Aktualizováno 8.2.2018

Chodníky kolem ul. Ruská (úsek Kotkova – Štramberská)

Původní chodníky byly rekonstruovány včetně vjezdů na parcely na ulici Ruské. Chodníky byly nově provedeny v zámkové dlažbě. Místa pro přecházení byla vybavena signálními a varovnými pásy ze zámkové dlažby v provedení pro nevidomé. Zelené pásy podél chodníků byly regenerovány a zatravněny. Celkově byla revitalizována plocha ve výši 2894 m2.

 

Chodníky kolem ul. Ruská (úsek Kotkova – Štramberská)
Celkové náklady 2.240 tis. Kč
Výše dotace 1.848 tis. Kč
Poskytovatel dotace Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Prioritní osa: Národní podpora územního rozvoje, Oblast podpory: Zlepšení prostředí v problémových sídlištích
Dodavatel/Zhotovitel SWIETELSKY stavební s.r.o.
Termín realizace/ukončení 7/2012 – 11/2012
Nositel projektu Statutární město Ostrava, magistrát
Registrační číslo CZ.1.06/5.2.00/07.08379

FOTOGALERIE