Aktualizováno 8.2.2018

Komunikace a chodníky na ul. Zengrova

Byla provedena rekonstrukce povrchu stávající komunikace ulice Zengrovy a chodníků, došlo k vybudování podélných částečných stání pro motorová vozidla na chodnících, bylo zřízeno jedno parkoviště s vjezdem z ulice Ocelářské, dále byly vybudovány sjezdy do vnitrobloku u některých domů, včetně zpevněných ploch pro popelnice a parkovací stání. Dále byly provedeny přeložky stožárů veřejného osvětlení a rekonstruováno odvodnění komunikace. Celkově byla revitalizována plocha ve výši cca 14 980 m2.

 

Komunikace a chodníky na ul. Zengrova
Celkové náklady 18.800 tis. Kč
Výše dotace 13.381 tis. Kč
Poskytovatel dotace Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Prioritní osa: Národní podpora územního rozvoje, Oblast podpory: Zlepšení prostředí v problémových sídlištích
Dodavatel/Zhotovitel COLAS CZ, a.s.
Termín realizace/ukončení 8/2012 – 10/2012
Nositel projektu Statutární město Ostrava, magistrát
Registrační číslo CZ.1.06/5.2.00/07.08428

FOTOGALERIE