Přeskočit na obsah
5
vědců
50
milionů rozpočet
36
měsíců grant
Hlavním cílem programu je přilákat na univerzity v Moravskoslezském kraji excelentní vědce dlouhodobě působící mimo ČR a nabídnout jim atraktivní podmínky pro realizaci svého výzkumu v Moravskoslezském kraji, čímž přispějí k dlouhodobému růstu kvality a relevance výzkumu místních univerzit.

Prostřednictvím angažování globálně úspěšných výzkumníků dojde k vytvoření předpokladů pro vznik špičkových vědeckých týmů, posílení výzkumu na nových globálně atraktivních tématech, což se následně projeví ve zvýšení úspěšnosti v evropských grantových schématech. Konečným důsledkem uvedených změn bude růst atraktivity VŠ studia v MS kraji se všemi pozitivními důsledky pro rozvoj celého regionu.

Jde o startovací grant na 36 měsíců, který podpoří příchod excelentních vědců působících na zahraničních institucích, a kteří tak spojí své jméno s moravskoslezskými univerzitami, začnou budovat nový výzkumný tým, přinesou nová výzkumná témata, propojí univerzity se zahraničními partnery a pomohou zapojit univerzity v MSK do mezinárodních projektů a konsorcií.

Pilotní fáze bude probíhat v letech 2022-2024 a bude podpořeno pět vědců s rozpočtem 50 mil. Kč.

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2021 Záměr ikona I
2022 Příprava ikona I
2022 Realizace ikona I
2024 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

 • Statutární město Ostrava
 • Moravskoslezský kraj
 • Moravskoslezské inovační centrum
 • Ostravská univerzita
 • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
 • Slezská univerzita v Opavě

Garanti

 • Andrea Hoffmannová náměstkyně pro vzdělávání a informační technologie

  Kontaktujte nás
  zpracováním osobních údajů

  https://fajnova.cz/projekt/global-experts