Aktualizováno 24.5.2022

Program na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky na MŠ, ZŠ a SŠ v Ostravě

Strategický projekt
2011
Záměr
2012
Příprava
2012
Realizace
»
2023
Dokončeno

Program města Ostravy na podporu bilingvní a cizojazyčné výuku v mateřských, základních a středních školách v Ostravě. Poprvé byl vyhlášen v roce 2012 a od roku 2017 již bylo podpořeno celkem 139 projektů. Nyní probíhá realizace programu vyhlášeného v roce 2021 pro školní rok 2021/2022. V dubnu 2022 byl vyhlášen program pro školní rok 2022/2023

Více o projektu na webu programu TalentOVA.

Co program podporuje?

  • jazykové vzdělávání žáků v odborných předmětech (matematika, fyzika, chemie, biologie, informační technologie a další)
  • základy cizího jazyka dětí předškolního věku
  • jazykové vzdělávání pedagogických pracovníků
  • vybavenost škol pomůckami pro jazykové vzdělávání

Jakými výsledky se můžeme pochlubit?

  • vyšší úrovní jazykového vzdělávání pedagogických pracovníků
  • kvalitnější jazykovou vybaveností žáků umožňující lepší uplatnění na trhu práce
  • zlepšením úrovně jazykového vzdělávání prostřednictvím výuky rodilými mluvčími
  • vzrůstajícím počtem žáků s úspěšně vykonanými mezinárodními jazykovými zkouškami a mezinárodními maturitními zkouškami
  • lepší vybaveností škol jazykovými učebními pomůckami