Aktualizováno 5.4.2022

Klíče pro budoucnost našich dětí ve školských zařízeních města Ostravy II

Strategický projekt

Projekt na zkvalitnění a modernizaci zájmového vzdělávání dětí a studentů, vytvoření nových odborných učeben, podporu technického a přírodovědného vzdělávání, podporu řemesel, IT a multirobotiky a zajištění bezbariérového přístupu.

Realizace byla zahájena v roce 2018 a ukončena ve 2. čtvrtletí roku 2019.

Výsledky projektu

Výsledkem projektu je vytvoření nových odborných učeben (multimediálních a přírodovědných se zaměřením na fyziku, chemii, biologii a robotiku, učebny přírodovědy, IT techniky a řemeslné dílny) a rozvoj mj. technického vzdělávání s využitím modelů robotů, modelů poháněných solární energií, konstrukcí 2D a 3D modelů a dále dovednosti a znalosti z fyziky, chemie, přírodovědy a řemesel.

Kde byl projekt realizován?

Projekt byl realizován ve Středisku volného času Korunka, Ostrava – Mariánské Hory, příspěvková organizace, v budově na ul. Korunní (výtvarně architektonická multimediální učebna se zaměřením na technické obory – stavebnictví aj.) a ve Středisku přírodovědců v budově na ul. Čkalovově (badatelská multimediální učebna se zaměřením na experimenty z fyziky, chemie a biologie; ve Středisku volného času Ostrava – Moravská Ostrava, příspěvková organizacev budově na ul. Ostrčilova (technická laboratoř, řemeslná dílna-ateliér/přípravna-keramika) a v Domě dětí a mládeže Ostrava – Poruba, příspěvková organizace, v budově na ul. M. Majerové (učebna robotiky se zaměřením na multirobotiku 2D a 3D modely, programování aj) a v budově na ul. Polská (odborná učebna ZOO, která je vybavena zejména odborným zařízením a příslušenstvím pro chov a zkoumání zvířat učebna ZOO).

Součástí celého projektu byla rovněž realizace zeleně – motýlí louka (ve Středisku přírodovědců v Ostravě – Porubě)  a osázení velkoplošných betonových truhlíků (SVČ Ostrava-Moravská Ostrava a DDM Ostrava-Poruba).

 

Tento projekt byl spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pro období  2014 – 2020

Klíče pro budoucnost našich dětí ve školských zařízeních města Ostravy II
Celkové náklady 20 128,9 tis. Kč
Výše dotace 17 185,2 tis. Kč
Poskytovatel dotace IROP pro období 2014 – 2020
Dodavatel/Zhotovitel
Termín realizace/ukončení 2019
Nositel projektu statutární město Ostrava
Registrační číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004779

FOTOGALERIE