Aktualizováno 11.3.2021

Program na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky na MŠ, ZŠ a SŠ v Ostravě

2011
Záměr
2012
Příprava
2012
Realizace
»
2021
Dokončeno

Program města Ostravy na podporu bilingvní a cizojazyčné výuku v mateřských, základních a středních školách v Ostravě. Poprvé byl vyhlášen v roce 2012 a podpořeno již bylo 185 projektů v celkové výši 70,4 mil. Kč.

Ve školním roce 2018/2019 bylo podpořeno celkem 26 projektů, ve školním roce 2019/2020 bylo podpořeno dalších 25 projektů a ve školním roce 2020/2021 celkem 31 projektů ve výši 7,76 mil. Kč.

Více o projektu na webu programu TalentOVA.

Co program podporuje?

  • jazykové vzdělávání žáků v odborných předmětech (matematika, fyzika, chemie, biologie, informační technologie a další)
  • základy cizího jazyka dětí předškolního věku
  • jazykové vzdělávání pedagogických pracovníků
  • vybavenost škol pomůckami pro jazykové vzdělávání

Jakými výsledky se můžeme pochlubit?

  • vyšší úrovní jazykového vzdělávání pedagogických pracovníků
  • kvalitnější jazykovou vybaveností žáků umožňující lepší uplatnění na trhu práce
  • zlepšením úrovně jazykového vzdělávání prostřednictvím výuky rodilými mluvčími
  • vzrůstajícím počtem žáků s úspěšně vykonanými mezinárodními jazykovými zkouškami a mezinárodními maturitními zkouškami
  • lepší vybaveností škol jazykovými učebními pomůckami

Jak se přihlásit o podporu?

Program je vyhlašován na jaře. Obsah programu včetně termínu pro podání žádostí je zveřejněn na stránkách města zde.

Výše poskytnuté podpory po rozhodnutí orgánů města je zveřejněna na stránkách města zde .

Statutární město Ostrava vyhlásilo výběrové řízení Programu na podporu cizojazyčné výuky pro školní rok 2021/2022.Lhůta pro podání žádostí je od 06.04.2021 do 20.04.2021. Program včetně žádosti a povinných příloh naleznete ZDE.