Přeskočit na obsah
2
univerzitní budovy
1 400
studentů
1
mld. korun
2023
dokončení
Za Divadlem Antonína Dvořáka na Černé louce vznikl nový multifunkční kampus Ostravské univerzity. Sloužit bude nejen studentům, ale i veřejnosti. Stavby nových budov realizovala Ostravská univerzita, město Ostrava po celou dobu stavbu podporovalo a připojuje se s vlastními projekty. City Campus je dalším významným milníkem v historii univerzity i města.

Přímo v centru města se díky Ostravské Univerzitě otevřelo zázemí pro sport, umění i inovativní vzdělání. Jde o miliardovou investici ze zdrojů Evropské unie v podobě dvou budov městského univerzitního kampusu: Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví a Klastr umění a designu. Nový kampus je další krok, který mí ambici Ostravu posunout mezi přední evropská studentská města a udržet mladé v regionu. V kampusu se budou vzdělávat noví trenéři, učitelé, produkční, grafici a hudebníci. Pro studenty se otevřou špičkově vybavená pracoviště digitální grafiky, hudební studia s vynikající akustikou a moderní sportoviště a diagnostické laboratoře včetně krytého běžeckého oválu.

Historie projektu

Projekt výstavby dvou nových univerzitních budov je jednou z největších investic svého druhu ve vysokém školství v Česku. Hrazena je ze zdrojů Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který v roce 2017 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ministerstvo do něj investovalo 720 milionů korun, město Ostrava přispělo více jak 156 miliony. Zapojil se i Moravskoslezský kraj 14 miliony korun na přípravu projektových dokumentací i samotná Ostravská univerzita se 4 miliony korun.

S návrhem sportoviště Ostravská univerzita oslovila Katedru architektury své partnerské univerzity VŠB – Technické univerzity Ostrava, kde navázala spolupráci se studentem Kubou, jehož otcem je Roman Kuba z architektonického ateliéru Simona. Na úpravu vnějšího vzhledu pro Klastr umění a designu Fakulty umění univerzita oslovila kopřivnického architekta Kamila Mrvu, který je rovněž významně spjat s regionem. Proslulé jsou zejména jeho stavby v Beskydech. Na přípravě rozsáhlého sportoviště se podíleli pracovníci Katedry studií lidského pohybu Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Vše, co v areálu vzniklo, je zároveň plně využitelné i pro veřejnost.

Pro samotnou stavbu nových budov Ostrava věnovala Ostravské univerzitě pozemky v hodnotě cca 42 milionů korun v lukrativní lokalitě a dále zaplatila za výstavbu podzemních garáží se 155 parkovacími místy, která budou sloužit nejen univerzitě, ale také veřejnosti. Vystavěny jsou pod budovou „Univerzitního zázemí sportu a behaviorálního zdraví“. Město se podílelo i na předfinancování projektové dokumentace staveb a jiných souvisejících nákladech.

O projektu

Zázemí pro sport, zdraví a technologie je sídlem Katedry studií lidského pohybu. Součástí je hala pro míčové sporty. Nová budova pro Klastr umění a designu poskytla prostory pro hudební sekci a sekci designu fakulty. Vzniklo zázemí pro Centrum digitálních technologií a design, multimediální učebna, čtyři desítky specializovaných cvičeben a učeben, zázemí pro Operní studio, hudební sál, zázemí pro zvukovou režii a postprodukci a specializovaná laboratoř a výukový ateliér pro muzikoterapii. Zároveň je součástí budovy DesignLab v podobě prostoru pro výstavy a MusicLab v podobě prostoru pro komorní hudbu. MusicLab nabízí program s mezinárodním přesahem, DesignLab zase mezinárodní výstavní činnost.

Okolí kampusu

Město pomohlo při přemístění tramvajové smyčky a jedné z ostravských atrakcí – Miniuni. Smyčka „Výstaviště“ za budovou Divadla Antonína Dvořáka byla zdemolována, práce byly dokončeny v lednu 2020. Tramvaje budou dočasně zajíždět na terminál Hranečník nebo do tramvajové vozovny v Přívoze, než se za řekou Ostravice v blízkosti Slezskoostravského hradu začne stavět nová smyčka. Tramvajová zastávka Výstaviště zůstává v obou směrech nadále v provozu.

Nyní město pokračuje v přípravě úprav dopravní infrastruktury celého území. Jejím cílem je efektivně propojit významné instituce v oblasti, umožnit dostavbu území a zároveň pokračovat ve zkvalitňování veřejného prostoru této části centra města.

Zásadních úprav se dočkala tzv. „levobřežní“ komunikace, která odděluje areál Ostravské univerzity od řeky Ostravice. Podstatou úprav je zklidnění provozu a vytvoření prostoru pro cyklisty a pěší. Komunikace ve své nové podobě nebude tvořit umělou hranici mezi sportovně rekreačním a uměleckým děním Ostravské univerzity a životem u řeky, naopak je přirozeně propojí. Vzniknou tak nové příležitosti pro vnímání krásy a přírodního charakteru řeky Ostravice a jejího nejbližšího okolí.

Aktuálně

Za samotnou stavbou univerzitních budov stojí konsorcium dvou firem – ostravského závodu IMOS Brno a třinecké Beskydské stavební. Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví Ostravské univerzity se postavilo dle návrhu společnosti ATELIER SIMONA – projekce a inženýrská činnost, s.r.o. a nová budova fakulty umění Ostravské univerzity dle návrhu společnosti KANIA a.s. + Ing. arch. Kamila Mrvy.​

Stavba objektů byla zahájena v lednu 2020. Obě fakulty byly dokončeny v průběhu ledna 2023. Slavnostní otevření proběhlo 13. února 2023.

Projekt v médiích

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2017 Záměr ikona I
2018 Příprava ikona I
2020 Realizace ikona I
2023 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

 • Ostravská univerzita
 • Statutární město Ostrava
 • ATELIER SIMONA – projekce a inženýrská činnost, s.r.o. architektonický návrh budovy sportu a behaviorálního zdraví
 • KANIA a.s. + Ing. arch. Kamil Mrva architektonický návrh budovy fakulty umění

Garanti

 • Jan Dohnal primátor města Ostravy
 • Břetislav Riger náměstek pro investice, dopravu a dopravně správní činnosti

  Kontaktujte nás
  zpracováním osobních údajů

  https://fajnova.cz/projekt/univerzitni-kampus-na-cerne-louce