Přeskočit na obsah
Projekt vzešel z jednání k přípravě Strategického plánu sociálního začleňování Ostrava 2015–2018. Hlavním cílem projektu bylo zvýšení školní úspěšnosti dětí a žáků z kulturně odlišného prostředí a podpora inkluzivního vzdělávání.

I. etapa projektu byla zaměřena na zvýšení úspěšnosti dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem ve vzdělávání a na zvýšení připravenosti ostravských škol na práci s těmito žáky. Druhá etapa měla za cíl podpořit inkluzivní vzdělávání. Třetí etapa, která tematicky navazovala na druhou etapu, byla ukončena 31. 8. 2022. 

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II

Cílem projektu byla podpora inkluzivního vzdělávání na území města Ostravy. Projekt kladl důraz na aplikaci koordinovaného přístupu v oblasti kvality předškolního vzdělávání a zapojení zřizovatelů, představitelů škol, školských zařízení, zástupců pedagogů a dalších. Partnery projektu byly vybrané mateřské školy a středisko volného času. Cílem bylo posílení rovných příležitostí dětí předškolního věku ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí.

Na aktivity projektu RRP OV II, který ukončil svou realizaci 31. 8. 2020, navázal od 1. 9. 2020 projekt „Podpora inkluzivního vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality v Ostravě“, jehož realizátorem bylo rodinné a komunitní centrum Chaloupka. Statutární město Ostrava bylo partnerem bez finančního příspěvku. Projekt byl zaměřen na podporu inkluzivního vzdělávání s cílem posílit rovné příležitosti dětí předškolního věku, zejména ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí. Dalším cílem bylo podpořit spolupráci školských zařízení s rodiči dětí v adaptačním období po nástupu do MŠ a zvýšit informovanost a povědomí rodičů o důležitosti předškolní výchovy. Jako stěžejní aktivita byla vnímána personální podpora mateřských škol v podobě financování pozice školní asistent po celou dobu projektu.

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III

Od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2022 probíhal projekt zaměřený na podporu inkluzivního vzdělávání s ohledem na žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a současně kulturně odlišného prostředí. Město zde působilo v roli koordinátora. Aktivity projektu byly cíleny na oblast základního školství, kterou reprezentuje celkem 25 vybraných partnerů z řad základních škol.

Více informací najdete na webové stránce Talentova a facebookové stránce Inkluze v Ostravě.

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2016 Záměr ikona I
2017 Příprava ikona I
2018 Realizace ikona I
2022 Dokončeno ikona I

Partneři projektu

Zpracovatelé

  • Statutární město Ostrava

Garanti

  • Andrea Hoffmannová náměstkyně pro vzdělávání a informační technologie

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/rozvoj-rovneho-pristupu-ke-vzdelavani-ve-meste-ostrava-i-ii-iii