Aktualizováno 20.8.2021

Moravskoslezská vědecká knihovna

2006
Záměr
2020
Příprava
»
2022
Realizace
2024
Dokončeno

Moravskoslezská vědecká knihovna v současné době sídlí v budově Nové radnice. Denně ji navštíví přibližně 900 osob, prostory však nejsou takovému počtu přizpůsobeny. Nevyhovující je také nepřiměřená vlhkost v suterénních skladech, kterými prochází technická vedení médií. Kapacita pro knihovnický fond byla naplněna, další publikace se tedy umisťují mimo budovu Nové radnice, což představuje výraznou komplikaci pro zaměstnance knihovny. Černá kostka, jak je nová vědecká knihovna přezdívána, tak nabídne prostor pro všechny dokumenty (nyní se jedná o cca 1,2 milionů dokumentů). „Ambicí knihovny je poskytovat služby 21. století a stát se komunitním a vzdělávacím centrem. Nejde jen o uskladnění knih pod jednou střechou, ale cílem je vytvořit knihovnu jako kreativní prostor pro setkávání lidí. Staneme se digitální knihovnou s digitálními službami. Projekt Černá kostka je zárukou takového prostoru,“ řekla ředitelka Moravskoslezské vědecké knihovny Libuše Foberová.

Knihovna bude umístěna na ulici 28. října, naproti Domu kultury.

Vývoj projektu Černá kostka

V roce 2006 vznikl projekt architektů Pilaře a Kuby známý jako Černá kostka –  výstavba nové vědecké knihovny v Moravskoslezském kraji. O dva roky později kraj vyhlásil zadávací řízení. Nabídky však daleko převýšily očekávané náklady a z původního záměru tak bylo ustoupeno. Původní záměr byl přepracován tak, aby náklady byly podstatně nižší. Nově jmenovaná vláda ČR však v roce 2010 zrušila rozhodnutí o spolufinancování novostavby a práce na projektu tak byly zastaveny. V roce 2015 se upustilo od samotného projektu Černé kostky, vedení kraje však neodstoupilo od projektu nové budovy pro moravskoslezskou knihovnu úplně – kraj začal zvažovat další možné varianty nové budovy. V roce 2018 přišel zlom – návrat k původnímu plánu Černé kostky a uzavření memoranda, ve které se jednotlivé stran domluvily na spolufinancování projektu: Moravskoslezský kraj 400 milionů, stát 800 milionů korun a město Ostrava 150 milionů korun.

Moravskoslezská vědecká knihovna aktuálně

V roce 2019 dostal za úkol architektonický ateliér Kuba & Pilař přepracovat původní záměr. Plánovanou novostavbu za 1,35 miliardy korun doplní parkovací dům. Dle plánu bude samotná stavba zahájena v roce 2022, její otevření by pak mělo proběhnout v roce 2024.

V březnu 2020 podal Moravskoslezský kraj žádost o vydání rozhodnutí na umístění stavby. V srpnu 2020 bylo zahájeno územní řízení. V listopadu 2020 získal kraj kladné územní rozhodnutí a v únoru následujícího roku zažádal o stavební povolení.

Moravskoslezská vědecká knihovna / Černá kostka v médiích

 

 

FOTOGALERIE