Přeskočit na obsah
Díky nové učebně pro řemeslné a technické obory došlo k rozšíření, modernizaci a zkvalitnění zájmového vzdělávání dětí a mládeže. Projekt byl realizován v budově SVČ Ostrava - Zábřeh, Gurťjevova 1169/8.

Cílem projektu bylo rozšíření možností pro výuku technických a řemeslných oborů. Projektem vznikla nová řemeslná učebna a multimediální učebna vybavena novými moderními technologiemi (3D pera, 3D modelování a tisk). Díky tomu tak došlo k rozšíření nabídky výukových programů školy a digitalizaci výuky v souladu s moderními výukovými trendy. Realizací projektu došlo také rozšíření bezbariérovosti budovy střediska volného času, projekt tak přispěl k sociální inkluzi osob se speciálně vzdělávacími potřebami. Součástí byla rovněž výsadba zeleně – vrbové iglú na zahradě SVČ.

Projekt byl spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pro období  2014–2020 a Statutárním městem Ostrava.

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2017 Záměr ikona I
2017 Příprava ikona I
2018 Realizace ikona I
2018 Dokončeno ikona I

Partneři projektu

Zpracovatelé

  • SVČ Ostrava-Zábřeh p.o.

Garanti

  • Andrea Hoffmannová náměstkyně pro vzdělávání a informační technologie

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/integrace-handicapovanych-a-ucebna-pro-remeslne-a-technicke-obory