Aktualizováno 8.2.2018

Komunikace na ulici Prokopa Velikého

Rekonstrukce této ulice probíhala v délce 427 metrů. Byla odstraněna konstrukce původní vozovky, dále byly odstraněny chodníky pro pěší a konstrukce vjezdů k nemovitostem. Původní asfaltový povrch chodníků byl nahrazen betonovou zámkovou dlažbou a po obou stranách byly vybudovány komunikace s parkovacími pruhy podélného stání, čímž bylo vytvořeno 87 parkovacích míst.

 

Komunikace na ulici Prokopa Velikého
Celkové náklady 10.003 tis. Kč
Výše dotace 8.502 tis. Kč
Poskytovatel dotace Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Prioritní osa: Národní podpora územního rozvoje, Oblast podpory: Zlepšení prostředí v problémových sídlištích
Dodavatel/Zhotovitel EUROVIA CS, a.s.
Termín realizace/ukončení 9/2010 – 4/2011
Nositel projektu Statutární město Ostrava, magistrát
Registrační číslo CZ.1.06/5.2.00/07.06936

FOTOGALERIE