Aktualizováno 8.2.2018

Rekonstrukce Náměstí J. z Poděbrad

Rekonstruován byl nejen prostor náměstí, včetně prostoru u knihovny, ale také byla vytvořena vnitřní pobytová plocha, komunikace po stranách a osvětlení i zeleň byly vloženy v liniích do dlažby. Mimo plochu náměstí, došlo také k revitalizaci vybraných ploch okolních ulic přiléhajících k náměstí. Celkově došlo k dopravnímu zklidnění náměstí a revitalizována plocha byla o výměře 28.306 m2.

 

Rekonstrukce Náměstí J. z Poděbrad
Celkové náklady 54.000 tis. Kč
Výše dotace 43.800,6 tis. Kč
Poskytovatel dotace Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Prioritní osa: Národní podpora územního rozvoje, Oblast podpory: Zlepšení prostředí v problémových sídlištích
Dodavatel/Zhotovitel STRABAG a.s.
Termín realizace/ukončení 10/2013 – 11/2013
Nositel projektu Statutární město Ostrava, magistrát
Registrační číslo CZ.1.06/5.2.00/07.08429

FOTOGALERIE