Aktualizováno 8.2.2018

Regenerace bytových domů Sirotčí 41A, 43A

Komplexní regenerace se týkala třiceti bytových jednotek v lokalitě ohrožené sociálním vyloučením v ulici Sirotčí. Byla zde provedena rekonstrukce střechy, výměna oken a balkonových nebo lodžiových dveří, zateplení fasády, vyklizení suterénu a hydroizolace. Vyměněny byly vodovodní a kanalizační přípojky, elektroinstalace, vzduchotechnika a rozvody vody a ústředního vytápění.

 

Regenerace bytových domů Sirotčí 41A, 43A
Celkové náklady 24.035 tis. Kč
Výše dotace 5.452 tis. Kč
Poskytovatel dotace Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Prioritní osa: Národní podpora územního rozvoje, Oblast podpory: Zlepšení prostředí v problémových sídlištích
Dodavatel/Zhotovitel MŽT Stavitelství, a.s.
Termín realizace/ukončení 8/2013 – 7/2014
Nositel projektu Statutární město Ostrava, magistrát
Registrační číslo CZ.1.06/5.2.00/07.09095

FOTOGALERIE