležitosti předškolní výchovy. Jako stěžejní aktivita je vnímána personální podpora mateřských škol v podobě financování pozice školní asistent po celou dobu projektu, kterou budou realizovat MŠ jako partneři projektu.

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III

 Období realizace

  1. 9. 2019 – 31. 8. 2022

Cílem projektu byla podpora inkluzivního vzdělávání s ohledem na žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a současně kulturně odlišného prostředí na území města Ostravy, město bude zároveň působit v roli koordinátora řešení problematiky inkluzivního vzdělávání. Aktivity projektu jsou cíleny na oblast základního školství, kterou reprezentuje celkem 25 vybraných partnerů z řad základních škol. Projekt navazuje na úspěšné projekty z minulých let zaměřené na inkluzivní vzdělávání.

Více informací na webových stránkách.

Stránka facebooku @inkluzeostrava