Přeskočit na obsah

V rámci tohoto stavebního objektu jsou v řešené lokalitě ul. Sirotčí navrženy revitalizace povrchu a podloží místní komunikace, parkovacích stání, chodníků a drobného mobiliáře včetně vytýčeného zatravnění dle zpracované projektové dokumentace.
Okolní výstavba (památkově chráněna) na dané ulici pochází vesměs z 20. let minulého století. Projekt navazuje na již zrealizované dílčí projekty IPRM, které byly zaměřeny na regeneraci bytových domů a vytváří se tak synergický účinek projektů.

 

Partneři projektu

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/komunikace-chodniky-ul-sirotci