Aktualizováno 18.8.2022

Global Experts

2021
Záměr
»
2022
Příprava
2022
Realizace
2024
Dokončeno

Hlavním cílem programu je přilákat na univerzity v Moravskoslezském kraji excelentní vědce dlouhodobě působící mimo ČR a nabídnout jim atraktivní podmínky pro realizaci svého výzkumu v Moravskoslezském kraji, čímž přispějí k dlouhodobému růstu kvality a relevance výzkumu místních univerzit. Prostřednictvím angažování globálně úspěšných výzkumníků dojde k vytvoření předpokladů pro vznik špičkových vědeckých týmů, posílení výzkumu na nových globálně atraktivních tématech, což se následně projeví ve zvýšení úspěšnosti v evropských grantových schématech. Konečným důsledkem uvedených změn bude růst atraktivity VŠ studia v MS kraji se všemi pozitivními důsledky pro rozvoj celého regionu.

Pilotní fáze bude probíhat v letech 2022-2024 a bude podpořeno pět vědců s rozpočtem 50 mil. Kč .

Podpora: jde o startovací grant na 36 měsíců, který podpoří příchod excelentních vědců působících na zahraničních institucích, a kteří tak spojí své jméno s moravskoslezskými univerzitami, začnou budovat nový výzkumný tým, přinesou nová výzkumná témata, propojí univerzity se zahraničními partnery a pomohou zapojit univerzity v MSK do mezinárodních projektů a konsorcií.

Zdroj: MSK