Přeskočit na obsah
Cílem projektu je podpora a postupná modernizace výzkumné infrastruktury IT4Innovations. Současně také vzniká Digitální inovační hub, jehož cílem je podpora zavádění digitálních inovací ve firmách i ve společnosti.

Zakládající institucí Národního superpočítačového centra IT4Inovations je Vysoká škola Báňská – Technická univerzita. Cílem centra je realizace excelentního výzkumu v oblasti velmi náročných výpočtů a datových analýz a provozovat přední národní superpočítačovou infrastrukturu, zprostředkovávat její efektivní využití za účelem zvýšení konkurenceschopnosti a inovativnosti české vědy a průmyslu. IT4Innovations chce být předním superpočítačovým centrem, které poskytuje profesionální služby a realizuje excelentní výzkum v oblasti velmi náročných výpočtů a zpracování rozsáhlých dat k prospěchu vědy, průmyslu i celé společnosti. Neustálá podpora a postupná modernizace výzkumné infrastruktury IT4Innovations je nezbytná pro udržení kroku s ekonomicky rozvinutými zeměmi.

Výzkumné aktivity IT4Innovations se realizují v pěti laboratořích:

Nedílnou součástí aktivit IT4Innovations je spolupráce s průmyslovými podniky, díky níž získalo IT4Innovations statut Digitálního inovačního hubu registrovaného na úrovni Evropské komise, a je členem evropské sítě digitálních inovačních hubů DIHnet EU. V této souvislosti navázalo IT4Innovations partnerství s Moravskoslezským inovačním centrem Ostrava a v roce 2020 vznikl Digitální inovační hub Ostrava (DIH Ostrava). Firmám zejména z Moravskoslezského kraje tak umožňují prověřit a případně i řešit jejich potřeby v oblasti digitalizace.

Historie

První superpočítač Anselm byl instalován do provizorních kontejnerů v květnu 2013. Superpočítač Salomon byl zprovozněn v červenci 2015, kdy byl 40. nejvýkonnějším superpočítačem na světě. Oba superpočítače jsou od léta 2015 umístěny v nové budově v porubském areálu. IT4Innovations je výzkumným centrem se silnými mezinárodními vazbami. Od svého založení v roce 2011 je IT4Innovations členem prestižní celoevropské výzkumné infrastruktury PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe), kde reprezentuje Českou republiku. Od roku 2016 je rovněž zapojeno v Evropské technologické platformě pro oblast HPC (ETP4HPC, European Technology Platform in the area of High-Performance Computing), která se zaměřuje na definování výzkumných priorit v oblasti superpočítání v Evropě.

IT4Innovations vzniklo převážně díky financím z evropských fondů, konkrétně z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpi). Výše dotace činila přibližně 1,8 mld. CZK. Projekt Centrum Excellence IT4Innovations společně v letech 2011 až 2015 realizovalo pět partnerů: Vysoká škola báňská –Technická univerzita Ostrava, Ostravská Univerzita v Ostravě, Slezská univerzita v Opavě, Vysoké učení technické v Brně a Ústav geoniky Akademie věd ČR.

Aktuálně

IT4 Innovations v současné době provozuje tři superpočítače – Karolinu, Barboru a speciální systém pro výpočty umělé inteligence NVIDIA DGX-2.

Superpočítač Karolina, pořízen v rámci celoevropského společného podniku EuroHPC, se stal od chvíle své instalace (2021) nejvýkonnějším superpočítačem v ČR, v žebříčku TOP500 obsadil 69. na světě a v žebříčku Green500 energeticky nejúčinnějších superpočítačů mu patří skvělé 8. místo.

Výpočetní kapacity systémů, které provozuje IT4Innovations, jsou v rámci grantových soutěží k dispozici celé vědecké komunitě České republiky. V Ostravě počítají vědci z českých univerzit i prestižních vědeckých center. Výkon superpočítačů je využit z více než 50 % na vývoj nových materiálů a léků, zbylá kapacita připadá na biovědy, inženýrské úlohy, astrofyziku a celou řadu dalších vědních oborů.

IT4Innovations se rovněž zabývá excelentním výzkumem v oblasti vysoce výkonného počítání (HPC), datových analýz (HPDA) a umělé inteligence (AI). Stěžejními tématy výzkumu IT4Innovations jsou zpracování a analýza rozsáhlých dat, strojové učení, vývoj paralelních škálovatelných algoritmů, řešení náročných inženýrských úloh, pokročilá vizualizace, virtuální realita, modelování pro nanotechnologie a vývoj nových materiálů. IT4Innovations se nezaměřuje pouze na poskytování přístupu ke špičkovým výpočetním systémům, ale nabízí také širokou škálu odborných školení, zaměřených na získání znalostí potřebných k efektivnímu využívání superpočítačové infrastruktury.

Evropská komise v r. 2022 vybrala do sítě evropských center pro digitální inovace také projekt Evropského digitálního inovačního hubu Ostrava (EDIH Ostrava), který vzniká spojením aktivit IT4Innovations národního superpočítačového centra a FEI VŠB-TUO a MSIC. Od r. 2023 nabízí EDIH své služby za zvýhodněných dotovaných podmínek.

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2013 Záměr ikona I
2020 Příprava ikona I
2021 Realizace ikona I
2030 Dokončeno ikona I

Video

Partneři projektu

Zpracovatelé

  • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Garanti

  • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

    Kontaktujte nás




    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/rozvoj-it4innovations-narodniho-superpocitacoveho-centra