Přeskočit na obsah
Díky projektu došlo k vytvoření nových odborných učeben zaměřených na podporu technického a přírodovědného vzdělávání, řemesel, IT a multirobotiky. Aktuálně probíhá třetí etapa projektu.

Projekt „Klíče pro budoucnost našich dětí III“ přispívá ke zkvalitnění a modernizaci zájmového vzdělávání dětí a studentů. Třetí etapa projektu synergicky navazuje na již realizované projekty „Klíče pro budoucnost našich dětí I a II“.

Předmětem projektu bude realizace a zajištění odborných multifunkčních učeben virtuální (VR) a rozšířené reality (AR) v 8 budovách SVČ a DDM, včetně zajištění plné konektivity budov, drobných stavebních prací a nezbytného vybavení (nový nábytek). V rámci projektu bude pořízeno vybavení pro zavedení VR a AR s cílem rozšíření kompetencí žáků v oblasti přírodních věd, polytechnické výchovy a práce s digitálními technologiemi v oblasti zájmového vzdělávání.  

Klíče pro budoucnost našich dětí I a II

V rámci předchozích dvou etap projektu byly pro děti vybaveny nové odborné učebny (multimediální a přírodovědné se zaměřením na fyziku, chemii, biologii a robotiku, učebny přírodovědy, IT techniky a řemeslné dílny). Projekt také cílil na rozvoj technického vzdělávání s využitím modelů robotů, modelů poháněných solární energií, konstrukcí 2D a 3D modelů. Součástí projektu bylo také zajištění bezbariérového přístupu.

Nového vybavení se dočkala tato zařízení:

 • Středisko volného času Korunka na ul. Korunní (výtvarně-architektonická multimediální učebna se zaměřením na technické obory)
 • Středisko přírodovědců na ul. Čkalovově (badatelská, multimediální učebna se zaměřením na experimenty z fyziky, chemie a biologie)
 • Středisko volného času na ul. Ostrčilova (technická laboratoř, řemeslná dílna-ateliér/přípravna-keramika)
 • Dům dětí a mládeže Ostrava-Poruba na ul. M. Majerové (učebna robotiky se zaměřením na multirobotiku, programování aj.) a v budově na ul. Polská (odborná učebna ZOO, která je vybavena odborným zařízením a příslušenstvím pro chov a zkoumání zvířat).

Součástí celého projektu byla rovněž výsadba zeleně – motýlí louka ve Středisku přírodovědců v Ostravě-Porubě a osázení velkoplošných betonových truhlíků (SVČ Ostrava-Moravská Ostrava a DDM Ostrava-Poruba).

Projekt byl spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pro období  2014–2020.

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2017 Záměr ikona I
2023 Příprava ikona I
2024 Realizace ikona I
2025 Dokončeno ikona I

Partneři projektu

Zpracovatelé

 • Statutární město Ostrava

Garanti

 • Andrea Hoffmannová náměstkyně primátora pro vzdělávání a informační technologie

  Kontaktujte nás
  zpracováním osobních údajů

  https://fajnova.cz/projekt/klice-pro-budoucnost-nasich-deti-ve-skolskych-zarizenich-mesta-ostravy-ii