Přeskočit na obsah
Program města Ostravy podporuje bilingvní a cizojazyčnou výuku ve školách a podporuje zvýšení kvality výuky v cizích jazycích na mateřských, základních a středních školách v Ostravě.

Program byl poprvé byl vyhlášen v roce 2012. Od roku 2017 již bylo podpořeno celkem 139 projektů. Nyní probíhá realizace programu vyhlášeného v roce 2021 pro školní rok 2021/2022. V dubnu 2022 byl vyhlášen program pro školní rok 2022/2023.

Program podporuje

 • Jazykové vzdělávání žáků v odborných předmětech (matematika, fyzika, chemie, biologie, informační technologie a další),
 • základy cizího jazyka dětí předškolního věku,
 • jazykové vzdělávání pedagogických pracovníků,
 • vybavenost škol pomůckami pro jazykové vzdělávání.

Jakými výsledky se můžeme pochlubit?

 • Vyšší úrovní jazykového vzdělávání pedagogických pracovníků,
 • kvalitnější jazykovou vybaveností žáků umožňující lepší uplatnění na trhu práce,
 • zlepšením úrovně jazykového vzdělávání prostřednictvím výuky rodilými mluvčími,
 • vzrůstajícím počtem žáků s úspěšně vykonanými mezinárodními jazykovými zkouškami a mezinárodními maturitními zkouškami,
 • lepší vybaveností škol jazykovými učebními pomůckami.

Více o projektu na webu programu TalentOVA.

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2011 Záměr ikona I
2012 Příprava ikona I
2012 Realizace ikona I
2023 Dokončeno ikona I

Partneři projektu

Zpracovatelé

 • Statutární město Ostrava

Garanti

 • Tomáš Macura primátor
 • Andrea Hoffmannová náměstkyně primátora pro oblast školství a vzdělávání

  Kontaktujte nás  zpracováním osobních údajů