Aktualizováno 8.2.2018

Úprava ploch kolem ul. Štramberské 2 -18

Zpevněné plochy ve dvorní části řadové zástavby byly rekonstruovány na ul. Štramberské. Ve vnější části na ulici Štramberské byla rovnoběžně s uliční zástavbou vybudována podélná parkovací stání, která jsou lemována chodníkem. Chodníky a parkovací stání byla provedena z betonové zámkové dlažby, samotné komunikace z asfaltového betonu.

 

Úprava ploch kolem ul. Štramberské 2 -18
Celkové náklady 7.275 tis. Kč
Výše dotace 6.009 tis. Kč
Poskytovatel dotace Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Prioritní osa: Národní podpora územního rozvoje, Oblast podpory: Zlepšení prostředí v problémových sídlištích
Dodavatel/Zhotovitel JANKOSTAV s.r.o.
Termín realizace/ukončení 8/2013 – 11/2013
Nositel projektu Statutární město Ostrava, magistrát
Registrační číslo CZ.1.06/5.2.00/07.09235

FOTOGALERIE