Přeskočit na obsah
Díky projektu došlo k vytvoření nových odborných učeben zaměřených na podporu technického a přírodovědného vzdělávání, řemesel, IT a multirobotiky.

Projekt přispěl ke zkvalitnění a modernizaci zájmového vzdělávání dětí a studentů. Jeho realizací došlo k vytvoření nových odborných učeben (multimediálních a přírodovědných se zaměřením na fyziku, chemii, biologii a robotiku, učebny přírodovědy, IT techniky a řemeslné dílny) a k rozvoji technického vzdělávání s využitím modelů robotů, modelů poháněných solární energií, konstrukcí 2D a 3D modelů. Součástí projektu bylo také zajištění bezbariérového přístupu.

O projektu

Projekt byl realizován ve Středisku volného času Korunka na ul. Korunní (výtvarně-architektonická multimediální učebna se zaměřením na technické obory) a ve Středisku přírodovědců na ul. Čkalovově (badatelská, multimediální učebna se zaměřením na experimenty z fyziky, chemie a biologie). Dále ve Středisku volného času na ul. Ostrčilova (technická laboratoř, řemeslná dílna-ateliér/přípravna-keramika) a v Domě dětí a mládeže Ostrava-Poruba na ul. M. Majerové (učebna robotiky se zaměřením na multirobotiku, programování aj.) a v budově na ul. Polská (odborná učebna ZOO, která je vybavena odborným zařízením a příslušenstvím pro chov a zkoumání zvířat).

Součástí celého projektu byla rovněž výsadba zeleně – motýlí louka ve Středisku přírodovědců v Ostravě-Porubě a osázení velkoplošných betonových truhlíků (SVČ Ostrava-Moravská Ostrava a DDM Ostrava-Poruba).

Projekt byl spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pro období  2014–2020.

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2017 Záměr ikona I
2017 Příprava ikona I
2018 Realizace ikona I
2019 Dokončeno ikona I

Partneři projektu

Zpracovatelé

  • Statutární město Ostrava

Garanti

  • Andrea Hoffmannová náměstkyně primátora pro oblast školství

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/klice-pro-budoucnost-nasich-deti-ve-skolskych-zarizenich-mesta-ostravy-ii