Aktualizováno 8.2.2018

Regenerace bytového domu Zengrova 12

Zateplením půdního prostoru, výměnou oken, vstupních dveří, elektroinstalace, hydroizolací a výměnou rozvodu plynu došlo k modernizaci 16 bytů na úroveň 1. kategorie.

Regenerace bytového domu Zengrova 12
Celkové náklady 14.978 tis. Kč
Výše dotace 2.859 tis. Kč
Poskytovatel dotace Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Prioritní osa: Národní podpora územního rozvoje, Oblast podpory: Zlepšení prostředí v problémových sídlištích
Dodavatel/Zhotovitel EKOFAS spol. s r.o.
Termín realizace/ukončení 11/2010 – 9/2011
Nositel projektu Statutární město Ostrava, magistrát
Registrační číslo CZ.1.06/5.2.00/07.07081

FOTOGALERIE