Aktualizováno 5.4.2022

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava I, II, III

Strategický projekt
2016
Záměr
2017
Příprava
2018
Realizace
2022
Dokončeno

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava

Projekt skončil svou realizaci dne 31. 7. 2019.  Vzešel z jednání na platformě k přípravě Strategického plánu sociálního začleňování Ostrava, 2015 – 2018 pod metodickým vedením Agentury pro sociální začleňování. Hlavním cílem projektu bylo zvýšení úspěšnosti dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem ve vzdělávání – zvláště dětí a žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. A také zvýšení připravenosti ostravských škol na práci s těmito žáky.

Na aktivity projektu navazuje projekt RRP OV III, který se realizuje od 1. 9. 2019.

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II

Období realizace

  1. 9. 2017 – 31. 8. 2020

Cílem projektu byla podpora inkluzivního vzdělávání na území města Ostravy. Také tento projekt navazoval na aktivity realizované projektem Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava, s důrazem na aplikaci koordinovaného přístupu se zaměřením na kvalitu předškolního vzdělávání na území města Ostravy, zapojením zřizovatelů, představitelů škol a školských zařízení, zástupců pedagogů a dalších zapojených subjektů. Partnery projektu byly vybrané mateřské školy a středisko volného času. Projekt kladl důraz na posílení rovných příležitostí dětí předškolního věku ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí a kulturně odlišného prostředí.

Na aktivity projektu RRP OV II, který ukončil svou realizaci 31. 8. 2020, navazuje od 1. 9. 2020 projekt „Podpora inkluzivního vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality v Ostravě“, jehož realizátorem je rodinné a komunitní centrum Chaloupka. Statutární město Ostrava je partnerem bez finančního příspěvku. Projekt je zaměřen na podporu inkluzivního vzdělávání na území města Ostravy s cílem posílit rovné příležitosti dětí předškolního věku, zejména ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí, podpořit spolupráci školských zařízení s rodiči dětí v adaptačním období po nástupu do MŠ a zvýšit informovanost a povědomí rodičů o důležitosti předškolní výchovy. Jako stěžejní aktivita je vnímána personální podpora mateřských škol v podobě financování pozice školní asistent po celou dobu projektu, kterou budou realizovat MŠ jako partneři projektu.

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III

 Období realizace

  1. 9. 2019 – 31. 8. 2022

Cílem projektu je podpora inkluzivního vzdělávání s ohledem na žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a současně kulturně odlišného prostředí na území města Ostravy, město bude zároveň působit v roli koordinátora řešení problematiky inkluzivního vzdělávání. Aktivity projektu jsou cíleny na oblast základního školství, kterou reprezentuje celkem 25 vybraných partnerů z řad základních škol. Projekt navazuje na úspěšné projekty z minulých let zaměřené na inkluzivní vzdělávání.

Více informací na webových stránkách.

Stránka facebooku @inkluzeostrava