Aktualizováno 8.2.2018

Regenerace bytového domu Sirotčí 74

V ochranném pásmu městské památkové zóny byla provedena kompletní rekonstrukce bytového domu na ulici Sirotčí 74, výstavba nových podlah, výměna elektroinstalace, vzduchotechniky a rozvodů ústředního vytápění.

Regenerace bytového domu Sirotčí 74
Celkové náklady 19.810 tis. Kč
Výše dotace 4.607 tis. Kč
Poskytovatel dotace Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Prioritní osa: Národní podpora územního rozvoje, Oblast podpory: Zlepšení prostředí v problémových sídlištích
Dodavatel/Zhotovitel O.K.D.C. mont s.r.o.
Termín realizace/ukončení 9/2011 – 6/2012
Nositel projektu Statutární město Ostrava, magistrát
Registrační číslo CZ.1.06/5.2.00/07.07870

FOTOGALERIE