Aktualizováno 8.2.2018

Chodníky kolem ul. Ruská (úsek Štramberská – Závodní)

Původní chodníky byly rekonstruovány včetně vjezdů na parcely na ulici Ruské. Původní, nevyhovující povrch chodníků byl odstraněn a nahrazen povrchem novým. Zelené pásy podél chodníků byly opraveny ohumusováním a zatravněny.

 

Chodníky kolem ul. Ruská (úsek Štramberská – Závodní)
Celkové náklady 2.360 tis. Kč
Výše dotace 1.917 tis. kč
Poskytovatel dotace Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Prioritní osa: Národní podpora územního rozvoje, Oblast podpory: Zlepšení prostředí v problémových sídlištích
Dodavatel/Zhotovitel COLAS CZ, a.s.
Termín realizace/ukončení 8/2013 - 11/2013
Nositel projektu Statutární město Ostrava, magistrát
Registrační číslo CZ.1.06/5.2.00/07.08931

FOTOGALERIE