Přeskočit na obsah
Program města Ostravy podporuje bilingvní a cizojazyčnou výuku ve školách a podporuje zvýšení kvality výuky v cizích jazycích na mateřských, základních a středních školách v Ostravě.

Program byl poprvé byl vyhlášen v roce 2012. Od roku 2017 do školního roku 2022/2023 již bylo podpořeno celkem 172 projektů. V dubnu 2023 proběhl příjem 40 žádostí pro školní rok 2023/2024.

Program podporuje

 • Jazykové vzdělávání žáků v odborných předmětech (matematika, fyzika, chemie, biologie, informační technologie a další),
 • základy cizího jazyka dětí předškolního věku,
 • jazykové vzdělávání pedagogických pracovníků,
 • vybavenost škol pomůckami pro jazykové vzdělávání.

Jakými výsledky se můžeme pochlubit?

 • Vyšší úrovní jazykového vzdělávání pedagogických pracovníků,
 • kvalitnější jazykovou vybaveností žáků umožňující lepší uplatnění na trhu práce,
 • zlepšením úrovně jazykového vzdělávání prostřednictvím výuky rodilými mluvčími,
 • vzrůstajícím počtem žáků s úspěšně vykonanými mezinárodními jazykovými zkouškami a mezinárodními maturitními zkouškami,
 • lepší vybaveností škol jazykovými učebními pomůckami.

Více o projektu na webu programu TalentOVA. Další informace o možnosti získání podpory také zde.

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2011 Záměr ikona I
2012 Příprava ikona I
2012 Realizace ikona I
2023 Dokončeno ikona I

Partneři projektu

Zpracovatelé

 • Statutární město Ostrava

Garanti

 • Andrea Hoffmannová náměstkyně primátora pro vzdělávání a informační technologie

  Kontaktujte nás
  zpracováním osobních údajů

  https://fajnova.cz/projekt/program-na-podporu-rozvoje-bilingvni-a-cizojazycne-vyuky-na-ms-zs-a-ss-v-ostrave