Přeskočit na obsah
Cílem projektu bylo vytvoření odpovídajícího prostředí pro realizaci výukových procesů v modernizovaných studijních programech Fakulty strojní a Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TUO.

Projekt byl zaměřen na zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na Fakultě strojní (FS) a Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství (FMT) Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Konkrétně se jednalo o modernizaci bakalářských a magisterských studijních programů Dopravní technika a technologie, Strojírenská technologie a Procesní inženýrství. Obě fakulty se dlouhodobě potýkaly s nedostatkem prostor pro „těžké stroje“ a absencí dalších specifických laboratorních prostor. Studenti tak díky projektu získali přístup k moderním výrobním technologiím přímo v areálu VŠB-TUO (např. výkonnému laserovému systému, 3D tisku aj.).

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství (FMT)

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství vychovává absolventy, kteří v praxi nacházejí široké uplatnění. Jde např. o pracovní pozice jako technolog výroby a pracovník R&D výrobních firem z oblasti chemického, potravinářského, metalurgického, farmaceutického, palivářského a odpadového průmyslu. Tyto profese jsou hojně zastoupeny nejen v Ostravě, ale i v Moravskoslezském kraji a poptávka po nich neustále roste. Optikou výrobních firem jsou obory vyučované na FMT již více než 25 let nezastupitelné.

V nových prostorách vybudovaných v rámci projektu byla umístěna laboratoř procesního inženýrství. V laboratoři jsou výukové stanice až čtvrtprovozního měřítka, které úspěšně simulují reálné podmínky ve výrobním provozu. Studenti tak mají jedinečnou možnost získat praktické zkušenosti s řízením, sběrem dat a vyhodnocením procesů z oblasti přenosu hmoty, tepla a hybnosti.

Fakulta strojní – Institut dopravy (FS)

V rámci projektu byla pořízena zařízení, která významně přispěla k modernizaci výuky. Jedná se např. o zařízení pro měření dynamických charakteristik jízdy a jízdních vlastností, analyzátory výfukových plynů, testery řídících jednotek a další diagnostická zařízení. Toto nové vybavení umožnilo studentům se aktivně podílet na praktických úkolech v rámci výuky, a to zejména v nových studijních programech Dopravní systémy a technika a Inteligentní doprava a logistika. Kromě Institutu dopravy se nového vybavení dočkala také Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie. To byla nově vybavena nejnovějšími technologiemi zaměřenými na automobilový průmysl, aditivní výrobu a obrábění.

Nové studijní programy včetně nového vybavení jsou důležité pro rozvoj vzdělávání v regionu se zaměřením na automotive a nejnovější trendy ve vývoji „green vozidel“ (např. hybridní pohony nebo konstrukce nových optimalizovaných automotive dílů).

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2017 Záměr ikona I
2017 Příprava ikona I
2018 Realizace ikona I
2020 Dokončeno ikona I

Partneři projektu

Zpracovatelé

  • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Garanti

  • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/zkvalitneni-podminek-rozvoj-strategickych-studijnich-programu-fs-fmmi-vsb-tuo