Aktualizováno 8.2.2018

Regenerace bytového domu Sirotčí 39A

Regenerací domu, jež spočívala v zateplení, výměně střešní krytiny, oken a rozvodů došlo k modernizaci 11 bytových jednotek. Stavební úpravy vedou k úspoře spotřeby energie domu oproti stavu před regenerací o 83%.

 

Regenerace bytového domu Sirotčí 39A
Celkové náklady 10.358 tis. Kč
Výše dotace 2.265 tis. Kč
Poskytovatel dotace Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Prioritní osa: Národní podpora územního rozvoje, Oblast podpory: Zlepšení prostředí v problémových sídlištích
Dodavatel/Zhotovitel OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.
Termín realizace/ukončení 1/2011 – 5/2011
Nositel projektu Statutární město Ostrava, magistrát
Registrační číslo CZ.1.06/5.2.00/07.07301

FOTOGALERIE