Přeskočit na obsah
9
nadzemních podlaží
2
podzemní podlaží
z 80 %
energeticky samostatná
Ostrava se dočká nové Moravskoslezské vědecké knihovny. Budova Nové radnice, kde je aktuálně knihovna umístěna, je kapacitně i kvalitativně nevyhovující. Černá kostka, jak je nová vědecká knihovna přezdívána, tak nabídne nejen nový, moderní prostor pro uskladnění knih, ale také kreativní místo pro setkávání lidí.

Moravskoslezská vědecká knihovna v současné době sídlí v budově Nové radnice. Denně ji navštíví přibližně 900 osob, prostory však nejsou takovému počtu přizpůsobeny. Nevyhovující je také nepřiměřená vlhkost v suterénních skladech. Protože byla kapacita pro knihovnický fond naplněna, další publikace se umisťují mimo budovu Nové radnice, což představuje výraznou komplikaci pro zaměstnance knihovny. Nová vědecká knihovna by tak měla nabídnout prostor pro všechny dokumenty (nyní se jedná o cca 1,2 milionů publikací).

O projektu

V roce 2004 byla vyhlášena architektonická soutěž, z níž vzešel projekt architektů Pilaře a Kuby známý jako Černá kostka. Ten počítá s umístěním budovy na ulici 28. října, naproti Domu kultury. Roku 2008 kraj vyhlásil zadávací řízení, nabídky však daleko převýšily očekávané náklady a od původního záměru se tak ustoupilo. V další fázi byl záměr přepracován tak, aby náklady byly podstatně nižší, nově jmenovaná vláda ČR však v roce 2010 zrušila rozhodnutí o spolufinancování novostavby a práce na projektu tak byly zastaveny.

V následujících letech vedení kraje zvažovalo další možné varianty podoby a umístění nové knihovny. V roce 2018 přišel zlom – návrat k původnímu plánu Černé kostky a uzavření memoranda o spolufinancování mezi jednotlivými stranami. Moravskoslezský kraj měl přispět 400 milionů korun, stát 800 milionů korun a město Ostrava 150 milionů korun.

Ačkoliv stát později od dohody ustoupil a nabídl financování pouze 10 % nákladů, podařilo se vedení MSK zajistit začlenění projektu mezi ty, které žádají o podporu z operační programu Evropské unie Spravedlivá transformace. Tento program je určen na podporu regionů, které byly zasaženy následky útlumu těžby uhlí. Díky spolufinancování Evropskou unií by mělo být pokryto 1,6 miliard z plánovaných 2,6 miliard nákladů (o zbytek se podělí město a kraj).

Podoba stavby

Projekt Černé kostky by měl být “knihovnou zelenou”, tzn. že budova by z více jak 80 % měla být energeticky samostatná a k vytápění využívat systém zemních čerpadel. Své místo zde najde zpracování dešťové vody, inteligentní řešení osvětlení nebo bezpapírové kopírování. Zároveň by knihovna, jako centrum vzdělanosti a digitalizace, měla mít přesah mimo samotný kraj a napojit se na další evropská centra, a tím se zařadit mezi TOP knihovny Evropy. Kromě digitalizace aktuálního knihovnického fondu by se měly zdigitalizovat dokumenty regionálních knihoven, muzeí, ale také třeba firem z regionu.

Ačkoliv navenek nedošlo ve vzhledu budovy k výraznějším změnám, uvnitř se projekt proti původnímu návrhu změnil. Ubylo kanceláří, knih ve volném výběru a přibylo volného prostoru pro studium. Nově se zde objevuje digitalizační pracoviště – tzv. makerspace, které umožní práci s roboty, virtuální realitou, návštěvníkům poslouží také počítačová učebna, umělecké kino nebo nahrávací studio.

Knihovna by měla mít dvě podzemní podlaží a devět nadzemních. Půdorys budovy bude mít rozměry 36 x 36 metrů, na výšku to bude 42 metrů, nebude se tedy jednat o pravidelnou krychli. V podzemí bude parkoviště pro 78 automobilů, v přízemí pak recepce s kavárnou a noční studovnou. V nadzemních patrech se střídají kompaktní regály s knihami a dalšími digitálními pracovišti, například 3D tiskárnami, knižními skenery, chybět nebudou ani výukoví roboti s možností rychlých vzdálených přístupů k elektronickým informačním databázím. Nejvyšší podlaží pak budou mít administrativní charakter. Šesté podlaží se bude pronajímat.

Budova bude obklopena vodní plochou o rozloze 4 530 m2, která má hloubku 5 centimetrů a objem vody 227 m3. Černá kostka bude „domovem“ pro ohromující množství kulturního dědictví obsahující celkem 1,2 milionu knihovních jednotek. Bude otevřena 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dnů v roce, což umožní širokou dostupnost pro návštěvníky a kulturní aktivity.

Aktuálně

V lednu 2023 kraj oznámil, že stavba získala stavební povolení. Největší část nákladů z téměř dvou a půl miliardy korun pokryje dotace z Fondu spravedlivé transformace (1,6 miliardy Kč). 18. 7. 2023 Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje doporučila projekt k realizaci z OP Spravedlivá transformace. Projekt čekal na potvrzení Výběrové komise Ministerstva životního prostředí jako poslední rozhodující instance pro přidělení dotace. Dotace byla na konci roku 2023 povrzena. V lednu 2024 byla vyhlášena veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavby.

Další informace o projektu na www.cerna-kostka.cz.

Projekt v médiích

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2004 Záměr ikona I
2020 Příprava ikona I
2024 Realizace ikona I
2027 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

  • Moravskoslezský kraj
  • Statutární město Ostrava

Garanti

  • Lukáš Curylo náměstek hejtmana pro kulturu

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/vedecka-knihovna