Aktualizováno 29.8.2022

Univerzitní kampus na Černé louce

Strategický projekt
2017
Záměr
2018
Příprava
2020
Realizace
»
2022
Dokončeno

Za Divadlem Antonína Dvořáka vzniká nový multifunkční areál Ostravské univerzity na Černé louce. Sloužit bude nejen studentům, ale i veřejnosti. Stavby nových budov jsou realizovány přímo Ostravskou univerzitou, město Ostrava po celou dobu stavbu těchto budov podporuje a připojuje se vlastními projekty. Celá lokalita Černé louky se díky tomu promění a přispěje ke zvyšující se atraktivitě centra města. Celý projekt je dalším významným milníkem v historii univerzity i města.

Popis projektu

Univerzitní budovy staví konsorcium dvou firem – ostravského závodu IMOS Brno a třinecké Beskydské stavební, které vyhrálo výběrové řízení. Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví Ostravské univerzity se staví dle návrhu společnosti ATELIER SIMONA – projekce a inženýrská činnost, s.r.o. a nová budova fakulty umění Ostravské univerzity dle návrhu společnosti KANIA a.s. + Ing. arch. Kamila Mrvy.​

Pro samotnou stavbu nových budov Ostrava věnovala Ostravské univerzitě pozemky v hodnotě cca 42 milionů korun v lukrativní lokalitě a dále zaplatí za výstavbu podzemních garáží se 155 parkovacími místy, která budou sloužit nejen univerzitě, ale hlavně veřejnosti. Vystavěny budou pod budovou „Univerzitního zázemí sportu a behaviorálního zdraví“. Město se podílelo i na předfinancování projektové dokumentace staveb a jiných souvisejících nákladech.

Zázemí pro sport, zdraví a technologie bude sídlem Katedry studií lidského pohybu. Součástí bude hala pro míčové sporty. Moderní zázemí pro sport také naláká více nadějných sportovců, kteří mohou v budoucnu regionu dělat dobré jméno ve světě, a pomůže snížit odliv mladých lidí z kraje. Ve venkovních prostorách se mohou pořádat kulturní akce.

Nová budova pro Klastr umění a designu poskytne prostory pro hudební sekci a sekci designu fakulty, které jsou v současnosti v naprosto nevyhovujících podmínkách. Vznikne zázemí pro Centrum digitálních technologií a design, multimediální učebna, čtyři desítky specializovaných cvičeben a učeben, zázemí pro Operní studio, hudební sál, zázemí pro zvukovou režii a postprodukci a specializovaná laboratoř a výukový ateliér pro muzikoterapii. Zároveň bude součástí budovy DesignLab v podobě prostoru pro výstavy a MusicLab v podobě prostoru pro komorní hudbu. MusicLab slibuje program s mezinárodním přesahem, DesignLab zase mezinárodní výstavní činnost.

Stavba objektů byla zahájena v lednu 2020. Obě fakulty by měly být dokončeny v průběhu září 2022 a v akademickém roce 2022/2023 by měly být zaplněny prvními studenty.

Okolí kampusu

Město pomohlo i při přemístění tramvajové smyčky a jedné z ostravských atrakcí – Miniuni. Smyčka „Výstaviště“ za budovou Divadla Antonína Dvořáka byla zdemolována, práce byly dokončeny v lednu 2020. Tramvaje budou dočasně zajíždět na terminál Hranečník nebo do tramvajové vozovny v Přívoze, než se za řekou Ostravice v blízkosti Slezskoostravského hradu začne stavět nová smyčka. Tramvajová zastávka Výstaviště zůstává v obou směrech nadále v provozu.

Nyní město pokračuje v přípravě úprav dopravní infrastruktury celého území. Jejím cílem je efektivně propojit významné instituce v oblasti, umožnit dostavbu území a zároveň pokračovat ve zkvalitňování veřejného prostoru této části centra města. Zásadní úpravy čekají takzvanou „levobřežní“ komunikaci, která odděluje budoucí areál Ostravské univerzity od řeky Ostravice. Dle architektonické studie, kterou město Ostrava zadalo, je podstatou úprav zklidnění provozu a vytvoření prostoru pro cyklisty a pěší. Komunikace ve své nové podobě nebude tvořit umělou hranici mezi sportovně rekreačním a uměleckým děním Ostravské univerzity a životem u řeky, naopak je přirozeně propojí. Vzniknou tak nové příležitosti pro vnímání krásy a přírodního charakteru řeky Ostravice a jejího nejbližšího okolí.

Černou louku čeká proměna

 

Video z výstavby (zdroj: Beskydská stavební, a.s.)

video

 

Historie projektu

Zpracovaný projekt byl v červnu 2019 předložen na Ministerstvo školství. Projekt je financován z evropské dotace, ze které univerzita získala více než miliardu korun z operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání ve výzvě zaměřené na strukturálně postižené regiony, která má pomoci těmto regionům v dalším rozvoji. Jde o dotaci s pouze pětiprocentní spoluúčastí.

V případě návrhu sportoviště Ostravská univerzita oslovila Katedru architektury své partnerské univerzity VŠB – Technické univerzity Ostrava, kde navázala spolupráci se studentem Kubou, jehož otcem je Roman Kuba z architektonického ateliéru Simona. Na úpravu vnějšího vzhledu pro Klastr umění a designu Fakulty umění univerzita oslovila kopřivnického architekta Kamila Mrvu, který je rovněž významně spjat s regionem. Proslulé jsou zejména jeho stavby v Beskydech. Na přípravě rozsáhlého sportoviště se podíleli pracovníci Katedry studií lidského pohybu Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, která by zde měla mít své nové sídlo. Vše, co v areálu vznikne, bude zároveň plně využitelné i pro veřejnost.

 

Projekt výstavby dvou nových univerzitních budov je jednou z největších investic svého druhu ve vysokém školství v Česku.  Hrazena bude ze zdrojů Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který v roce 2017 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ministerstvo do něj investuje 720 milionů korun, město Ostrava přispěje více jak 156 miliony. Zapojil se i Moravskoslezský kraj 14 miliony korun na přípravu projektových dokumentací i samotná Ostravská univerzita 4 miliony korun.

Zdroj vizualizací: Ostravská univerzita