Aktualizováno 8.2.2018

Sportovní areál „U Cementárny“, I. etapa

V rámci tohoto sportovního areálu jsou občanům k dispozici 3 INLINE dráhy o délce 200m, 400m a 1200m. Dále víceúčelové hřiště, street basket stěna a moderní dětské hřiště.

Může zde sportovat hlavně široká veřejnost, areál je ideální pro rodiny s dětmi. Nachází se cca 1,5 km od Lesoparku Benátky. Trávit čas  v něm lze relaxováním a odpočinkem i sportovními aktivitami.

Sportovní areál „U Cementárny“, I. etapa
Celkové náklady 50.500 tis. Kč (vč. DPH)
Výše dotace 26.912 tis. Kč, tj. 85 % ze způsobilých výdajů projektu
Poskytovatel dotace Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Prioritní osa: Národní podpora územního rozvoje, Oblast podpory: Zlepšení prostředí v problémových sídlištích
Dodavatel/Zhotovitel STRABAG, a. s.
Termín realizace/ukončení 10/2013 - 09/2014
Nositel projektu Statutární město Ostrava, magistrát
Registrační číslo CZ.1.06/5.2.00/07.09264

FOTOGALERIE