Aktualizováno 8.2.2018

Parkovací plochy na ulici Mírová

Dokončené projekty v sekci Sociální oblast

Nově vytvořená parkovací plocha obsahuje 26 kolmých stání, z toho 2 pro vozidla zdravotně postižených, zároveň došlo k osazení nového dopravního značení parkoviště a nově bylo vybudováno veřejné osvětlení parkoviště.

 

Parkovací plochy na ulici Mírová
Celkové náklady 1 956 tis. Kč
Výše dotace 1 393 tis. Kč
Poskytovatel dotace Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Prioritní osa: Národní podpora územního rozvoje, Oblast podpory: Zlepšení prostředí v problémových sídlištích
Dodavatel/Zhotovitel EUROVIA CS, a.s.
Termín realizace/ukončení 9/2010 – 11/2010
Nositel projektu Statutární město Ostrava, magistrát
Registrační číslo CZ.1.06/5.2.00/07.06937