Přeskočit na obsah

Projekty v realizaci v sekci Integrovaný plán rozvoje města

 


Realizované projekty:

 

 

 

 

 

Od 1. 7. 2009 město Ostrava realizuje Integrovaný plán rozvoje města (dále jen IPRM) pod názvem „Budoucnost Vítkovic“. IPRM „Budoucnost Vítkovic“ se primárně zaměřuje na oblast intervence Integrovaného operačního programu (IOP), zejména na pilotní projekty směřující k řešení romských komunit ohrožených sociálním vyloučením ve vazbě na aktivity revitalizace veřejných prostranství a regenerace bytových domů ve vybrané zóně.

 

Projekt obsahuje 18 dílčích projektů v celkové výši investičních nákladů okolo  302,6 mil. Kč. Zahrnuje revitalizaci veřejných prostranství, regeneraci bytových domů, pilotní projekt zaměřený na zlepšení oblasti ohrožené sociálním vyloučením (oblast ulice Sirotčí). V roce 2013 byly dokončeny čtyři dílčí projekty IPRM v oblasti revitalizace veřejného prostranství a dále byly zahájeny tři projekty v oblasti regenerace bytových domů i revitalizace veřejného prostranství. Kontinuálně probíhala projektová příprava dalších 3 dílčích projektů. Dosavadní dokončená realizace 12 dílčích projektů vykazuje úsporu realizačních nákladů (oproti nákladům projektovaným) v průměru o 35  %.

Na investiční projekty budou v lokalitě pilotního projektu navazovat projekty neinvestičního charakteru – (např. vzdělávací, sociálních dovedností). Předkladatelem a realizátorem projektů jsou občanská sdružení či nestátní neziskové organizace působící v této lokalitě.

 

Realizací jednotlivých opatření IPRM v IOP se předpokládá, že v zóně dojde ke zlepšení těchto ukazatelů:

a)        vysoká míra dlouhodobé nezaměstnanosti,

b)       nízká úroveň vzdělání, významné nedostatky v oblasti dovedností a velký počet
studentů, kteří předčasně opouštějí školu,

c)        vysoká úroveň kriminality a delikvence.

K realizaci IPRM byla v Ostravě vybrána zóna Ostrava – Vítkovice. Na území zóny je silná koncentrace negativních vlivů (územně-prostorových, komunikačních, bytových i sociálních), které velice omezují její další rozvoj. Z tohoto důvodu jsou žádoucí intervence z IPRM v IOP a především pak synergie s dalšími operačními programy za účelem maximálně možného využití nabízených příležitostí.

celková hodnota projektu: 302,65 mil. Kč

zdroje financování způsobilých výdajů: z IOP hrazeno 85 % (veřejná prostranství) nebo 40 % (bytové domy), zbylou část hradí SMO

předpokládaná doba financování projektu: 2009 – 06/2015

 

 

 

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/iprm-budoucnost-vitkovic